FinExpert.e15.cz

Máte dobrého finančního poradce?

Když jste uzavírali pojistku se svým poradcem, bylo to podle pravidel?
Máte dobrého finančního poradce?

U osob, které zprostředkují uzavření pojistné smlouvy, upravuje podmínky jejich činnosti zákon z roku 2004 o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí. Podmínek je poměrně hodně a vybíráme ty nedůležitější:

1. Pojišťovací zprostředkovatel je povinen svoji činnost vykonávat s odbornou péčí, chránit zájmy spotřebitele.

2. Nesmí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace nebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytovaných služeb.

3. Na požádání je povinen předložit osvědčení o svém zápisu do registru podle výše uvedeného zákona a sdělit způsoby svého odměňování.

4. Odpovídá za škodu, pokud jí nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí.

5. Musí zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu.

6. Musí klientovi před uzavřením pojištění osob, týká se i investičního životního pojištění, poskytnout tyto informace:

 • definice pojištění,
 • doba platnosti pojistné smlouvy,
 •  způsoby zániku pojistné smlouvy,
 • způsoby a doba placení pojistného, 
 • způsoby výpočtu a rozdělení bonusů, pokud jsou obsahem pojistné smlouvy, 
 • způsob určení výše odkupného, 
 • informace o výši pojistného, 
 • definice investičních podílů, na které je vázáno pojistné plnění, 
 • uvedení povahy podkladových aktiv pro pojistné smlouvy vázané na investiční podíly, 
 • podmínky a lhůty týkající se možnosti odstoupení od pojistné smlouvy, 
 • obecné informace o daňových právních předpisech, které se vztahují k danému soukromému pojištění,
 • způsob vyřizování stížností klienta, včetně možnosti obrátit na orgán dohledu nad finančním trhem při ČNB.

Připomeňme ještě, že samostatný pojišťovací zprostředkovatel podléhá registraci u České národní banky (ČNB) a pokud nesplnil povinnosti předepsané zákonem a poškodil klienta, je možné si tam na něj stěžovat. Na vázaného zprostředkovatele, kterého jen stěží můžeme nazvat poradcem, protože pracuje jen pro jednu pojišťovnu, si můžeme stěžovat právě u této pojišťovny.

Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu je upraveno postavení a povinnosti osob, které radí v oblasti investování. Jsou to vázaní zprostředkovatelé, kteří pracují jen pro jednu instituci, a investiční zprostředkovatelé, kteří mohou poskytovat poradenské služby a zprostředkování investiční produktů pro více institucí.

Informační povinnost

Za ty první nese odpovědnost instituce, pro kterou pracují, a ti druzí podléhají registraci u České národní banky a stejně jako u samostatných pojišťovacích zprostředkovatelů je tam možné si na jejich pochybení nebo nedodržování zákona o podnikání na kapitálovém trhu stěžovat.

Od roku 2009 novela zákona o penzijním připojištění ukládá určité informační povinnosti i penzijním fondům a těm poradcům, kteří pro ně zprostředkují uzavření smlouvy o penzijním připojištění. Víte například, že vás musejí písemně informovat o všech podstatných skutečnostech týkající se penzijního fondu a své osoby jako zprostředkovatele, včetně výše provize, kterou za vás získají? Na pochybení zprostředkovatele smlouvy s penzijním fondem si můžete také stěžovat také u orgánu dohledu nad finančním trhem při ČNB. 
 

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Výstižné informace o finančním poradenství - <a r...
nikke
9. 5. 2013, 12:02
Autorka publikuje bláboly (píše o věcech, kterým ner...
26. 10. 2010, 04:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená