FinExpert.e15.cz

Máte manželku a děti? Budete se mít lépe

Oživeno Druhá fáze reformy veřejných financí je v jednání. Navržené změny se týkají hlavně zákona o dani z příjmu, který by měl obsahovat celkem zajímavé novinky - společné zdanění manželů, nová podoba daňového zvýhodnění na děti a zrychlení odpisování movitých věcí.
Máte manželku a děti? Budete se mít lépe

Ovoce první fáze reformy veřejných financí sklízíme právě nyní. Novinky, kterých se dočkáme po druhé fázi reformy, se začínají rýsovat. Změny se týkají hlavně zákona o dani z příjmu, který by měl obsahovat novinky snižující daňovou zátěž rodinám s dětmi. Výhodami v oblasti daní z příjmu stát přijde zhruba o 3,6 miliardy korun, které by jinak obohatili státní rozpočet. Výpadek příjmu státního rozpočtu by měla uhradit vyšší DPH, které se po 1. květnu zvedla u řady výrobků a služeb. Ostatně plody zvýšení DPH již občané ČR ochutnali…

Čeho by se měly týkat změny:

Poznámka: navrhovaná účinnost zákona je od 1.1.2005

  • Zavedení společného zdanění manželů, neboli výpočet daně ze společného základu daně obou manželů, pokud s nimi v domácnosti žije alespoň jedno dítě. V důsledku tohoto opatření by se mělo snížit daňové zatížení rodin s dětmi. Přínosná by tato změna měla být zejména pro rodiny s rozdílnými příjmy manželů.
  • Zavedení daňového bonusu na děti jako slevy z vypočtené daně místo dosavadní nezdanitelné části základu daně. Tento krok přispěje k posílení sociální soudržnosti a k poklesu daně u poplatníků s nižšími příjmy, jejichž příjem je zdaňován v rámci pásma daně se sazbou 15 %, respektive 20 %. Navrhuje se nahradit dosavadní nezdanitelnou částku základu daně na dítě slevou na dani ve výši 6 000 Kč. U manželů s velmi nízkými příjmy ze zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti bude navíc umožněn daňový bonus i v případech, kdy odpočet od daně bude vyšší než vykázaná daň.

    Co to znamená v praxi? Budete si moci uplatnit slevu nejvýše na 4 děti (každé další dítě je „zdarma“) a pokud budou odpisy na děti (hrozné spojení) vyšší než vypočtená daň, stát vám přeplatek vrátí.
  • Zkrácení doby odpisování v 1. až 3. odpisové skupině, tj. u movitého majetku. U první odpisové skupiny, kam patří mimo jiné počítače a kancelářská technika, je navrženo zkrácení doby odpisování ze čtyř na tři roky. U druhé skupiny ze šesti let na čtyři roky a u třetí skupiny z dvanácti na deset let. U osobních aut, autobusů a letadel zůstávají současné lhůty odpisování zachovány. V oblasti odpisování nehmotného majetku je zkrácena doba odpisování softwaru ze čtyř na tři roky.
  • Snížení sazby daně z příjmů právnických osob u penzijních fondů z 15 na 5 %. To koresponduje se snížením sazby daně u podílových a investičních fondů od roku 2004.
  • Zapracování evropské směrnice o společném systému zdanění mateřských a dceřiných společností do české legislativy. Jde o část upravující výši majetkové účasti jako kriteria pro definici mateřské, resp. dceřiné společnosti a družstva. Od roku 2005 je navrženo snížení z 25 na 20%, od roku 2007 na 15% a od roku 2009 na 10%.

Spočítejte si...

Ministerstvo financí spustilo na svých stránkách aplikaci, která po zadání vstupních údajů (počet dětí, hrubý roční příjem, druh výdělečné činnosti) orientačně vyčíslí daňový dopad nové úpravy daně z příjmů na rodiny s dětmi ve srovnání se současným systémem. Zároveň se jedná o první nástroj, který umožní manželům posoudit, zda je pro ně výhodné využít možnosti společného zdanění.

Odkaz na kalkulačku: http://www.mfcr.cz/kalkulacka/danerodina.php

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená