FinExpert.e15.cz

LETIŠTĚ PRAHA: Správa Letiště Praha letos investuje více než 2,3 mld. Kč s cílem zvýšit hodnotu společnosti před její privatizací

Vedení společnosti Správa Letiště Praha významně investuje do oblastí, které zvyšují hodnotu pražského letiště do budoucna.

Jedná se zejména o zajišťování pozemků a budov potřebných pro rozšíření kapacity, zlepšení infrastruktury či zvýšení úrovně poskytovaných služeb.

„Pro Letiště Praha jsme zajistili řadu nemovitostí, které jsou nezbytné pro další úspěšný růst tohoto mezinárodního vzdušného přístavu, jenom letošní investice v této oblasti přesahují 2,3 mld. Kč,“ komentuje současné aktivity managementu Správy Letiště Praha generální ředitel Miroslav Dvořák a dodává: „Zástupci společností, které mají zájem o koupi letiště, při setkáních velmi oceňují to, že zvyšujeme jeho potenciál i úroveň kvality. Uznávají, že naše kroky zvyšují hodnotu Letiště Praha.“

Správa Letiště Praha zajistila pozemky v areálu Jih potřebné pro rozšíření čistírny odpadních vod a čistírny kanalizačních vod. To umožňuje rozvoj celého areálu Jih, nově instalovaná zařízení na nejvyšší úrovni pak přispějí ke zvýšení kvality životního prostředí. V této části letiště probíhá také rekonstrukce Terminálu 3. Areál Jih je určen zejména pro dynamicky se rozvíjející segment všeobecného letectví, dále je zde umístěna tzv. hangárová zóna.

Současně probíhá proces narovnání pozemkových vztahů s Českými aeroliniemi. Při vzájemné výměně pozemků a budov tak dojde k odstranění celé řady nedostatků, které vznikly při delimitaci původní ČSL v roce 1991. České aerolinie smění se Správou Letiště Praha pozemky v areálu Jih za pozemky v severní části v okolí hlavní centrály ČSA. Na Jihu tak bude Správa Letiště Praha vlastnit rozsáhlé kompaktní území, na kterém nový majitel bude moci dále rozvíjet letiště výrazně snadněji než v minulosti.

V majetku Správy Letiště Praha je v tuto chvíli také rozhodující část pozemků potřebných pro výstavbu produktovodu, tedy vysokokapacitního potrubního systému sloužícího k distribuci leteckého paliva. V střednědobém plánu investic je také výstavba nového depa autocisteren, které nahradí stávající depo již nedostačující požadavkům provozu. Tento krok mj. umožní zvýšit konkurenci mezi dodavateli paliva.

Významný posun je znatelný také v oblasti centralizace administrativních složek. Nákup budovy bývalého generálního ředitelství Řízení letového provozu umožňuje Správě Letiště Praha soustředit administrativu do dvou sousedících budov v areálu Jih a uvolnit tak kanceláře vhodné pro rozvoj komerčních aktivit v terminálech a jejich bezprostřední blízkosti. Výnosy z neletecké činnosti stejně jako na ostatních významných mezinárodních letištích tvoří nedílnou součást výnosů provozovatele a jejichž podíl na celkových výnosech trvale narůstá.

Obdobný cíl má také rekonstrukce nejstarší části budovy Terminálu 1 z konce šedesátých let, která svou funkčností ani vzhledem neodpovídala současným potřebám, a byla spojená zároveň s opravou infrastruktury, instalací nové sítě a dalších technologií. Nyní probíhá oprava dalšího patra této budovy, v níž se kromě vedení Správy Letiště Praha, nachází desítky kanceláří, které si komerčně pronajímá více než 15 společností.

Mezi nejdůležitější investice do infrastruktury pak patří více než 320 mil. Kč určených na rozvoj dráhového systému a dalších provozních prostor pro pohyb letadel. V první polovině září bude dokončena odbavovací plocha C5, včetně potřebného napojení na stávající provozní plochy. Původní koncept pojezdových drah severního areálu ze 60. let tato stavba zvětšila na současné potřeby letiště. Bylo vybudováno sedm stání pro malá turbovrtulová letadla, což umožní uvolnit ostatní stání letadel, blíže k terminálům T1 a T2, pro střední a velké letouny.

Náklady na opravy pak v letošním roce dosáhnou téměř 300 mil. Kč, přičemž nejvýznamnější položku tvoří údržba a revitalizace dráhového systému, stojánek a technologického vybavení letiště.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená