FinExpert.e15.cz

Máme se bát pohonu na CNG?

Potřebujeme nejprve automobily nebo plnící stanice? Cena ropy stále stoupá, jenže produkce emisí také. Můžeme to změnit?
Máme se bát pohonu na CNG?

Udusíme se ve výfukových plynech

Stlačený zemní plyn (CNG) pro dopravu nabízí dnes vynikající možnost snížení emisí na straně celé společnosti a nižší náklady na kilometr jízdy na straně jednotlivce. Evropská unie doporučuje nahradit alternativními palivy do roku 2020 cca 20 % klasických ropných produktů v silniční dopravě a právě CNG by měl tvořit celou polovinu z veškerých alternativních paliv. K řešení problémů ochrany životního prostředí před znečišťováním pocházejícím z dopravy přistupuje nejen EU, ale i řada států celého světa.

Podle agentury DPA ačkoliv emise skleníkových plynů v ostatních odvětvích hospodářství v posledních letech klesají, doprava jich produkuje stále více. V České republice se dokonce více než zdvojnásobily. Odstrašující je třeba i fakt, že jen v Pekingu je dnes registrováno každý týden 5 tisíc nových vozů a podle studie Mezinárodního měnového fondu se v Číně do roku 2030 zvýší počet aut ze současných 2 mil. na neuvěřitelných 390 mil. vozů. V Evropě podle Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) stále více ohrožuje kvalitu ovzduší obrovský nárůst automobilové, letecké a lodní dopravy. V roce 2004 bylo na území EU25 registrováno 216 milionů osobních vozidel.


Tip: Chcete CNG zdarma? 

Chcete-li zcela zdarma natankovat CNG, můžete přijmou pozvání Česká plynárenská unie spolu s Pražskou plynárenskou na Den otevřených dveří v Plynárenském muzeu, který se koná v sobotu 15. září od 10 - 17 hodin. Je uspořádán u příležitosti oslav 160-ti let českého plynárenství. Pro děti i dospělé je připraven bohatý zábavný program. Během celého dne bude na všechny atrakce vstup zdarma. Návštěvníci Dne otevřených dveří si budou moci prohlédnout historické exponáty muzea jako je např. pračka na zemní plyn aj., účastnit se vyprávění Karla Čáslavského k filmům z historie plynárenství v Čechách, ale i výstavy aut na zemní plyn. V prostorách muzea budou dále vystaveny fotografie z cesty kolem světa, který letos celý objela posádka vozu s pohonem na stlačený zemní plyn (CNG) a promítány filmy. Pohoštění bude připraveno zdarma. Do muzea je bezbariérový přístup. Pro děti bude připravena bohatá zábava a soutěže, horolezecká stěna, pavoučí síť a jiné. Na vítěze soutěží čekají zajímavé ceny a každý soukromý motorista, který navštíví Den otevřených dveří a Plynárenské muzeum, si bude moci natankovat CNG zcela zdarma. Do muzea se dostanete tramvají č. 11, nebo autobusem č. 188.Od roku 1990 do roku 2004 počet automobilů v EU25 vzrostl o 38 %. Ve městech a městských aglomeracích nebo oblastech žije 78 % obyvatel Evropské unie. V České republice činí podíl městského obyvatelstva 63,6 %. Od roku 1990 v Česku prakticky vymizely emise olova z dopravy, a to díky ukončení prodeje olovnatého benzinu před pěti lety. Nedávné zavedení podstatného snížení přípustného obsahu síry v motorové naftě znamenalo pokles emisí oxidu siřičitého z dopravy. Stále ale podle údajů rostou u nás emise nejvýznamnějšího skleníkového plynu – oxidu uhličitého. V České republice se emise skleníkových plynů v dopravě zvýšily dokonce o 107 procent! Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) provedlo v ČR v první polovině února 2007 také průzkum názoru veřejnosti, ve kterém oslovilo 1080 obyvatel. O tom, že problematika životního prostředí je naléhavou otázkou, bylo přesvědčeno bezmála devět lidí z deseti (86 %).
 
Čtvrtina Evropanů dnes bydlí ve vzdálenosti menší než 500 metrů od rušné silnice, po které denně projede více než 8.220 aut. Za to častěji nemocní a dříve nemocní Evropané zaplatí ročně daň ve výši 4 milionů let života. Automobily v EU produkují přes 10 % emisí skleníkových plynů a další znečišťující látky, které mohou poškodit lidské zdraví a životní prostředí. Ekologické plusy jsou u zemního plynu zcela evidentní: žádné tuhé částice, které u klasických pohonů tak škodí zdraví lidí, o 90 % méně kysličníku uhelnatého, ozonu a oxidů dusíku. Pokud jde o emise oxidu uhličitého, pak je to o 30 % méně než u benzinových a o 10 % méně než u naftových motorů. Evropská unie jede podle akčního plánu, který přijala už v roce 2001, a počítá s 20 procentní náhradou benzinu a nafty alternativními palivy do roku 2020. Podle České plynárenské unie to představuje v Evropě 23,5 milionu vozidel na zemní plyn, 20 tisíc plnicích stanic a spotřebu zemního plynu jako motorového paliva ve výši 47 miliard m3.

Současný a budoucí význam CNG v dopravě

Evropská komise chystá i velký zásah do zakázek na autobusy. V prosinci 2005 navrhla směrnici, podle níž nejméně čtvrtina nově pořizovaných vozidel ve veřejných službách musí být ekologicky čistá. Direktiva se má zatím týkat vozů těžších než 3,5 tuny. Časem by EK platnost ráda rozšířila i na lehčí vozidla. Zajištěný odbyt čistých vozidel zaručí podle místopředsedy EK Jacquese Barrota automobilovému průmyslu ziskovost sériové výroby vozidel poháněných biopalivy, přírodním zemním plynem či v budoucnu vodíkem. Náklady na pořízení čistších, ale o 5-15 % dražších vozidel se mají vrátit v podobě větší ochrany životního prostředí a úspor stále dražší nafty a benzinu. Směrnice by se měla vztahovat na státní úřady, samosprávu, veřejné podniky i firmy zajišťující veřejnou dopravu. Nejméně čtvrtina jejich vozidel nad 3,5 tuny bude muset být poháněna třeba stlačeným zemním plynem. I u nás v červnu letošního roku schválila vláda Národní program snižování emisí. V návrhu mimo jiné je, že od roku 2014 by mělo každé čtvrté státní auto využívat buď alternativní palivo nebo hybridní pohon. Pracovníci ústřední státní správy by měli jezdit automobily, které jsou šetrné k přírodě. Do roku 2014 by měla veřejná správa využívat minimálně z 25 % právě tyto "čisté" automobily. V současné době se bude jednat především o automobily na stlačený zemní plyn (CNG), auta na biopaliva nebo hybridní automobily. Ministerstvo vnitra podle vládního usnesení také zváží, zda upraví zákon o obecní policii, aby strážníci mohli přímo na ulici měřit škodliviny ve výfuku.

Alternativní pohody (ne)jsou jen módou

V Evropě jen za poslední rok vzrostl počet aut na zemní plyn o 22 %, u nás dokonce o téměř 30 %. 100 tisíc vozů už dnes jezdí např. na Ukrajině, 400 tisíc vozů v Itálii, 55 tisíc vozů v Německu atd. Celkem bylo dosud ve více než 50 zemích světa prodáno 5,5 milionu CNG vozidel. Naše vlády před deseti až patnácti lety zcela zaspaly v podpoře této alternativy. Dlouho se čekalo se na rozhodnutí státní správy, zda vytvoří nezbytné podmínky, které rozvoj užití zemního plynu v dopravě umožní. Až v roce 2006 se odehrálo klíčové jednání směřující k uzavření dohody a radikálnímu rozšíření sítě čerpacích stanic nabízejících stlačený zemní plyn (CNG). Západní Evropa a svět celkově začal s plynofikací dopravy mnohem dříve. Třeba i ve Spojených státech každá automobilka, která vyrábí více než 65 000 vozidel ročně, musí vyrobit 25 000 vozidel na jiný pohon, než na pohon ropnými produkty.

Není to dnes jen móda, kdy se např. předávání posledních cen Oscarů nazývalo "Ekologické předávání cen" a řada hvězd tak přijela k červenému koberci v limuzínách na alternativní palivo či v automobilech s hybridními či elektrickými motory. V některých městech po celém světě na toto „ekologické" palivo přešla celá autobusová doprava. V Novém Dillí je povolen vjezd do centra města jen vozy na alternativní palivo a na nebi je dokonce každému viditelný „průzor“ modrého nebe oproti předměstí. Londýn chce už v roce 2012 provozovat jen ekologické autobusy a do té doby všech 8000 vyměnit. Veliký vozový park CNG si pořídil např. i dopravní podnik Jarov v Bratislavě, který měl v roce 2006 cca 118 CNG autobusů. Dopravní podnik tu má k dispozici největší plnící stanici ve střední Evropě, která byla otevřena v lednu 2006. V roce 2005 provedli analýzu úspor vyplývající ze záměny nafty za CNG. Výsledkem byla úspora nákladů u sólo vozidla ve výši 29 678 SK/měsíc a u kloubového vozidla ve výši 31 218 SK/měsíc. Celkově úspory nákladů pro 118 autobusů činily 40 mil. SK jen za rok 2005.

Podle Sdružení automobilového průmyslu bylo k 31.12.2006 v ČR registrováno celkem 6 490 393 ks vozidel všech kategorií. Z tohoto počtu vozidel však pouze kolem 2 % (cca 121 000 ks) používalo jiný druh paliva než benzin nebo naftu. Na CNG u nás dnes jezdí jen asi 640 vozidel, nicméně meziroční nárůst byl téměř 30%. Z tohoto počtu je asi 200 autobusů v městské hromadné a meziměstské linkové dopravě (v Ústí nad Labem 70 autobusů, v Havířově 33, v Prostějově 24, v České Lípě 21, v Liberci 8, ve Frýdku–Místku 6, po 5ti v Semilech a Trutnově atd.). Dále v ČR jezdí 170 osobních automobilů provozovaných plynárenskými společnostmi, cca 200 osobních automobilů provozovaných jinými osobami a cca 8 nákladních a svozových vozidel odpadu. Stlačeným zemním plynem nejsou poháněna dnes jen vozidla, ale např. i lodě nebo motorové vlaky. Motory spalující CNG začínají nacházet své uplatnění v konstrukci těžkých nákladních vozidel, prozatím využívaných převážně v komunální sféře velkých aglomerací. CNG je dnes nadějí mnoha měst o obcí, která jsou v současné době plná zplodin z výfuků benzinových a dieselových motorů. I Praha se už vyjádřila, že se v hromadné dopravě bude orientovat na vozidla splňující normu Euro IV. a V. a ty obě již dnes bohatě splňují právě CNG vozidla. Rada hl. m. Prahy v květnu schválila Akční plán využití alternativních paliv v dopravě, zkušebně zde jezdí jeden autobus a jeden svozový kuka vůz, nyní zpracovává analýzu, kolik by celá změna infrastruktury stála, přičemž je předpoklad, že s plynofikací dopravy Prahy se začne právě u čistících vozů a svozu komunálního odpadu, dále MHD, případně taxi aj. Také Dopravní podnik města Brna má zhruba 320 autobusů a dohromady ročně najezdí 17,25 milionu kilometrů. Při stoupající ceně nafty cítí jejich provoz čím dál tím dražší. Porovnali spotřebu autobusů poháněných zemním plynem a naftou a celková spočtená úspora nákladů jen pro jednu vozovnu v Brně za 12 let by činila až 170 milionů Kč. A to vycházeli z tehdy platné spotřební daně na CNG, pokud by brali v úvahu současnou nulovou daň, skutečné úspory by byly až 228 mil. Kč. Na základě těchto skutečností také Brněnská radnice vážně uvažuje o širším využívání vozů na stlačený zemní plyn.

Další kapitola
 

celkem 47 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: je to cesta?
Boris
18. 1. 2009, 21:29
CNG nemá šanci
nedůvěřivý
10. 12. 2007, 20:51
Re: je to cesta?
JKs
8. 9. 2007, 19:00
Re: je to cesta?
JKs
8. 9. 2007, 19:00
Objev objeveného..:)))
Dap
12. 8. 2007, 10:48

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená