FinExpert.e15.cz

Manuál pro případ nehody

K drobné dopravní nehodě nemusíte volat policii. Stačí se dohodnout, kdo nehodu způsobil, vyplnit záznam o nehodě a škodu ohlásit příslušné pojišťovně.
Manuál pro případ nehody

V zákoně o silničním provozu najdete přesnou definici dopravní nehody. S jistým zjednodušením se za dopravní nehodu považuje havárie vozidla či srážka vozidel na pozemní komunikaci (například silnici, dálnici, místní či účelové komunikaci) při níž došlo k úrazu či usmrcení osoby nebo ke škodě na majetku.Za dopravní nehodu se považuje i situace, kdy nedojde k havárii přímo na pozemní komunikaci, ale byla na ní započata. Například se snažíte zabránit srážce s jiným automobilem, dostanete se mimo vozovku, kde poškodíte nejen vlastní automobil, ale i oplocení rodinného domu.

S policií, nebo bez?

I když se stane dopravní nehoda, neznamená to, že musíte ihned volat policii. Na začátku letošního roku se limit škody, kdy musíte přivolat polici, posouvá na částku 100 000 korun (do konce minulého roku byl limit 50 000 Kč). Nedojde-li ke zranění či usmrcení osob a škoda na některém z vozidel nepřesáhne stanovenou hranici, nemusíte volat policii. Máte pouze povinnost sepsat záznam o dopravní nehodě. Nechce-li však některý z účastníků nehody poskytnout informace k sestavení záznamu o nehodě, nebo jej odmítá podepsat, bez asistence policie se neobejdete.

Od letošního roku nemusejí k drobným dopravním nehodám volat policii ani ti řidiči, kteří havarují se služebním automobilem či automobilem pořízeným na leasing. Pokud však poškodíte například zaparkovaný automobil, plot u domu, lampu veřejného osvětlení nebo jiný majetek patřící třetí osobě, máte povinnost zavolat policii.

Záznam o nehodě v ČR

Pokud jste měli dopravní nehodu a nebylo třeba volat policii, zaznamenejte potřebné informace o dopravní nehodě a jejich účastnících. Zákon výslovně nepředepisuje formu záznamu dopravní nehody. Využít můžete obyčejný list papíru nebo speciální formulář vydávaný pojišťovnou (Evropský záznam o dopravní nehodě). Vždy se vyplatí mít tento formulář pojišťovny ve vozidle. Po dopravní nehodě zaznamenejte především datum, čas a místo dopravní nehody, typ a státní poznávací značku vozidla (SPZ), údaje o pojištění vozidla, údaje o ostatních účastnicích dopravní nehody, příčiny vzniku, průběh a následky nehody. Popište viditelná poškození na vozidle a pokuste se nakreslit místo dopravní nehody. Je-li to možné, pořiďte fotografie z místa nehody. Pokud byla u dopravní nehody přítomna osoba, která by mohla podat svědectví, uveďte její jméno, příjmení, bydliště a telefonní kontakt. Po podpisu záznamu nehody viníkem a poškozeným, nahlásíte škodu příslušné pojišťovně.

Dopravní nehoda v zahraničí

Podobně jako u nás tak i v zahraničí šetří policie především vážnější dopravní nehody, při kterých byl někdo zraněn, usmrcen nebo došlo ke značné škodě na majetku. Při nehodě v zahraničí vždy trvejte na příjezdu policie. Vznikne-li pouze minimální škoda a policie k dopravní nehodě nepřijede, zaznamenejte vše do Evropského záznamu o dopravní nehodě. Využijí-li ostatní účastníci nehody Evropský záznam o nehodě v cizím jazyce, vyplňte český i cizí současně. Formuláře obsahují stejné údaje. V případě vyšetření nehody policií, bude protokol v úředním jazyce země, ve které k dopravní nehodě došlo. Nerozumíte-li všemu, co je v záznamu uvedeno, nepodepisujte jej a kontaktujte svou asistenční službu. Ta zajistí tlumočení, případně vám poradí jak postupovat při šetření dopravní nehody. Do protokolu můžete uvést i své stanovisko k nehodě v českém jazyce. Po podpisu záznamu o nehodě opět musíte informovat příslušnou pojišťovnu.

Kdo zaplatí škody?

Každý majitel motorového vozidla musí uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (lidově řečeno povinné ručení). Tato povinnost je dána přímo zákonem. Pokud způsobíte dopravní nehodu, jsou z vašeho povinného ruční zaplaceny škody, které způsobíte jiné osobě. Může se jednat o škodu na zdraví, na cizím vozidle, na dopravním značení, budově, plotu, sloupu veřejného osvětlení apod.

Kromě povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla můžete uzavřít i havarijní pojištění. V případě dopravní nehody, kterou zaviníte, zaplatí škodu na vašem vozidle pojišťovna. Finančně se na opravě podílíte pouze do výše sjednané spoluúčasti. Pokud nemáte havarijní pojištění, musíte celou opravu zaplatit sami.

Postup při dopravní nehodě:

 • Zastavte vozidlo.
 • Zabezpečte místo nehody.
 • Zjistěte, zda nebyl někdo zraněn.
 • Poskytněte první pomoc.
 • Zavolejte zdravotnickou záchrannou službu.
 • Ohlaste nehodu policii (je-li to nutné).
 • Vyznačte postavení vozidel po nehodě.
 • Odstraňte vozidla a pokuste se zprůjezdnit komunikaci.
 • Vyčkejte do příjezdu policie nebo sepište záznam o dopravní nehodě.
 • Kontaktujte asistenční službu pojišťovny (např. zajištěni odtažení vozidla).
 • Předejte záznam o nehodě pojišťovně.

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Dobrý den, dnes jsem jela se synem v autě a omylem...
Řidička
23. 12. 2017, 15:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená