FinExpert.e15.cz

Manžel/ka jako spolupracující osoba

Příjmy a výdaje OSVČ dosažené při podnikání lze ze zákona rozdělovat na spolupracujícího manžela či manželku.
Manžel/ka jako spolupracující osoba

Rozdělit je lze také na ostatní osoby žijící ve společné domácnosti s poplatníkem. Hlavní výhodou rozdělení příjmu na spolupracující osobu byla především nižší daňová povinnost pro manžely. Důvody byly v minulosti dva:

 • příjmy podléhají nižší sazbě daně

Když bylo více daňových pásem, při rozdělení příjmu došlo k tomu, že příjmy byly u obou manželů zdaněny nižší sazbou daně, než kdyby celá částka byla zdaněna pouze u jednoho z manželů. Po zavedení rovné daně tato výhoda zanikla. Opětovné zavedení více sazeb u daně z příjmů fyzických osob však má v plánu několik politických stran, s největší pravděpodobností již pro daňové období roku 2010 bude opět zavedeno progresivní zdanění. V tomto případě bude opět spolupráce jednou z možných daňových optimalizací poplatníka.

 • možnost uplatnit více slev na dani a nezdanitelných položek

Při spolupráci dochází mimo jiné k možnosti uplatnění základní slevy na poplatníka jak u manžela, tak u manželky. Nejedná se přitom o malou částku (24 840 Kč). Pokud spolupracující osoba má ještě klasický zaměstnanecký poměr s nízkou mzdou, kde plně nevyužije možnost uplatnit celou odpočitatelnou položku, je spolupráce vhodným řešením. Obdobná situace je u většiny slev či nezdanitelných položek.

Spolupráce je rovněž jednou z cest, jak pro nezaměstnaného manžela/ku zajistit práci a současně mít během této doby pro účely důchodového pojištění tuto dobu zhodnocenou pro výpočet důchodu.

Jak se rozděluje příjem?

Ze zákona se musí příjmy ze spolupráce dělit v dohodnutém poměru. Je však potřeba dodržet zákonné limity:

 • na manžela/ku nelze rozdělit více než 50 % příjmů (max. však do výše 540 tisíc ročně, tj. 45 tisíc měsíčně)
 • na ostatní osoby žijící s poplatníkem v domácnosti nelze rozdělit více než 30 % příjmů (max. do výše 180 tisíc ročně, tj. 15 tisíc měsíčně)

Jaké povinnosti má spolupracující osoba?

Spolupracující osoba má stejné povinnosti jako OSVČ. To znamená, že má stejné povinnosti jako OSVČ. U všech úřadů si musí plnit své zákonné povinnosti a dodržovat stanovené lhůty.

 • oznamovací povinnost

Spolupracující osoba se musí registrovat na finančním úřadě (do 30 dní od začátku vykonávání činnosti), u OSSZ (do osmého dne následujícího měsíce) a své zdravotní pojišťovny (do 8 dní od začátku činnosti).

 • povinnost podat daňové přiznání

Spolupracující osoba musí podat ve stanovené lhůtě daňové přiznání a Přehledy o příjmech a výdajích. Daňové přiznání musí podat na místně příslušný FÚ nejčastěji do konce března následujícího roku. Na OSSZ a své zdravotní pojišťovně musí podat Přehled o příjmech a výdajích, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání. Po odevzdání potřebných tiskopisů musí rovněž doplatit daň z příjmu fyzických osob, sociální a zdravotní pojištění (do 8 po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích).

 • povinnost platit zálohy na pojistném

Spolupracující osoba musí během roku platit zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. V letošním roce činí minimální výše sociálního pojištění 1 720 Kč. Minimální výše zdravotního pojištění činí 1 590 Kč. Spolupracující OSVČ zahajující samostatnou výdělečnou činnost si může stanovit i vyšší zálohu. Minimální výše zálohy je splatná do osmého dne následujícího kalendářního měsíce u zdravotního pojištění a do 20. dne následujícího měsíce u sociálního pojištění.

Která OSVČ je osvobozena od plateb záloh na pojistném?

Od placení záloh na zdravotním pojištění je osvobozena spolupracující osoba, pro kterou je spolupráce vedlejším zdrojem příjmů nebo osoba, za kterou je plátcem pojistného stát (např. manželka na rodičovské dovolené). V tomto případě nemusí spolupracující osoba platit minimální zálohy a doplatek pojistného bude záviset na skutečně dosaženém příjmu.

Pro účely sociálního pojištění nebude spolupracující osoba platit sociální pojištění, jestliže zisk (tj. rozdíl příjmů a výdajů) z vedlejší činnosti (např. spolupracující osoba na rodičovské dovolené) za letošní rok bude nižší než 56 532 Kč. V tomto případě je spolupráce výhodná a dochází k úspoře na platbách sociálního pojištění.

Příklad

Příjmy OSVČ činily 800 tisíc a výdaje 400 tisíc, na spolupracující manželku na rodičovské dovolené převedl 10 %. Spolupracující manželka tak za rok bude mít tyto příjmy:

 • příjmy 80 000 Kč
 • výdaje 40 000 Kč
 • zdravotní pojištění činí (80 000 – 40 000) x 0,5 x 0,135 = 2 700 Kč
 • sociální pojištění činí 0 Kč (je splněna podmínka pro příjem u vedlejší činnosti)
 • daň po uplatnění slevy na poplatníka činí 0 Kč
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená