FinExpert.e15.cz

Máte správně označenou nemovitost?

Označování domů je určeno zejména k navigaci návštěvníků a poštovních služeb a k evidenci domů pro potřeby veřejné správy.
Máte správně označenou nemovitost?

Budova se označuje buď číslem popisným, jde-li o stavbu trvalého charak-teru, nebo číslem evidenčním, jde-li o stavbu dočasného nebo rekreačního charakteru. Číslo přiděluje obec rozhodnutím, tabulku s číslem je povinen umístit na své náklady vlastník budovy. Čísla se přidělují postupně v rámci katastrálního území, ale v některých případech se významným budovám (například školám) vyhrazují snadno zapamatovatelná kulatá čísla.

Něco málo historie


Původně se domy a usedlosti pojmenovávaly jménem rodu, rodiny nebo osoby, které v nich bydlely. Později se ve městech začala užívat domovní jména podle domovních znamení, snadno pojmenovatelného a zapamatovatelného sochařského nebo malířského prvku (např. vyobrazení, rostliny nebo předmětu).

Číslování domů bylo uzákoněno v době vlády Marie Terezie. Nejdříve nemělo charakter trvalého označení, ale pořadového čísla v konkrétním soupise, třebaže dům byl číslem až do dalšího přečíslování „popsán“ křídou na vrata či dveře. Číslování se provádělo s pomocí vojska v přirozeném sledu tak, jak lze obec postupně projít, obvykle po směru chodu hodinových ručiček, přičemž se začínalo na nejdůležitějších místech – veřejnými budovami (panské sídlo, fara, rychta, nejbohatší usedlost).


Kostely, kaple a neobývané věže se již od dob Marie Terezie nečíslují.


 

Označování budov v současnosti

Označování domů řeší v naší legislativě zákon o obcích (obecní zřízení), který konstatuje, že budova musí být označena popisným číslem, pokud není stanoveno jinak. Samostatnými popisnými čísly se neoznačují vedlejší budovy, které jsou součástí jednoho celku (např. výrobní haly uvnitř jednoho podniku, garáže při domech, drobné stavby). Stavby určené k individuální rekreaci se označují evidenčními čísly. K usnadnění orientace mohou být v jednotlivých ulicích a na jiných veřejných prostranstvích označeny budovy vedle popisného čísla ještě číslem orientačním. Obecní úřad rozhoduje o tom, jakým popisným, orientačním nebo evidenčním číslem bude budova označena. Každé popisné nebo evidenční číslo budovy musí být v rámci části obce jedinečné.
 
Vlastník nemovitosti je povinen na svůj náklad označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Přečíslování budov se provádí jen výjimečně, jsou-li pro to vážné důvody. Nová čísla pak hradí obec ze svého rozpočtu a přečíslování budov ohlásí obec příslušnému katastrálnímu úřadu.

Orientační číslo není povinné

Orientační čísla nejsou celostátně povinná. Orientační číslo najdete i v občanském průkaze, kde je adresa uvedena pod nadpisem trvalý pobyt. Používají se obvykle ve městech a mají označovat pořadí budovy v rámci ulice nebo náměstí. Pokud se použijí v části obce, která ještě není plně zastavěná, vzniká problém, vznikne-li nová budova mezi dvěma již očíslovanými. K rozlišení může být číslo doplněno jedním písmenem české abecedy bez diakritických znamének. Orientační čísla se obvykle přidělují ve směru od středu obce k okrajům, případně od začátku ulice k jejímu konci a lze-li takovéto směry určit, lichá jsou vlevo a sudá vpravo. Na náměstích a v některých městech i na nábřežích čísla následují po jedné, sudá i lichá dohromady.

Správný způsob označování


Tabulky s čísly se umisťují viditelně. Číslo orientační má být podle vyhlášky ministerstva vnitra umístěno vždy pod číslem popisným. Označení popisných, orientačních a evidenčních čísel se má barevně lišit. Celostátně nejsou barvy stanoveny, jednotnou podobu pro své území mají stanovit obecní úřady. Proto se informujte na svém obecním úřadě, jakou formu pro označení své nemovitosti máte zvolit.

Každý vlastník by si měl uvědomit, že nesprávné, nebo dokonce žádné označení jeho budovy může mít dalekosáhlé negativní následky. Praxe ukazuje, že hasiči či sanitka přijedou na místo události pozdě jen proto, že dům byl označen jenom "uměleckým", tudíž neplatným číslem či nebyl označen vůbec, takže se udaná adresa prostě nenašla.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Prostě je jednou číslo takové-potom ho úřední šiml z...
venkovan
22. 7. 2015, 14:47

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená