FinExpert.e15.cz

Má zaměstnavatel právo číst vaši e-mailovou poštu?

Diskuse nad rozsahem oprávnění zaměstnavatele číst elektronickou poštu zaměstnanců se táhne již od počátku 90. let. Na rozdíl od případů listinné korespondence, která je předmětem zvláštní zákonné i podzákonné úpravy, není tato problematika žádným zákonem výslovně upravena. Dva názory, PRO a PROTI, najdete v tomto článku.

Kapitoly článku

Zaměstnavatel MÁ právo číst vaši e-mailovou poštu
Zaměstnavatel NEMÁ právo číst vaši e-mailovou poštu

Diskuse nad problematikou rozsahu oprávnění zamestnavatele číst elektronickou poštu zaměstnanců se táhne jak červená nit naší právní úpravou již od počátků 90. let. Uvedenému stavu napomáhá zejména to, že na rozdíl od případů listinné korespondence (která je předmětem zvláštní zákonné[1] i podzákonné[2] úpravy ), není tato problematika  žádným zákonem výslovně upravena. Dle mého soudu však lze v případě monitoringu elektronické pošty zaměstnanců postupovat analogicky k  zvláštní právní úpravě listovních zásilek. Je tedy třeba respektovat Ústavou zaručená práva (která zásadně připouštějí výjimky) a osobnostní práva (všech) zaměstnanců, a to zejména ve vztahu k dalšímu užití každého individuálního záznamu.  Stejně tak je třeba respektovat příslušná ustanovení zákoníku práce (např. povinnost tento monitoring nejprve projednat s odborovou organizací, apod.), občanského a telekomunikačního zákona.  Uvedená zákonná ustanovení sice rozsah zaměstnavatelovy kontroly (monitoringu)  a dalšího užívání takto pořízeného záznamu zásadně omezují, ale v žádném případě ho nezakazují!

 

Jinými slovy, pokud má samotný monitoring elektronické pošty oporu v pracovní smlouvě, vnitropodnikovém předpise nebo s ním jinak zaměstnanec vyslovil souhlas, lze jej považovat za oprávněný. K zásahu do osobnostním práv zaměstnance může dojít např. tehdy, pokud zaměstnanec nebude informován o tomto monitoringu, případně o jeho rozsahu, nebo pokud dojde k dalšímu užití samotného záznamu (lhostejno, zda jde o záznam pořízený se souhlasem zaměstnance či bez něj). Pokud pak dojde k zásahu do těchto práv, má takový zaměstnanec právo se zejména domáhat, aby bylo od těchto neoprávněných zásahů dále upuštěno (včetně nároku na přiměřené zadostiučinění a náhradu nemajetkové újmy v penězích).

 

Je tedy velmi důležité stanovit jakási "pravidla hry" na pracovišti, a to zejména formou podnikových předpisů (směrnic) nebo konkrétním ustanovením v pracovní smlouvě, a tím předejít budoucím sporům.

 

JUDr. Ján Matejka

Ústav státu a práva Akademie věd ČR


[1] zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

[2] vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb.

Další kapitola
 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

neuvěřitelné
Jan Bouše
21. 4. 2003, 17:01

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená