FinExpert.e15.cz

Mám příjmy z Česka i Rakouska, jak na daně?

Počet Čechů, kteří mají příjmy z více zemí, každým rokem stoupá. Je lehké se zorientovat po přečtení tohoto článku.
Mám příjmy z Česka i Rakouska, jak na daně?

Každý daňový rezident (občan mající trvalé bydliště v Česku), má povinnost podat v Česku daňové přiznání ze všech svých příjmů – z Česka i ze zahraničí. V současné době má naše země již s mnoha zeměmi uzavřenou smlouvu o vyloučení dvojího zdanění. Pro zamezení dvojího zdanění se používají různé metody, závisí na konkrétní smlouvě s danou zemí. Jak je to v případě příjmů z naší sousední země – Rakouska? 

Zákonná úprava

Oblast zamezení dvojího zdanění s Rakouskem upravuje smlouva z roku 1979 (Sbírka zákonů 48/1979 Sb.). Dvojímu zdanění je v České republice zamezeno dle čl. 23 takto:

„Příjmy pocházející z Rakouska – s výjimkou příjmů spadajících pod ustanovení písmene b) a majetkové hodnoty umístěné v Rakousku, které mohou být zdaněny v Rakousku, se v Česku  vyjímají ze zdanění. ČR však může při výpočtu částky daně z ostatních příjmů této osoby použít tutéž sazbu daně, jako by příjmy, o které jde, nebyly ze zdanění vyňaty.“

Při vyměřování českých daní se do daňového základu zahrnou příjmy z Rakouska, které podle článků 10 (dividendy), 11 (úroky) a 12 (licenční poplatky) mohou být zdaněny v Rakousku. Daň zaplacená v Rakousku se započte na daň vybíranou v Česku z těchto příjmů. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne takovou část české daně vypočtené před jejím snížením, která poměrně připadá na příjmy přijaté z Rakouska.“

Znamená to, že se použije u jednotlivých druhů příjmů (nezávislá povolání, zaměstnání…) metoda vynětí s výhradou progrese. Tato metoda znamená (jak je ukázáno v praktickém výpočtu), že příjmy dosažené v Rakousku se vyjímají ze zdanění, nebude se z nich platit daň z příjmu, ale jsou předmětem daňového přiznání, což znamená, že z příjmu dosažených v Česku bude použitá vyšší sazba daně (tento efekt v příštím roce odpadne zavedením rovné daně). Každý občan mající v Česku pouze příjmy ze zaměstnání a současně mající příjmy v Rakousku (taky ze zaměstnání), musí podat daňové přiznání, protože tyto příjmy dosažené v Rakousku musí zahrnout do svého základu daně. Touto vyšší sazbou daně budou potom zdaněny pouze jeho příjmy na území Česka, příjmu z Rakouska se to nedotkne. O zdanění v Rakousku se stará jeho zaměstnavatel (stejně jako v Česku), důležité je si ovšem na konci roku nechat od rakouského zaměstnavatele poslat potvrzení o vyplacené hrubé mzdě za celý kalendářní rok (je nedílnou součástí daňového přiznání). 

Nejdůležitější daně

Přestože jsou v Rakousku poměrně vysoké daně (celkové daňové zatížení činí 44,8 % k HDP) a nejsou zde tak výrazné investiční pobídky, jako v jiných státech Evropské unie, je Rakousko atraktivní pro investice. Země se může pochlubit stabilním prostředím, relativně vysokou právní jistotou, výbornou infrastruktura, výhodami v logistice a bankovnictví, po založení firmy automatické členství v hospodářské komoře s možností využívat jejích služeb, kvalifikovanou pracovní sílou a v neposlední řadě výhodnou geografickou polohou. Mnohé zahraniční, mezinárodní firmy mají své sídlo ve Vídni a odsud zpracovávají trhy střední a východní Evropy.

Daň z příjmů fyzických osob – má čtyři sazby (pro příjem do 10 000 euro – 0 %, od 10 000 euro do 25 000 euro – 23 %, od 25 000 euro do 51 000 euro – 33,5 %, nad 51 000 euro 50 %). Od vypočtené daně se odečítají odpočitatelné položky, které jsou zvlášť upravené zákonem (patří sem např. penzijní výdaje či výdaje za dopravu).

Mzdové odvody

 

Průměrný příjem (v %)

67

100

133

167

Centrální daň z příjmů fyzických osob

4,6

10,8

14,1

17,6

Místní daň z příjmů fyzických osob

0,0

0,0

0,0

0,0

Celkem daň z příjmů

4,6

10,8

14,1

17,6

Sociální pojištění hrazené zaměstnancem

18,1

18,1

18,1

18,1

Celkové odvody zaměstnancem

22,7

28,9

32,1

35,7

Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem

21,7

21,7

21,7

21,7

Celkové zdanění práce

40,2

45,0

47,5

50,2

Daň z příjmů právnických osob – od 1.1.2005 činí sazba daně 25% (ještě před pár lety činila sazba daně 34%). Společensky prospěšná, dobročinná a církevní zařízení jsou od daně  osvobozeny.

Daň z převodu nemovitosti činí 3,5%, při nabytí mezi manželi činí 2% DPH se vybírá zpravidla za všechny služby a dodávky, které jsou poskytovány. V Rakousku je základní sazba DPH 20% a snížená činí 10%. Pokud však roční obrat nedosáhne 22 000 euro, nemusí se žádná daň odvádět – nemůže se ovšem ani uplatňovat odečet vstupní DPH. 

Názorný příklad

Podnikatel dosáhl během roku v Česku příjmy ve výši 500 tisíc Kč a v Rakousku 25 000 euro (tj. cca. 725 000   Kč, v našem případě). Přepočtení se prování vždy na základě jednotného kurzu, který zveřejňuje vždy v lednu Ministerstvo financí za uplynulý rok. Při výpočtu jsou všechny částky zaokrouhleny, počítáme, že občan je bezdětný a svobodný.

Příjmy v Česku                                                            500 000 Kč

Příjmy v Rakousku                                                       725 000 Kč

Celkem                                                                      1 225 000 Kč

Daň zaplacená v Rakousku (15 %)                                108 750 Kč

Příjmy pouze z ČR (500 tisíc), tak daň činí                     136 269 Kč

Příjmy pouze v ČR (1 225 tisíc), tak daň činí                   338 677 Kč

Zprůměrování: ze 1 225  tisíc  jsme si vypočítali daň ve výši 338 677 Kč, průměrná daňová sazba tedy činí 27,65 %

Daňová povinnost tedy činí                                            138 250 Kč (500 000 x 27,65%)

Čistá mzda občana      

(po odečtení daní v ČR i Rakousku)                                978 000 Kč

Daňové zatížení občana činí (v %)                                  20,16 %

Občan zaplatí tedy u jeho příjmů dosažených v Česku vždy více než kdyby neměl žádné příjmy z Rakouska. V našem konkrétním případě činí rozdíl dva  tisíce korun. Pokud však není s danou zemí uzavřena smlouva o zamezení dvojího zdanění, zaplatil by občan daně dokonce dvakrát. 

Pramen:

The World Wide Tax and Tax Source Network 2007

The Federation of European Employers

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Pouze příjmy z Rakouska
16. 4. 2009, 14:00
Re: Pouze příjmy z Rakouska
cedan
4. 4. 2009, 22:54
Pouze příjmy z Rakouska
Dana
8. 3. 2009, 19:21

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená