FinExpert.e15.cz

Manželé daní společně naposledy

Nevíte, zda se vám společné zdanění vyplatí? Ukážeme vám, jak zjistit výši daňové úspory při jeho uplatnění.
Manželé daní společně naposledy

Na podání přiznání k dani z příjmů máte čas do konce března. Pokud jste do 15. února požádali zaměstnavatele o potvrzení o zdanitelných příjmech, můžete si letos naposledy výši zaplacené daně z příjmů snížit využitím společného zdanění.

Pokud je vaše manželka bez příjmů (například je v domácnosti, na mateřské dovolené) nebo vydělává mnohem méně než vy, společné zdanění manželů se vám vyplatí. V případě podobných příjmů společným zdaněním nic neušetříte. Příští rok, kdy budete podávat daňové přiznání k dani z příjmů roku 2008, jsou již příjmy zdaněny jednou sazbou daně ve výši 15 % (bez ohledu na výši příjmů). Společné zdanění, díky kterému jste si mohli snížit základ daně a dostat se do pásma s nižší sazbou, pozbývá zavedením jednotné sazby daně smyslu.

Nutné podmínky společného zdanění

K tomu, abyste mohli využít společné zdanění manželů, musíte splnit všechny zákonem stanovené podmínky. První z nich je uzavřené manželství. Pokud tedy žijete „na psí známku“, nemůžete i při splnění ostatních podmínek využít společného zdanění. Druhou podmínkou je bydliště na území ČR, kde se zdržujete alespoň 183 dní v roce. Nezáleží na tom, zda se v místě bydliště zdržujete nepřetržitě nebo přerušovaně. Poslední podmínkou je, že jako manželé vyživujete alespoň jedno dítě, které s vámi žije ve společné domácnosti. Za vyživované dítě žijící s vámi ve společné domácnosti je považováno i to, které se narodilo v průběhu roku 2007.

Příjem je rozdělen rovným dílem mezi manžele

Princip společného zdanění manželů je velmi jednoduchý. Každý z manželů si zvlášť sečte jednotlivé dílčí základy daně. V praxi se jedná o příjmy ze závislé činnosti (souhrn příjmů od všech zaměstnavatelů snížený o zaplacené částky na sociální a zdravotní pojištění), příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti, příjmy z kapitálového majetku a příjmy z pronájmu. Součtem dílčích základů daně získáte základ daně. Od základu daně odečtete nezdanitelné částky (hodnota darů, úroky z úvěru ze stavebního spoření, zaplacené příspěvky na penzijní připojištění apod.).

Součtem základů daně manžela a manželky získáte společný základ daně obou manželů, který rozdělíte na polovinu, a každý z vás si vlastní část zdaní ve svém přiznání. Manžel s vyšším příjmem se tímto krokem zpravidla dostane do nižšího pásma základu daně s nižší sazbou. Od vypočtené daně můžete odečíst slevy na dani na dítě a již zaplacené zálohy na daň z příjmů. Oba manželé současně podají daňová přiznání na příslušném finančním úřadě s vyplněnou žádostí o vrácení přeplatku na dani z příjmů (na zadní straně daňového přiznání).

PŘÍKLAD: Rodina Novákova se rozhodla uplatnit společné zdanění manželů

Paní Nováková

 • na mateřské dovolené,
 • bez vlastních příjmů.

Pan Novák

 • hrubý měsíční příjem 35 000 Kč (základní mzda + příplatky a odměny),
 • pouze příjem ze zaměstnání,
 • uplatňuje ve svém DP slevu na dani na vyživovanou manželku a daňové zvýhodnění za vyživované dítě,
 • zaplacené penzijní připojištění 18 000 Kč/rok.

Roční vyúčtování pana Nováka bez uplatnění společného zdanění manželů

 • Úhrn příjmů ze závislé činnosti (zaměstnání):                               420 000 Kč
 • Sociální pojištění celkem (8 %):                                             - 33 600 Kč
 • Zdravotní pojištění celkem (4,5 %):                                        - 18 900 Kč
 • Základ daně:                                                                             367 500 Kč
 • Nezdanitelné částky (penzijní připojištění):                              - 12 000 Kč
 • Základ daně snížený o nezdanitelné částky:                                355 500 Kč
 • Daň: 61 212+((355 500 – 331 200)*0,32)                                    68 988 Kč
 • Roční sleva na dani na poplatníka:                                         - 7 200 Kč
 • Roční sleva na dani na vyživovanou manželku bez vlastního příjmu: - 4 200 Kč
 • Daň po odečtení slev:                                                            57 588 Kč
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě:                                   - 6 000 Kč
 • Daň po uplatnění daňového zvýhodnění:                              51 588 Kč
 • Zaplacené zálohy na daň z příjmů (4 993 Kč * 12):                       59 916 Kč
 • Přeplatek daně:                                                                        8 328 Kč

Roční vyúčtování pana Nováka při společném zdanění manželů

 • Společný základ daně pro každého z manželů (zaokrouhleno):        177 700 Kč
 • Daň:                                                                                             25 279 Kč
 • Roční sleva na dani na poplatníka:                                                - 7 200 Kč
 • Roční sleva na dani na vyživovanou manželku bez vlastního příjmu: - 4 200 Kč
 • Daň po odečtení slev:                                                                13 879 Kč
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě:                                        - 6 000 Kč
 • Daň po uplatnění daňového zvýhodnění:                                    7 879 Kč
 • Zaplacené zálohy na daň z příjmů (4 993 Kč * 12):                           59 916 Kč
 • Přeplatek daně:                                                                          52 037 Kč

Roční vyúčtování paní Novákové při společném zdanění manželů

 • Společný základ daně pro každého z manželů (zaokrouhleno):          177 700 Kč
 • Daň:                                                                                             25 279 Kč
 • Roční sleva na dani na poplatníka:                                                - 7 200 Kč
 • Daň po odečtení slev (doplatek):                                              18 079 Kč

Porovnání

 • Celková daňová povinnost při neuplatnění společného zdanění:          44 388 Kč
 • Celková daňová povinnost při uplatnění společného zdanění:             25 958 Kč
 • Úspora:                                                                                     18 430 Kč

Manželům Novákovým se společné zdanění příjmů vyplatí.

 

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Letos naposledy...
Vladimir
4. 3. 2008, 11:32
Porovnani ?
Ondracek
3. 3. 2008, 08:07
Re: Letos naposledy...
Gustav Kral
2. 3. 2008, 08:14
Re: Letos naposledy...
Tomáš Olexa
28. 2. 2008, 14:36
Re: Letos naposledy...
Honza
28. 2. 2008, 10:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená