FinExpert.e15.cz

Máte malé dítě? Pospěšte na úřad

Rok 2008 s sebou přináší velikou změnu pro žadatele o rodičovský příspěvek. Vyberte si i vy, jakou částku chcete pobírat.

Kapitoly článku

Kapitola 1
Kapitola 2

Máte malé dítě? Pospěšte na úřad

Už teď je zřejmé, že rok 2008 přinese mnohé změny, které se dotknou velkého počtu oblastí a zasáhnou tak ve své podstatě všechny obyvatele České republiky. Jednu ze zásadních proměn, alespoň pro rodiče s dětmi, bude znamenat změna a určení výše čerpání rodičovského příspěvku. 

Nárok na rodičovský příspěvek v dosavadní podobě k 31. 12. 2007 ze zákona zaniká. Pokud rodič, který v současné době rodičovský příspěvek pobírá, jej chce pobírat i nadále od 1. ledna 2008, musí si o něj znovu požádat. Důvodem žádosti je doložení nových skutečností vyplývající z nové právní úpravy. Opětovné podání výše uvedené žádosti se týka zhruba tří set tisíc rodičů. 

Vyplnit formulář a navštívit úřad

Úřady momentálně rozesílají dopis do každé rodiny s malým dítětem pocházející z ministerstva práce a sociálních věcí o chystaných změnách, společně s formulářem, který je nutno vyplnit a do konce ledna 2008 odnést na příslušný úřad státní sociální podpory. Když rodiče nedorazí do konce ledna, v únoru už příspěvek za leden nedostanou. Budou si však moci o něj zažádat zpětně.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině a toto dítě zakládá nárok na rodičovský příspěvek, u něj se také sleduje splnění podmínek nároku na rodičovský příspěvek.
(Podmínky nároku na rodičovský příspěvek vycházejí ze zákona 117/1995 Sb., o státní a sociální podpoře viz kapitola 2).

Možnosti volby a pobírání rodičovského příspěvku od 1. ledna 2008 podle věku dětí: 

 • nový způsob čerpání rodičovského příspěvku se vztahuje na všechny děti, tzn. i na děti narozené před účinností tohoto zákona;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 3 let, bude pobírat rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) až do 4 let věku dítěte;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 let věku (a tudíž si rodič nemůže ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 mladší 22 týdnů, se může rozhodnout o možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, nebo pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a následně učinit další volbu mezi základní a pomalejší variantou čerpání;
 • rodič, pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 22 týdnů a mladší 21 měsíců, se může rozhodnout mezi základní a pomalejší variantou čerpání rodičovského příspěvku. 

Rodičovský příspěvek lze čerpat ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách - zvýšené (11 400 Kč), základní (7 600 Kč) a snížené (3 800 Kč). 

Rodiče si mohou zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let. Volbou doby čerpání si rodiče zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to: 

 • rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství, nebo peněžité pomoci poskytované mužům (dále jen PPM) ve zvýšené výměře
  (11 400 Kč) do 2 let věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den; 
 • základní čerpání - po PPM v základní výměře (7 600 Kč) do 3 let věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM, nebo nemocenskou poskytovanou v souvislosti s porodem; 
 • pomalejší čerpání - po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7 600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3 800 Kč) do 4 let věku dítěte. 

I nadále může rodičovský příspěvek čerpat matka i otec. Jediné, co je ze strany rodičů vyžadováno, je učinění rozhodnutí ohledně délky čerpání příspěvku.

Časové momenty pro rozhodnutí o délce čerpání jsou dva: 

 • rychlejší čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci následujícím po měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 22 týdnů života, resp. ve kterém současně narozené nejmladší děti dosáhnou věku 31 týdnů života; 
 • základní čerpání musí rodiče požádat nejpozději v kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhne 21. měsíce věku. 

Pokud rodiče nepožádají o rychlejší či základní variantu čerpání rodičovského příspěvku nebo nesplňují podmínky pro tuto volbu, je rodičovský příspěvek po 21. měsíci roku věku dítěte vyplácen v režimu pomalejšího čerpání, tzn. ve snížené výměře do 4 let věku dítěte. 

Dobu a výši čerpání rodičovského příspěvku je možné zvolit pouze v rozhodných obdobích (kalendářní měsíc po 22. týdnu věku dítěte a 21. měsíc věku dítěte). Po učiněném rozhodnutí je vybraná možnost čerpání již nezměnitelná a nelze ji uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání rodičovského příspěvku.

První vteřinou roku 2008 o 5 a více tisíc méně na porodném

Nebyl by to reformní balík, aby rodičům něco nesebral. Konkrétně se jedná o 5 tisíc korun, které ztratí nejen první dítě roku 2008, ale i všechny ostatní, tedy respektive jejich rodiče.

Výše porodného se totiž upravuje na 13 tisíc korun na jedno dítě, bez ohledu na jejich počet, což je zásadní rozpor mezi stávající úpravou a tou, která bude platit od 1.1.2008.

Jestliže totiž dnes dostane maminka novorozence 18 tisíc korun, jsme na zmiňovaném rozdílu pěti tisíc. Diametrálně odlišné počty jsou však v případě, kdy se narodí vícerčata, neboť i ta budou „honorována za kus“ stejnou sumou, tedy třináct tisíc korun. A to už je nemalý rozdíl, uvážíme-li, že pořízení dvojčat je nyní placeno sumou více než 53 tisíc a trojčátka dokonce částkou blížící se osmdesáti tisícům korun.

Další kapitola
 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Rozpor
Petr
3. 12. 2007, 10:33

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená