FinExpert.e15.cz

Mateřská dovolená v Kanadě

V Kanadě poskytuje vláda peněžitou podporu těhotným ženám a ženám těsně po porodu.
Mateřská dovolená v Kanadě

O mateřské dovolené a výhodách pro rodiče novorozenců v Evropě jsme informovali nedávno. Jak je to s příspěvky pro rodiče za oceánem?

V Kanadě poskytuje vláda peněžitou podporu těhotným ženám, ženám těsně po porodu, lidem, kteří dítě adoptovali a lidem starajícím se o novorozence. Délka mateřské dovolené se nemění, pouze v případě narození dvojčat, trojčat a více dětí nebo pokud adoptujete více dětí ve stejnou dobu.

Nárok na mateřskou v Kanadě máte v těchto případech:

Platili jste si pojištění

Toto pojištění odečítá zaměstnavatel z platu, jde o stejný princip jako u zaměstanců v České republice. Konkrétně to znamená, že z každých vydělaných 100 dolarů v roce 2013 strhne zaměstnavatel 1,88 dolarů. Toto platí maximálně do výše 47 400 dolarů ročně (cca 900 000 kč), kdy příjem dosáhne maximílní pojistné výšky. V roce 2013 tedy kanadský zaměstnanec na pojistném zaplatímaximálně 891,12 dolarů. Výjimku tvoří provincie Quebec, která má vlastní program rodičovských dávek. Pro rok 2013 zde činí sazba pojistného pro zaměstnance 1,52 dolarů na každých 100 dolarů a maximální částka je 720,48 dolarů ročně.

Splňujete specifická kritéria pro přijímání peněžité pomoci v mateřství a rodičovských dávek

Peněžitá pomoc v mateřství jsou vypláceny pouze biologickým matkám, které jsou z důvodu těhotenství nebo porodu v pracovní neschopnosti. Aby žena měla nárok na dávky, musí těhotenství prokázat podpisem prohlášení, kde uvede datum předpokládaného termínu porodu nebo skutečné datum porodu, pokud je již dítě na světě.

Rodičovské dávky jsou vypláceny pouze biologickým nebo adoptivním rodičům v době, kdy se starají o své narozené nebo nově adoptované dítě. Pro získání dávek musí rodiče opět podepsat prohlášení s datem narození či adopce.

Normální týdenní plat se sníží o více než 40 % z důvodu těhotenství a nebo z důvodu péče o nově narozené či adoptované dítě

Během doby, kdy se kvalifikujete, musíte mít odpracováno minimálně 600 hodin v zaměstnání s placeným pojištěním. Tyto hodiny může zaměstanec odpracovat u jednoho či více zaměstnavatelů na základě písemné či ústní smlouvy o službě, za kterou dostane zaměstnanec plat. Kvalifikační doba musí proběhnout v posleních 52 týdnech před počátkem pojištění.

V Kanadě mají zvláštní podmínky pro samostatně výdělečně činné rybáře. Ti musí během kvalifikační doby 31 týdnů vydělat rybařením 3 760 dolarů (cca 71 000 kč) a to bezprostředně před začátkem čerpání rodičovských dávek.

O peněžitou pomoc je nutné požádat co nejdříve po ukončení zaměstnání, i když o ukončení zaměstnavatel ještě nevydal potvrzení. V případě, že zaměstnanec nepodá žádost o příspěvky do 4 týdnů od posledního dne v zaměstnání, hrozí, že o dávky přijde.

Podmínky čerpání dávek jsou v Kanadě podobné jako v evropských zemích. Vyplácení peněžité pomoci v mateřství trvá po dobu 15 týdnů a může být zahájeno 8 týdnů před plánovaným termínem porodu. Délka vyplácení příspěvků je maximálně 17 týdnů od předpokládaného termínu porodu nebo od skutečného termínu, záleží na tom, která situace nastane později. Pokud se předpokládaný termín porodu liší od skutečného data, musí být tato skutečnost úřadům telefonicky nebo osobně nahlášena příslušnému úřadu.

V případě hospitalizace novorozence může být 17 týdenní doba vyplácení příspěvků prodloužena až o 15 týdnů, maximálně však do 52 týdnů od narození dítěte.

V Kanadě si mohou rodiče následně vybrat rodičovskou dovolenou, která trvá dohromady 35 týdnů a rozdělit ji mezi sebe. Například pokud se biologická matka dítěte rozhodne po mateřské dovolené pro návrat do práce, její partner má nárok na 35 týdnů rodičovských příspěvků.

V případě, že se jeden z manželů rozhodne strávit s dítětem doma 10 týdnů, vybere si zbývajících 25 týdnůdruhý z páru.

Kanadské zákony pamatují i na možnost, kdy se jeden z manželů rozhodne vrátit do práce dříve než uplyne 35 týdenní lhůta, a o několik týdnů později si uvědomí, že by preferoval zůstat doma s dítětem. V tomto případě má rodič nárok zůstat doma s dítětem a vybrat si zbývající týdny dovolené, ale jen pokud se takto rozhodl do 52 týdnů od narození dítěte.

Od roku 2010 prodloužila Kanadská vláda z 52 na 104 týdnů rodičovskou dovolenou členům Ozbrojených sil, kterým by mohla být rodičovská dovolená přerušena z důvodů neodkladných vojenských požadavků

Na mateřskou dovolenou a příspěvky v mateřství mají v Kanadě nárok i cizinci, kteří zde oficiálně pracují a nemají prošlé číslo sociálního pojištění.

Výše příspěvku

Pro většinu lidí je základní sazba pro výpočet dávek 55 % průměrného týdenního výdělku podléhajícího pojištění, a to až do maximální částky. Od 1. ledna 2013 činí tato částka ročně 47 400 dolarů, proto je maximální výše týdenního příspěvku 501 dolarů (cca 9 500 kč).

Pokud o peněžitou pomoc v mateřství žádá osoba s nižšími příjmy, má nárok na vyšší příspěvek. V případě, že čistý roční příjem rodiny je 25 921 dolarů (cca 492 000 kč) a méně, v rodině jsou děti a jeden z manželů má nárok na slevu na dani za děti, je tato rodina považována za rodinu s nízkými příjmy. Roční příjem se každý rok kontroluje a výše příspěvku pro rodiny s nízkými příjmy činí maximálně 501 dolarů týdně.

V případě, že si přivyděláváte na mateřské dovolené, odečtou vám úřady vydělanou částku od státního příspěvku.

A pokud vyděláváte při rodičovské dovolené, můžete vydělat 50 dolarů týdně nebo 25 % výše týdenního příspěvku od státu podle toho, který z nich je vyšší a z toho stát strhne příslušnou částku z rodičovského příspěvku. Co si vyděláte nad rámec této částky, to již strženo nebude.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

to by bylo něco pro cigoše-fiktivní práce-potom-neus...
tambol
16. 8. 2013, 07:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená