FinExpert.e15.cz

Máte nárok na důchod, když si neplatíte pojištění?

Pro přiznání starobního důchodu nestačí splnit podmínku důchodového věku, je rovněž nutné splnit podmínku počtu let pojištění.
Máte nárok na důchod, když si neplatíte pojištění?

Jestliže podnikáte a neplatíte pojistné, nemusí vám být starobní důchod přiznán. A co když neplatí pojistné váš zaměstnavatel?

Aby si občan mohl požádat o starobní důchod na místně příslušné OSSZ, musí v letošním roce splnit podmínku nejméně 25 let pojištění. Výše počtu let pojištění má významný vliv na výši důchodu. Čím více let pojištění občan získal před odchodem do penze, tím vyšší jeho důchod bude. Do doby pojištění se započítává (mimo náhradní doby pojištění) především doba, kdy občan pracuje nebo vykonává samostatnou výdělečnou činnost. Předpokladem je však splnění podmínky placení sociálního pojištění.

OSVČ a neplacení pojištění

Osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) může vykonávat svoji výdělečnou činnost jako hlavní nebo jako vedlejší. Podmínky se liší. Po celou dobu výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je OSVČ důchodově pojištěna a má povinnost každý měsíc odvádět místně příslušné OSSZ sociální pojištění. I když je OSVČ ve ztrátě, sociální pojištění platit musí. V letošním roce činí minimální výše sociálního pojištění (bez nemocenského pojištění) 1 720 Kč. Výše měsíční zálohy na sociálním pojištění však závisí na hospodářské situaci OSVČ v uplynulém kalendářním roce. OSVČ totiž odvádí sociální pojištění během roku formou záloh. Po odevzdání Přehledu o příjmu a výdajích za uplynulý rok, doplatí zbylou část pojistného (existuje i možnost přeplatku) a současně se vypočte pravidelná záloha na příští rok. I když měla OSVČ v loňském roce velmi nízké příjmy, musí odvádět vždy minimální výši sociálního pojištění. Sociální pojištění musí být zaplaceno vždy do 20. kalendářního dne následujícího měsíce.

Jestliže však není sociální pojištění odváděno, není uvedená doba zhodnocena pro důchod. Není-li sociální pojištění placeno dlouhodobě, může se stát, že nebude mít občan nárok na starobní důchod. V současné době se jedná o ojedinělé případy, ale v budoucnu to může být mnohem častější. Důvodem je zvyšování potřebné doby pojištění pro přiznání důchodu až na 35 let v roce 2018.

Neplacení pojistného však současným žadatelům o penzi výrazně snižuje jejich důchod. Dlužné pojistné je po nich vymáháno soudní cestou místně příslušnou OSSZ. Při neplacení pojistného je po OSVČ zákonem požadována i úhrada dlužného penále za každý den prodlení.

Příklad neplacení pojistného u OSVČ

V našem zjednodušeném příkladě je důchodový věk OSVČ narozené v říjnu 1947 v 62 letech. Tato podmínka je splněna v říjnu letošního roku. Celkem splnil podmínku 40 let pojištění (např. do roku 1989 po celou dobu řádně pracoval), pojištění si neplatil pouze poslední 4 roky výdělečné činnosti. Počítejme, že výpočtový základ po redukci činí 15 000 Kč. Ukážeme si, jak se bude lišit měsíční penze při neplacení a placení pojistného v posledních 4 letech výdělečné činnosti.

Výpočet důchodu při 40 letech pojištění

  • 40 (počet) let pojištění x 1,5 = 60 %
  • 15 000 (výpočtový základ) x 60 % = 9 000 Kč
  • 9 000 + 2 170 (základní výměra důchodu) = 11 170 Kč

Výpočet důchodu při 44 letech pojištění

  • 44 (počet let pojištění) x 1,5 = 66 %
  • 15 000 (výpočtový základ) x 66 % = 9 900 Kč
  • 9 900 + 2 170 (základní výměra důchodu) = 12 070 Kč

Vypočítali jsme, že když si občan uvedené čtyři roky neplatil sociální pojištění, jeho důchod bude každý měsíc nižší o 900 Kč. Finanční rozdíl by ve skutečnosti mohl být i vyšší, kdyby platba 4 let pojištění zvýšila výpočtový základ.

Neplacení pojistného způsobí velké finanční ztráty

Úhradě pojistného se v našem příkladě občan nevyhne. Pojistné mu bude sráženo z důchodu (včetně penále). Exekuci z důchodu nelze nijak zabránit (mimo doplacení dluhu). Neplacení sociálního pojištění tedy znamená pro OSVČ velké finanční ztráty:

  • nižší důchod
  • úhradu dlužného penále (0,05 % za každý den prodlení dlužného pojistného)

Proto je vhodné při finančních problémech se zkusit s OSSZ domluvit a dlužné pojistné hradit např. ve splátkách (po dobu splácení nabíhá penále pomaleji – 0,25 % za každý den prodlení). A to hned při vzniku problému. V některých kritických případech (např. nesplnění podmínky pro přiznání důchodu) je možným řešením dobrovolné důchodové pojištění. Minimální dobrovolné důchodové pojištění činí v letošním roce 1 649 Kč.

Co když pojistné neplatí můj zaměstnavatel?

V případě, že za vás sociální pojištění neodvádí váš zaměstnavatel, nemá to na výpočet vaší penze žádný vliv. Ze zákona je totiž povinen sociální pojištění srazit a odvést váš zaměstnavatel. Zaměstnanec nemůže tuto operaci nijak ovlivnit. Neplacením pojistného se však váš zaměstnavatel vystavuje sankcím ze strany OSSZ. Dlužné pojistné (včetně penále) bude po zaměstnavateli vymáháno soudní cestou.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Pokud zaměstnavatel neodvádí stržené poplatky od zam...
Petr
17. 11. 2017, 13:44

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená