FinExpert.e15.cz

Mark Mobius: Příznivý akciový trend

Akciové trhy rozvíjejících se zemí budou i nadále překonávat trhy vyspělé, říká světová investiční autorita ze společnosti Franklin Templeton.
Mark Mobius: Příznivý akciový trend

V investování preferuje dlouhodobý hodnotový přístup založený na zhodnocování levných akcí.

Většina rozvíjejících se akciových trhů zaznamenala v posledních čtyřech letech prudký vzestup. Měřeno v USD od začátku roku 2003 příslušnými akciovými indexy MSCI, rostly nejvíce rozvíjející se trhy (emerging markets) v Latinské Americe (54 % p.a.) a východní Evropě (45 % p.a.). Slabší dolarovou výkonnost podaly asijské akcie (35 % p.a.), ale i tak se jim za uvedené období podařilo překonat růst indexu světových akcií MSCI World o téměř 15 % p.a.

Překonávání výkonnosti vyspělých akciových trhů rozvíjejícími se trhy je trend, který se prosazuje minimálně v posledních pěti letech. Dříve tomu tak nebylo. Po asijské krizi v roce 1997 spojené s devalvací tamějších měn nastal všeobecný útěk investorů od rozvíjejících se zemí, který se kromě Asie výrazně projevil také ve Východní Evropě. V letech 1999 a 2001 se situace postupně stabilizovala a teprve od roku 2002 začala většina „emerging market“ indexů překonávat indexy vyspělých trhů.

Jedním z těch, kdo věří, že slibný trend nadvýkonnosti rozvíjejících se trhů bude pokračovat dlouhodobě, je světoznámý investiční guru a ředitel společnosti Templeton Asset Management Mark Mobius. Přiletěl o tom přesvědčit rozsáhlé publikum složené většinou z finančních poradců, kteří si v červenci v pražském Kongresovém centru vyslechli jeho přednášku. Akci organizovala společnost Conseq Investment Management, která u nás fondy Templeton distribuuje.

Mobius na přednášce zdůraznil, že za nadprůměrným zhodnocením akcií na rozvíjejících se trzích stojí především lepší ekonomická výkonnost příslušných ekonomik ve srovnání s vyspělými zeměmi. Rozdíl v průměrném tempu růstu HDP se od roku 2003 drží na úrovni 4 % až 5 % ve prospěch rozvíjejících se zemí a prognózy předpokládají zachování tohoto trendu i v budoucnu. V posledním desetiletí se také ve skupině rozvíjejících se zemí významně stabilizovala inflace. Její průměrná hodnota se od roku 2000 pohybuje mezi 5 % a 10 % a proti předchozím desetiletím je mimořádně stabilní. Mnohé země, zejména Čína a Rusko, navíc podstatně zvýšily množství svých devizových rezerv, což je činí odolnější vůči měnovým propadům. Na mikroúrovni se projevuje silný vliv fúzí a akvizic, který přispívá k růstu tržní kapitalizace a zvyšování likvidity kapitálových trhů. Ty se pak stávají méně rizikové.

Rizika pro rozvíjející se země vidí Mobius především v nižší efektivitě vymáhání povinností vůči společnostem obchodovaným na burzách, v podezřelých transferech aktiv (tzv. „tunelování“) nebo umělých bankrotech. Specifickým rizikem je závislost rozvíjejících se zemí na vývoji ekonomiky USA. Ta se ale z exportního pohledu snižuje, zejména pak u východoasijských zemí, a to ve prospěch Číny.

Mark Mobius vyznává v investičním světě důslednou hodnotovou orientaci na levné akcie, které mají nízký valuační ukazatel (poměr P/E neboli cena na akcii/zisk na akcii). Sází na dlouhodobý investiční přístup, neboť věří, že levné akcie mají ve stabilním prostředí přirozenou tendenci zhodnocovat.

Charakteristiku levných akcií má dnes většina rozvíjejících se trhů, zvláště srovnáváme-li je s vyspělými. Nejsilnějšími příklady s nejvíce podhodnocenými akciemi jsou dnes podle analýzy Mobiova týmu Jihoafrická republika a Turecko. Tyto trhy zatím nejsou příliš populární a právě proto představují dobrou investiční příležitost. Na námitku, že se jedná o rizikové trhy, Mobius odpovídá „buďte trpěliví“ a doporučuje rozmělnit riziko pomocí strategie pravidelného investování. A co třeba české akcie, které pořád rostou? „Ty jsou příliš drahé!“

Mobius svou investiční filozofii pochopitelně promítá do řízení podílových fondů, ve kterých je portfolio manažerem. Ve všech případech u nás registrovaných fondů se mu podařilo na pětileté periodě dosáhnout nižší volatility, než má příslušný benchmark, ale jen ve třech případech z devíti byl fond nadvýkonný. Projevuje se zde rovněž zaujetí Mobia pro Jihoafrickou republiku a Turecko (u fondů Templeton Emerging Markets a Templeton Eastern Europe). Jeho oblíbenými sektory jsou v současnosti energetika a bankovnictví.

Po přednášce nám i přes zaneprázdněnost pana Mobia vyšel čas na krátký rozhovor:

FOND SHOP: Rozvíjející se akciové trhy během posledních čtyř let ve srovnání s rozvinutými akciovými trhy rostly podstatně rychleji. Očekáváte, že tento trend bude pokračovat?

Mark Mobius: Ano. Rozvíjející se země mají rychlejší hospodářský růst, a proto i jejich akciové trhy porostou rychleji. Avšak v tomto trendu se budou vyskytovat korekce. Musíte vzít v úvahu, že po mnoho let tu byl býčí trh. Protože jsme v minulém roce měli jen jednu korekci, kdy došlo k 20% propadu, počítáme s tím, že nastanou ještě další. Krátkodobě lze tedy očekávat korekce, ale dlouhodobý trend je pro rozvíjející se trhy rozhodně příznivý.

Bude se výkonnost jednotlivých trhů vyvíjet odlišně?

Jednotlivé rozvíjející se trhy se budou vyvíjet odlišně. Některé z nich patrně zpomalí, protože dozrají a podraží z hlediska průměrného valuačního ukazatele.

Existuje nějaká rozvíjející se země, která není vhodná k investování kvůli vysokému politickému nebo finančnímu riziku?

Odhaduji, že v této kategorii zemí může být Venezuela, Bolívie a snad i Ukrajina. Na pokraji krize se ocitl Pákistán.

Mohou rozhodnutí Fedu či ECB o úrokových sazbách nebo rostoucí výnosy na mezinárodních dluhopisových trzích ovlivnit výkonnost rozvíjejících se trhů (v lokálních měnách)?

Úrokové sazby na rozvíjejících se trzích mají tendenci klesat nebo být stabilní. Např. v Turecku jsou sazby poměrně vysoké, ale ve srovnání s minulým rokem poklesly. Myslím, že ve východní Evropě s výjimkou Polska všechny důležité sazby klesaly nebo aspoň zůstaly na svých úrovních. Rostoucí výnosy dolarových dluhopisů samozřejmě výkonnost rozvíjejících se trhů ovlivnit mohou, dopad na konkrétní ekonomiky však pravděpodobně bude odlišný.

Je výkonnost většiny rozvíjejících se trhů měřená v USD nebo EUR ovlivněna více výkonností trhu samotného nebo vývojem příslušného měnového kurzu?

Domácí měny na mnoha rozvíjejících se trzích posilovaly a v tomto smyslu nám měnový vývoj pomohl. Pokud by však měny devalvovaly, mohl by to být problém v závislosti na valuačním ukazateli společností. Vždy je ale důležitější sledovat výkonnost samotného trhu nežli vývoj měnového kurzu. Rozvíjející se trhy se totiž chovají jako měnové kurzy. Můžeme např. vybrat do portfolia společnosti podle jediného kritéria, valuačního ukazatele, což také v zásadě děláme.

Je obecně lepší mít v části akciového portfolia vyhrazené pro rozvíjející se trhy pouze jeden fond s globální diverzifikací nebo několik fondů specializovaných na konkrétní světové regiony?

Je lepší mít jeden globální fond, pokud nemáte čas na pečlivé prozkoumání nabídky. Máte-li na studium rozvíjejících se trhů dost času, pak si můžete vybírat.

V současnosti jsou populární tzv. „environmentální“ neboli „etické“ fondy. Je sociálně odpovědné investování perspektivní pro podílové fondy, které investují na rozvíjejících se trzích?

Environmentální fondy mají v poslední době slušnou výkonnost. Problém je v tom, že když se příliš omezíte, v dlouhém období již tolik nevyniknete. Krátkodobě se každý zajímá o oblast životního prostředí, ale z dlouhodobého hlediska bychom měli být opatrní.

Jsou rozvíjející se akciové trhy postiženy tzv. globálními riziky, zvl. terorizmem nebo válečnými konflikty, více než vyspělé akciové trhy?

Nejsou. Jak víte, Anglie zažila bombové útoky a Amerika 11. září. Ve většině rozvíjejících se zemí se nic podobného v tak velké míře nestalo.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 16/2007.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 16/2007 ze dne 10. srpna 2007:

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená