FinExpert.e15.cz

Letenky už za plnou cenu?

Od letošního podzimu vstoupí v platnost nařízení Evropské unie, kdy prodejci musí uvádět pouze konečné ceny letenek. Co se ještě mění?
Letenky už za plnou cenu?

Nařízení, o kterém je řeč, reguluje činnost leteckých společností a zároveň se významně dotýká všech prodejců letenek, tzn. cestovních kanceláří, cestovních agentur a prodejců letenek a řeší některé otázky, např. otázku uvádění konečné ceny letenky.

Přijaté nařízení mj. zavádí

  • povinnost transparentních cen letecké přepravy
  • zákaz diskriminace v přístupu k leteckým tarifům na základě místa pobytu či usazení
  • přísnější pravidla finanční kontroly leteckých přepravců
  • sankce za nedodržování ustanovení nařízení.

Nařízení nezavádí mechanismus povinného pojištění leteckých přepravců proti insolvenci a vztahuje se na poskytování leteckých služeb s odletem z letiště umístěného na území EU (nevztahuje se tudíž na odlety z „třetích“ zemí do EU).

Konečná cena letenky

Pojem konečná cena letenky (leteckého tarifu) definuje nařízení takto:„Letecké tarify a letecké sazby za letecké služby z letiště nacházejícího se na území členského státu EU, které jsou dostupné veřejnosti, musí obsahovat při nabídce nebo zveřejnění v jakékoliv podobě, včetně prostřednictvím internetu, použitelné podmínky. Konečná cena, jež má být zaplacena, musí být v každém okamžiku uvedena a zahrnuje použitelný letecký tarif nebo leteckou sazbu, jakož i všechny uplatnitelné daně, poplatky, přirážky a platby, jež jsou nevyhnutelné a předpokládané v okamžiku zveřejnění. Kromě konečné ceny se uvedou alespoň tyto údaje:

a) letecký tarif nebo letecká sazba

b) daně

c) letištní poplatky a

d) další poplatky, přirážky nebo platby, jež souvisí například s bezpečností nebo palivem, pokud položky uvedené v písmenech b), c) a d) byly připočteny k leteckému tarifu nebo letecké sazbě. Volitelné příplatky se sdělují jasným, průhledným a jednoznačným způsobem na počátku každé rezervace a cestující je přijímají na základě projevu vůle“.

Definice leteckého tarifu sice stanovuje oddělené účtování příplatků, tax a daní k základnímu tarifu, nicméně celková cena k úhradě musí být uvedena v každém okamžiku zveřejnění a rezervace. Tato definice znamená faktickou povinnost leteckých společností aplikovat od prvního okamžiku konečnou cenu letenky.

Do leteckého tarifu nevstupují případné servisní poplatky aplikované prodejci letenek. Evropská komise zároveň předběžně sdělila, že toto ustanovení se vztahuje výhradně pro prodej letenek veřejnosti (ať je zajišťován leteckými společnostmi, cestovními kancelářemi/agenturami nebo prodejci letenek) a nevztahuje se na prodej letenek leteckými společnostmi pro zájezdy cestovních kanceláří.

Nediskriminační přístup k leteckým tarifům

Nařízení zakotvuje nediskriminační přístup k leteckým tarifům na základě místa pobytu či usazení: „Přístup k leteckým tarifům a leteckým sazbám za letecké služby z letiště nacházejícího se na území členského státu EU, dostupným veřejnosti se poskytne bez diskriminace na základě na státní příslušnost nebo místa pobytu zákazníka či místa usazení zástupce leteckého dopravce či jiného prodejce letenek ve Společenství“.

Přísnější finanční kontrola leteckých přepravců

Nařízení zakotvuje vyšší kompetenci národních úřadů vydávajících leteckou licenci kontrolovat finanční hospodaření leteckých přepravců a odebrání licence v případě finančních potíží. Intenzivnější kontrola je upřena na letecké společnosti během prvních 2 let po zahájení činnosti, kdy musejí předložit příslušnému úřadu ověřené účty každých 6 měsíců (čl.8).

Pakliže se u leteckého přepravce objeví zřetelné náznaky existence finančních potíží nebo bylo-li proti němu zahájeno úpadkové řízení, provede příslušný úřad hloubkové posouzení finanční situace a do 3 měsíců přezkoumá status provozní licence a informuje Evropskou komisi (čl.9).

I přesto, že nařízení neukládá povinnost uvádět konečnou cenu letenky leteckým společnostem vůči cestovním kancelářím, a také umožňuje oddělené účtování servisního poplatku prodejci letenek za vystavení letenky, se jedná o posun k jasnějšímu a přehlednějšímu uvádění cen pro konečného zákazníka.

Nařízení vstoupí v platnost po následující den po zveřejnění v Úředním věstníku EU, což by mělo být počátkem října 2008.

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Tomu nerozumím
Pepan
11. 9. 2008, 22:10
Re: obrázek raketoplánu
Ondra Masák
10. 9. 2008, 20:58
obrázek raketoplánu
Mino SK
8. 9. 2008, 16:36

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená