FinExpert.e15.cz

Máte správné portfolio?

Většina Čechů investuje do dluhopisů prostřednictvím podílových fondů. Jak a proč investovat do dluhopisů. Jsou vhodné pro všechny investory?
Máte správné portfolio?

Dluhové cenné papíry jsou základním stavebním prvkem portfolií konzervativních investorů. Své místo však naleznou i v portfoliích investorů tolerantních k riziku. Oproti spořicím účtům a termínovaným vkladům nabízejí dluhopisy výhodnější úrokovou sazbu. Na druhé straně je výhodnější úročení vyváženo vyššími investičními riziky. Jak zařadit dluhopisy do portfolia a které informace jsou pro investora důležité?

Konzervativní investice

Na kapitálovém trhu existuje mnoho investičních nástrojů. Pomocí tří parametrů – výnosu, rizikovosti a likvidity – může investiční poradce rozhodnout, zda je konkrétní nástroj vhodný právě pro vás. Pomocí uvedených kritérií lze zařadit jednotlivé cenné papíry do některého ze tří modelových portfolií, a to konzervativního, vyváženého nebo dynamického. Dluhopisy obecně patří do skupiny konzervativních investic, které jsou charakteristické především nižším výnosem i rizikovostí. Podobně, jako se zařazují investiční nástroje do odpovídajících portfolií, jsou rozdělováni i samotní investoři do skupin. Důvodem této selekce je fakt, že běžní občané mají různé znalosti i zkušenosti v oblasti investování, rozdílné majetkové poměry, finanční možnosti, jinak přijímají ztrátu prostředků a v neposlední řadě každý sleduje jiné cíle. Pro některé investory je důležitý výnos bez ohledu na riziko, jiní potřebují získat jistotu, že v případě negativního vývoje na trzích příliš neztratí, a ostatní mohou vyžadovat rychlou výměnu cenných papírů za hotovost.

Chcete koupit dluhopisy?

Dluhopisy naleznou uplatnění v portfoliích většiny investorů. Rozhodující je, jakou váhu dluhovým cenným papírům v investičním portfoliu každý přisuzuje. Portfolia korunových konzervativních investorů by měla být složena především z českých státních dluhopisů. Investice do státních dluhopisů vedených v cizích měnách, například dolaru či euru, je spojena s měnovým rizikem. Případné posílení české koruny vůči měně, v níž je dluhopis veden, sníží konečný korunový výnos. Pokud vyžaduje konzervativní investor vyšší výnos a současně je ochoten podstoupit vyšší riziko, může využít zahraniční státní či rizikovější firemní dluhopisy.

Ve vyvážených investičních portfoliích jsou zahrnuty kromě dluhopisů, které zaujímají přibližně 50 % portfolia, i ostatní investiční nástroje, jako akcie, akciové fondy, indexové akcie, certifikáty a další. V nepatrné míře, tedy přibližně do 5 %, může být portfolio doplněno o nástroje navázané na vývoj cen komodit, cizí měny a podobné rizikové nástroje.

Doplňkovou roli získávají dluhopisy v portfoliích dynamických investorů. Na velmi dlouhém investičním horizontu je zastoupení dluhopisů minimální, asi do 5 %. Především jsou vybírány firemní dluhopisy s vyšším výnosem. V některých velmi agresivních portfoliích nemusí být dluhopisy zastoupeny vůbec.

Nepodceňujte investiční horizont

O zastoupení dluhových cenných papírů v portfoliu nerozhoduje jen typ investora, ale i předpokládaný investiční horizont. Obecně platí, že čím kratší je doba investice, tím více konzervativních nástrojů by mělo portfolio obsahovat. Při investici po dobu deseti a více let je vhodné vybrat rizikovější nástroje, které i přes vyšší krátkodobou volatilitu nabízejí na dlouhém časovém úseku vyšší výnos. Dynamicky nastavené investiční portfolio se s blížícím se okamžikem výběru finančních prostředků stává konzervativní. V posledním roce investice je cílem každého investora minimalizovat riziko výraznějšího poklesu hodnoty držených aktiv., a proto jsou zvoleny méně volatilní nástroje.

Stačí podílové listy

Většina Čechů neinvestuje do dluhopisů přímo, ale prostřednictvím podílových fondů či jiných produktů navázaných na dluhové cenné papíry. Individuální nákup a prodej dluhopisů
prostřednictvím obchodníků s cennými papíry je pro běžného člověka nepohodlný. Většina emisí není primárně určena pro drobné investory, a proto se jmenovité hodnoty těchto dluhopisů pohybují v řádech stovek tisíc či milionů korun. Najdou se však i dluhopisy, které jsou drobným investorům finančně dostupné. K sestavení individuálního portfolia jsou vhodné dluhopisy o jmenovité hodnotě 10 tisíc korun. Problémem při individuálním sestavování dluhopisového portfolia je ale také zajištění dostatečné diverzifikace. Naopak nespornou výhodou individuálního sestavení je, že přesně víte, které dluhopisy vlastníte. U podílových fondů ve většině případů neznáte všechny tituly zahrnuté v portfoliu. Pokud se rozhodnete držet dluhopisy do doby jejich splatnosti, předem víte, jaký výnos může očekávat. V letošním roce v médiích již několikrát zazněl návrh ministerstva financí nabídnout státní dluhopisy přímo občanům. Lákadlem pro občany má být výhodnější úroková sazba oproti spořicím a termínovaným produktům bank a nízká jmenovitá hodnota. Neobvyklý je i plánovaný způsob prodeje dluhopisů, a to přes internetový portál ministerstva financí a pobočky pošt – tedy s vyloučením tradičních distribučních kanálů.

Posledním a v současné době nejvyužívanějším způsobem pořízení dluhopisů je investice do podílových listů fondů. Tento způsob je pro drobné investory nejpohodlnější. Stačí vybrat odpovídající fond a o sestavení a správu portfolia se postará profesionální správce. Nevýhodou je, že výnos plynoucí z držených dluhopisů je snižován o náklady fondu, především o manažerský poplatek. Zpoplatněn je téměř vždy i nákup podílových listů.

Jaký bude výnos

Před investicí do podílových listů dluhopisového fondu je vhodné prostudovat všechny dostupné informace. Investiční společnosti nabízejí na svých internetových stránkách následující dokumenty:

  • statut fondu, neboli prospekt,
  • zjednodušený statut fondu,
  • měsíční komentář.

Pro potřeby investora je informačně nejhodnotnější zjednodušený statut fondu. Zde jsou uvedeny informace o investičních cílech fondu, nástrojích, do kterých může portfolio manažer investovat, minulých výsledcích fondu či celkových nákladech fondu, takzvaný syntetický TER.

Zajímavé informace lze dohledat i v měsíčních komentářích portfolio manažera fondu. V tomto dokumentu je shrnut poslední vývoj na trzích včetně dopadů na investiční portfolio, nastíněn budoucí pohled na trh a uvedeno aktuální složení portfolia podle jednotlivých tříd aktiv, ratingu, doby splatnosti a měn, včetně hlavních titulů. Velmi důležitým údajem je i výnos do doby splatnosti, neboli YTM – yield to maturity.

Tento ukazatel říká, jakého výnosu může portfolio dosáhnout, nezmění-li se výrazně averze investorů k riziku a úroveň úrokových sazeb v ekonomice. Pro zjištění konečného výnosu je třeba odečíst náklady fondu a zaplacený vstupní poplatek. Ne všechny investiční společnosti však rády uvádějí hodnotu výnosu do splatnosti.

Článek vyšel v časopisu Osobní finance.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená