FinExpert.e15.cz

Letní změny v sazebnících bank

Na začátku srpna a září změní některé banky sazebníky, přinášíme vám přehled těchto změn.
Letní změny v sazebnících bank

Server www.bankovnipoplatky.com v červnu informoval o čistých výnosech z bankovních poplatků a provizí za rok 2012 – poprvé meziročně poklesly.

Letos se situace nezměnila a trend klesání zisků pokračuje. Za první čtvrtletí roku 2013 čisté výnosy z poplatků meziročně opět poklesly, i když jen o necelé jedno procento. V období mezi lednem a březnem 2012 se na čistých výnosech z poplatků a provizí vybralo 9,184 miliardy Kč, v letošním roce to bylo o 90 milionů méně – 9,094 miliardy Kč.

Na začátku srpna a září změní některé banky sazebníky, přinášíme vám přehled těchto změn.

ČSOB

ČSOB představuje změny v sazebníku poplatků k 1. srpnu. U ČSOB Konta, Aktivního konta, Exkluzivního konta, Běžného účtu v české i cizí měně a Osobního konta zavádí banka jako novou službu založení zdarma.

U jednotlivých kont pak ČSOB sjednotí měsíční poplatek za vedení účtu a to následovně:

  • ČSOB konto za 55 korun místo 50/60 korun,
  • Aktivní konto za 95 korun místo 90/100 korun,
  • Běžný účet v CZK i cizí měně a Osobní konto za 25 korun místo 20/30 korun.

První částka před lomítkem znamená cenu konta s výpisy z účtu zasílanými elektronickou formou, částka za lomítkem značí cenu za konto bez el. výpisů.

Elektronický měsíční výpis se stane od srpna součástí konta – platí pro ČSOB Konto, ČSOB Aktivní konto a ČSOB Exkluzivní konto.

Tuzemské příchozí platby budou místo dosavadních 6 korun neomezeně u všech kont.

Od srpna přestává být součástí ČSOB Konta Mezinárodní embosovaná debetní karta MasterCard pro partnera, součástí kont nebude ani jedna kreditní karta pro majitele nebo partnera v ceně ČSOB Aktivního konta a ČSOB Exkluzivního konta (včetně správy úvěru ke kreditní kartě). Také transakční a karetní SMS zprávy ČSOB Info 24 (měsíčně zdarma) v ceně ČSOB Aktivního a Exkluzivního konta.

Pro nová konta založená od srpna 2013 zavádí banka příplatek 13 korun za výpisy z účtu posíláné poštou (měsíčně) pro ČSOB Konto, ČSOB Aktivní konto a ČSOB Studentské konto. Bez příplatku pouze pro konta ČSOB Dětské konto Slůně a ČSOB Studentské konto Plus. Od druhé poloviny léta bude také nabízen rodinný balíček, pro stávající uživatele se nic nezmění.

Nově a bez poplatku založíte ČSOB Studentské konto a ČSOB Dětské konto Slůně, vedení účtu bude u těchto kont a u ČSOB Studentského konta Plus zadarmo. Elektronický měsíční výpis Studenského konta se stane součástí konta. Založení ČSOB Studenského konta pro absolventy je další novinka a bude zadarmo.

Od srpna ČSOB představuje další novinky v nabídce kreditních karet. Nově nabízí kreditní kartu MasterCard World za 50 korun měsíčně a MasterCard Platinum za 350 korun měsíčně.

Změny se nevyhnou ani poplatkům za stávající kreditní karty:

  • MasterCard Standard embosovaná za 20 korun/měsíc, místo původních 500 korun/rok,
  • MasterCard neembosovaná také za 20 korun/měsíc, místo původních 250 korun/rok,
  • MasterCard Gold za 350 korun/měsíc, místo dosavadních 3 000 korun/rok.

Ke všem typům karet nabídne banka zaslání elektronického výpisu zdarma a výpis poštou za 13 korun. Nově nebudou nabízeny kreditní karty MasterCard neembosovaná a MasterCard Gold.

Další změnou je výše limitu pro hotovostní i bezhotovostní výběr (všechny typy karet). Původní limit činil 90 % úvěrového limitu karty, nový činí 90 % týdenního limitu karty.

Novinkou je i cestovní pojištění Platinum family Plus, které je součástí kreditní karty MasterCard Platinum. ČSOB zrušila poplatek za správu úvěru ke každé kreditní kartě (ročně) – MasterCard embosovaná za 500 korun a MarterCard Gold neembosovaná za 3 000 korun.

Banka rozšíří služby o Analýzu rizik a hodnoty zajištění (nemovitosti) – bytová jednotka s elektronickými podklady klienta za 1 900 korun.

Od srpna je zrušena položka výběr hotovosti z účtu vedeného v ČSOB v SR (jeden výběr denně maximálně ve výši 100 000 korun včetně). Poplatek za zpracování hotovosti připisované na běžný účet na základě dokladu (kód 90 pro Kč, kód 95 pro měnu EUR) předloženého na České poště se z 25 korun zvýší na 50 korun.

Poslední změnou je zrušení příplatku při nákupu 50 a více kusů mincí v EUR.

Evropsko-ruská banka

Banka mění sazebník od 1. srpna. Klienty překvapí například vynecháním azbuky, čímž dochází ke značnému zpřehlednění sazebníku. Evropsko-ruská banka přidala službu zrušení vázaného účtu, to bude zdarma. Od srpna můžete požádat o vyhotovení kopie výpisu z účtu nebo platebního příkazu za předchozí rok za 100 korun.

Změny nastanou i v oddělení hotovostních operací. Zdraží poplatek za vklad hotovosti v cizí měně v ekvivalentu nad 500 000 korun na den z 0,1 % na 0,15 %. Zdraží i výběr hotovosti z účtu do 500 000 korun za den – poplatek se zvedne z 20 na 50 korun. Výběr nebo opakované výběry v hotovosti v korunách z účtu během jednoho dne v celkovém součtu nad 500 000 korun stojí do konce července 0,15 % z objemu hotovosti, maximálně 1 500 korun. Od srpna zaplatíme za tuto službu 50 korun + 0,15 % z objemu hotovosti.

Se stejným zdražením se setkáme i u poplatku za výběr hotovosti z účtu v cizí měně. Zároveň dojde ke sjednocení tohoto poplatku u všech měn, tedy rublů s ostatními nabízenými měnami. Místo 0,2 % (a 0,5 % za rubly) z objemu hotovosti max.1500 korun se poplatek zvýší a sjednotí na 50 korun + 0,2 % z objemu hotovosti.

Zdarma bude i výběr z termínovaného vkladu a výběr z termínovaného vkladu FIX zřízeného v obchodním místě banky. Za nevyzvednutí (částečné nevyzvednutí) nahlášeného výběru (mimo spořící účet s výpovědní lhůtou) se mění pokuta z 0,1 % z nevyzvednuté hotovosti max. 3 500 korun na 0,25 % z objemu nevyzvednuté hotovosti.

Při výměně českých bankovek a mincí za mince a bankovky nižších nebo vyšších denominací nad 101 kusů zaplatíte stejnou částku 100 korun, ale od srpna bude zrušeno maximum 2 500 korun.

Příplatek za přijatou expresní platbu z jiné banky se sníží z 50 na 25 korun. Změna souhlasu s inkasem zdraží na dvojnásobek, tedy na 20 korun. E-r banka nabídne službu zrušení platebního příkazu za 100 korun za položku. V oddělení bezhotovostního zahraničního platebního styku dojde k nepatrnému snížení ceny služby za odchozí platbu s poplatkem SHA, BEN a OUR z 0,9% na 0,8% z platby, min. 100 korun, max. 1 500 korun.

U spořícího účtu s výpovědní lhůtou banka od srpna přidává výši minimálního vkladu a minimálního zůstatku.

Fio banka

Od 1. září ohlásila nový sazebník Fio. Doplňková služba k platební kartě – cestovní pojištění Exclusive zdraží o 0,05 euro za rok tedy 50,50 euro, stejně tak pojištění právní ochrany řidičů motorových vozidel DAS – z 12,95 euro zdraží na 13 euro. Cestovní pojištění Exclusive Family naopak o 0,03 eura zlevní na 111 euro. Banka nabídne náhradní vydání karty na žádost klienta za 10 euro, opakované vydání PIN za 5 euro a změna PIN prostřednictvím bankomatu ČSOB za 2,50 euro.

Drobné změny v poplatcích za platební karty slovenské ČSOB vydané k účtům vedeným v eurech, které byly nabízeny do 6. 6. 2012. MaestroChip a VISA Electron Chip zdraží z 0,42 euro na 0,60 euro. VISA Classic Chip zdraží z 1,63 euro na 1,65 euro. Platba za kartu VISA Gold bude sjednocena na 99,50 euro za rok.

Výběr z bankomatu jiné sítě ve Slovenské republice a výběr z bankomatu v dalších zemích Evropské měnové unie zdraží z 1,13 na 1,50 euro. Výběr z bankomatu v zemi mimo Evropskou měnovou unii zdražuje z 2 % a min. 5,97 euro na 2 % a min. 6 euro. Platba za zboží a služby se sjednotí na 0,15 euro

Od září zdražuje poštovné za zaslání výpisu z účtu poštou v rámci ČR, z minimálně 10 kč a maximálně 24 kč na min. 12,10 korun a max. 71,39 korun. Banka zavede nový poplatek za poštovné do zahraničí – min. 24,20 korun a maximálně 344,85 korun.

Fio zavede službu Poskytnutí bankovní informace osobě oprávněné dle exekučního titulu za 250 korun a Vyhotovení potvrzení pro účely auditu (na žádost klienta nebo jeho auditora) za 1200 korun. Na více než dvojnásobek se zvedne poplatek za ostatní služby prováděné pracovníkem Fio (za každých započatých 15 minut), ze 120 korun na 250 korun. Banka od září sníží poplatek za Smluvní pokutu za existenci neoprávněného debetního zůstatku na účtu z 0,5 % denně na 0,1 % denně.

GE Money

Od 1. září mění sazebník také GE Money. Změny se projeví u platebních karet – výběr hotovosti z bankomatu GE Money Bank v ČR se zvýší z 59 korun na 89 korun pro kreditní karty MoneyCard Gratis, MoneyCard Plus, MoneyCard Gold, AVON. Stejná změna v poplatku čeká na klienty GE Money i u následujících karet – pro kreditní karty bene+, TESCO, MoneyCard, Electro World, Makro, OK Premium, ING.

Změní se výše poplatku za výběr hotovosti z bankomatu GE Money Bank v ČR z 39 korun na 89 korun pro kreditní kartu VISA a také poplatek za vedení hlavní karty (na jméno klienta) z 45 korun na 49 korun pro kreditní karty MoneyCard, Electro World, Makro.

Ze 45 na 49 korun se zvýší poplatek za správu revolvingového úvěru pro úvěrovou kartu OK Premium.

Od září zdraží poplatek za čerpání povoleného debetního zůstatku Flexikredit u konta Genius Active, Genius Start, Genius Dual a Běžný účet Genius z 19 na 29 korun.

Poštovní spořitelna

Od 1. srpna ohlásila změny v sazebníku i Poštovní spořitelna.

U Osobního účtu bude navýšen poplatek za zpracování hotovosti připisované na účet zadané tiskopisem (dokladem) v pobočce České pošty, a to na 20 korun. Zpracování hotovosti připisované na účet realizované prostřednictvím vkladového bankomatu je nadále zdarma a zadané kartou zůstává v původní výši 8 Kč.

Současně dojde ke sloučení ceny za jednorázový příkaz se splatností tentýž den s jednorázovým a hromadným příkazem k úhradě zadaný tiskopisem na 25 korun. V souvislosti s přejmenováním karty mládeže Euro<26 na EYCA došlo k doplnění nového názvu.

U Online účtu dojde ke sloučení ceny za jednorázový příkaz se splatností tentýž den s jednorázovým a hromadným příkazem k úhradě zadaný tiskopisem do jedné položky s původní cenou 100 korun.

U Eurokonta se zvýší poplatek za zpracování hotovosti připisované na účet zadané tiskopisem v pobočce České pošty nebo ve Finančním centru na ústní pokyn na 20 korun místo původních 12 korun.

V oblasti elektronicky poskytovaných služeb bude zrušen poplatek 8 korun za zrušení nebo změnu příkazu k úhradě prostřednictvím klientského poradce.

Poštovní spořitelna zruší poplatek 8 korun za změnu PIN ke kartě. Dotaz na zůstatek v bankomatu ČSOB ve Slovenské republice bude zpoplatněn stejně jako ostatní bankomaty v zahraničí částkou 9 Kč.

U hypotečních úvěrů bude zrušen poplatek za změnu nebo zrušení příkazu k úhradě, stejně tak bude zrušen i poplatek za změnu nebo zrušení příkazu k úhradě do zahraničí před jeho provedením.

Poštovní spořitelna ukončuje prodej produktu Spořicí investiční účet, proto tuto položku od srpna ruší.

Unicredit Bank

Od 1. září mění sazebník i Unicredit Bank. U internetového a bankovnictví přidává banka bez poplatku službu SMART mobilní bezpečnostní klíč. Výpis z účtu zaslaný poštou v rámci ČR bude k účtu Unikátní spoření 1x čtvrtletně zdarma jinak za 20 korun.

U účtů bude zrušena služba Přerušení požadavku na mobilitu účtu směrem do UniCredit Bank za 100 korun u Běžného účtu.

V sekci kreditní karty přibyde nová služba Zavolej a zaplať za 99 korun a nová služba pro Visa Classic a Visa Gold Zaslání výpisu transakcí z karty poštou za 20 korun.

Od září rozšíří Unicredit bank nabídku spotřebitelských úvěrů o službu Spotřebitelský úvěr Individual. U cenných papírů banka nabídne nové služby Držený podíl sběrného certifikátu v rámci nabídkového programu UniCredit Bank a Tuzemské cenné papíry evidované u CDCP s poplatkem 0,15 %, min. 300 korun.

V sekci šeků budou změny ve znamení zdražování a rozšíření služeb. V oddělení Inkaso šeků splatných v zahraničí nabídne banka službu Ověření šeku u vystavující/proplácející banky za 500 korun + výlohy zahraničních bank a o 200 korun více zaplatí klienti za Poplatek za vrácení neproplaceného šeku.

V oddělení inkaso šeků splatných u Unicredit Bank v ČR zdraží poplatek za vrácení nekrytého šeku ze 300 korun na 500 korun + reálné výlohy Unicredit Bank a přibyde nová služba Upozornění na vystavení nekrytého klientského šeku za poplatek 500 korun + výlohy tuzemských/zahraničních bank.

Nově budou klienti moci využívat Zaslání souboru klientských šeků poštou nebo kurýrní službou za reálné výlohy Unicredit Bank a Blokaci nebo odvolání klientského šeku s poplatkem 200 korun za každou žádost.

U již nenanízeného konta Pohoda dojde ke zvýšení měsíčního poplatku ze 64 na 99 korun měsíčně. Také bude zrušena služba Golf Package a IAPA

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Re: Proc jste vynechali Raiffeisenbank ktera totalne...
efilip
26. 8. 2013, 15:15
Re: Proc jste vynechali Raiffeisenbank ktera totalne...
efilip
26. 8. 2013, 15:14
Tak byste pravděpodobně pracoval vy, že? :-D
Johny
9. 8. 2013, 13:11
Ta změna ale bylů zverejnena v létě ne? Podle mne jd...
Herr bankerr aus RB
6. 8. 2013, 14:34
Konec září sice podzimem je, ale nespokojený klient ...
Roman
6. 8. 2013, 12:52

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená