FinExpert.e15.cz

Máme v Česku nejdražší doplatky za léky?

Pravidelné, téměř každoroční zdražování léků se citelně projevuje hubnoucí peněženkou zvláště u těch, kteří léky potřebují - nemocných. Jestli jsou poplatky u nás opravdu vysoké se pokusí ukázat následující srovnání s jinými státy EU.
Máme v Česku nejdražší doplatky za léky?

Úroveň zdravotnictví u nás je velmi vysoká, počty lékařů, sester či nemocničních lůžek na jednoho pacienta jsou jedny z nejvyšších na světě. Současně míra spoluúčasti pacienů je nízká. Nejvyšší spoluúčast občanů v Evropě je u léků, vždyť  léky proti kašli, nachlazení a jiným lehkým onemocněním si musí pacienti ve většině evropských zemích hradit v plné výši a rozhodně není pravidlem jako v Česku, že léky jsou zdarma. Právě tato skutečnost je hlavním důvodem podstatně nižší spotřeby léky v západoevropských zemích, neplýtvá se jimi, protože si na ně každý pacient přispívá.

Výdaje za léky rostou

Výdaje za léky jsou významnou výdajovou položkou ve zdravotnictví ve všech zemích, ze všech nákladů ve zdravotnictví připadne na léky v Evropské unii téměř 20%. V Česku tvoří výdaje za léky 22% všech nákladů ve zdravotnictví, větší náklady na léky jsou již jenom v Maďarsko, Polsku, Slovensku, Itálii a Nizozemí. Nejnižšími výdaji za léky se může pochlubit Dánsko a Švédsko (pod 10%). Výdaje na léky v posledních letech v Evropské unii (roční růst 6%)  jsou hlavním faktorem růstu výdajů na zdravotnictví. V průměru je v Evropské unii více než 50% výdajů za léky hrazeno přímo pacienty (nebo přes soukromé zdravotní pojištění).

Výdaje za léky v Česku

Všichni občané mající trvalý pobyt na území České republiky podléhají povinně ze zákona veřejnému zdravotnímu pojištění (zák. č. 48/1997 Sb. v planém znění, § 2). Pojištěnci mají mimo jiné tyto práva: právo na komplexní zdravotní péči na území ČR, právo na výběr zdravotní pojišťovny a jejich změnu, právo na výběr lékaře (může změnit jednou za tři měsíce), právo na výběr dopravní služby, právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta v orzsahu a za podmínek stanovených zákonem (zák. č. 48/1997, § 11), právo na výdej léčivých přípravků bez přímé úhrady, jde-li o léčivé přípravky hrazené ze zdravotního pojištění a předepsané v souladu se zákonem (seznam léků nehrazených z veřejného zdravotního pojištění je v Česku oproti ostatním členských zemím EU minimální, je uveden v příloze zákona č. 48/1997 Sb. v platném znění). Ve Spojených státech Amerických tvoří soukromé výdaje občanů za léky  v průměru 80% (obdobná situace je i ve Velké Británii), v Česku nedosahují ani 20% a jsou jednoznačně jedny z nejvyšších (všechny základní léky jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění). 

Výše spoluúčasti za léky v jednotlivých zemích

Belgie
Cena léků je závislá na nutnosti léku pro pacienta, nejdůležitější léky jsou zdarma, proti nachlazení a jiných lehkých onemocněním je spoluúčast až 80%. Skupina A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast, skupina B (nezbytné léky) 25%, max. 10 EUR, skupina C (méně nezbytné léky) 50%, max. 16,70 EUR, skupina CS (běžné léky) 60%, skupina Cx  80%.

Dánsko
Spoluúčast za léky se pohybuje od 15% do 100%, záleží na spotřebě léků u občana. Při spotřebě do 70 euro za rok hradí občan vše (100%), při spotřebě od 70 euro do 169 euro hradí 50%, při spotřebě od 169 euro do 396 euro hradí 25% ceny léku a při spotřebě nad 396 euro za rok hradí 15% ceny léku. Čili těžce nemocní občané, kteří potřebují více léků mají nejnižší spoluúčast.

Estonsko
Spuluúčast u léků činí 50%  jeho ceny, nejméně však 3,20 euro.

Finsko
Běžná spoluúčast činí 50% ceny léku (ve výjimečných a stanovených případech činí 0%).

Francie
Spoluúčast u léků činí 35% (pro závažnější nemoci) a 65% (pro lehčí nemoci – nachlazení, chřipka, kašel…) z ceny léku.

Itálie
Jsou zavedeny tři kategorie léků, pro všechna běžná onemocnění však činí spoluúčast 100% ceny léku. Nulová spoluúčast je pouze u závažnějších onemocnění stanovených zákonem.

Kypr
Výše spoluúčasti u léků činí 50% jejich ceny.

Litva
Výše spoluúčasti se liší lék od léku (dle zákonného vyhlášky). Spoluúčast činí: 50%, 80%, 90% a 100% ceny léku.

Lotyšsko
Výše spoluúčasti se liší lék od léku (dle zákonného vyhlášky). Spoluúčast se pohybuje od 0% do 100% ceny léku, ve většina případech ovšem spoluúčast neklesne pod 75% ceny léku.

Lucembursko
Výše spoluúčasti u nornálních léků (dle zákonné vyhlášky) činí 40% ceny léku, u odborných léků (dle zákonné vyhlášky) činí 80% ceny léku.

Maďarsko
Výše spoluúčasti se pohybuje od 0% do 100% ceny léku, ve většině případů (u nejpouživanějších léků) činí 50%.
 
Německo
Výše spoluúčasti činí  10% z ceny léku (nejméně však 5 euro, levnější léky jsou tak hrazeny pacientem v plné výši).

Nizozemí
Výše spoluúčasti se pohybuje od 0% do 100% ceny léku, závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.

Polsko
Výše spoluúčasti činí  0%, 30% a 50% ceny léku,  závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.

Portugalsko
Výše spoluúčasti činí  20%, 40%, 70% a 100% ceny léku,  závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.

Rakousko
Pacienti platí  4,35 euro za položku na receptu.

Řecko
Pacienti platí  25% z ceny léku, u opakovaného používání 10% z jeho ceny.

Slovensko
Pacienti platí  20 SK za recept, plus různá výška spoluúčasti v závislosti na zařazení léku do kategorizačního seznamu léků

Slovinsko
Pacienti hradí  25% z ceny léku uvedených v zákonné vyhlášce, u léků neuvedených platí plnou výši  jejich ceny.

Španělsko
Pacienti platí 40% ceny léků u většiny léků, u nejobyčenějších (proti nachlazení, kašli…) hradí 90% jejich ceny.

Švédsko
Výše spoluúčasti se pohybuje od 0% do 100% ceny léku, závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.

Velká Británie
Pacienti platí  5,90 liber za medikament (existují výjimky).

Pramen:
MISSOC = Gegenseiiges Informationssystem der sozialen Sicherheit in den Mitgliedsstaaten der EU“
OECD – Health at a Glance 2005

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

RE :
abc
24. 11. 2005, 13:23
Re: Pojištění
t
24. 11. 2005, 11:58
Pojištění
Patrik Chrz
24. 11. 2005, 06:11

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená