FinExpert.e15.cz

Let k milionům pod křídly Amway

Vítejte za branami multi-level marketingu, letadel a pyramidových her.
Let k milionům pod křídly Amway

Kdo chce být diamantem, křičí na pódiu milionář a tisíce lidí mu křikem, tleskáním a dupáním dávají najevo, že každý z nich chce dosáhnout milionových příjmů, luxusních domů a aut.

Bohužel hierarchie multi-levelu (MLM) či pyramid je jasně daná a jednoduchým matematickým výpočtem lze snadno zjistit, že jen malý zlomek dosáhne skutečné finanční svobody. Zanechme ovšem teoretických výpočtů a podívejme se, jak skutečný MLM funguje – vybrali jsme si totiž jeden z největších systémů na světě a strávili v něm několik měsíců. Vítejte ve světě podnikatelských příležitostí Amway.


Tento článek vyšel v časopisu Osobní finance:


 

MLM funguje na principech přímého prodeje. Nejjednodušší systém používá Avon, naopak čistě síťový marketing provozují společnosti jako Amway či Herbalife. Každá výrobní firma řeší, jak vytvořit systém distribuce a jednou z cest je najmout obrovské masy lidí, které zboží dostanou do domácností. Za pravidelný měsíční obrat pak dostávají provize.

První kontakt se skutečným síťovým marketingem je obvykle nenápadný – někdo vám zavolá, jestli hledáte další příjem. Takový člověk by měl zdůraznit, že se jedná o podnikání, což bohužel není pravidlem. Hovor je vysoce profesionální a krátký natolik, abyste se nemohli na nic zeptat. Všechny dotazy jsou převedeny na osobní schůzku.

Tady je nutné rozlišit síťový neboli multi-level marketing od pyramid. Letadla či pyramidy čerpají některé znaky z multi-levelu, ovšem převádí je do nelegální podoby. Odlišit je velice snadné. Vstupní poplatky u letadel obvykle jsou v řádu desítek tisíc korun a nový člověk neobdrží za tuto částku adekvátní protihodnotu například ve výrobcích. Zároveň provize se vyplácí za novou registraci, nikoliv za pravidelnou spotřebu.

Proč distributoři neprozrazují, kdo za nimi stojí? „Je to choulostivá záležitost, řada lidí má apriory předsudky, a aniž by se o tom přesvědčili, zaujímají negativní prostor. Je na odhadu nabízejícího, jestli je člověk připravený, že mu řekne Amway nebo se to dozví až za hodinu. Při prvním kontaktu stačí říct – mám pro tebe zajímavou podnikatelskou příležitost,“ říká jeden ze zakladatelů české pobočky Amway a zároveň šéf Asociace přímého prodeje Jan Stránský.

Pokud vás někdo z lidí zaregistrovaných v síťovém marketingu pozve na schůzku, půjde buď o osobní či tak zvaný open meeting. Speaker, který obvykle patří k úspěšným podnikatelům, vysvětluje principy podnikání a jaké možnosti můžete v jejich síti dosáhnout. Většina multi-levelů je založena na myšlenkách amerického multimilionáře a podnikatele Roberta T. Kiyosakiho – část zabírá vysvětlení, co je cílem kapitalismu.

Speaker na tabuli ukazuje tak zvaný cashflow kvadrant. Lidé na levé straně – zaměstnanci a živnostníci - mění svůj čas za peníze, a proto je jejich příjem limitní. Pravá strana kvadrantu – majitelé firmy a investoři - vytváří systémy. Majitel zaměstná lidi a investoři zase duplikují peníze. Jejich příjmy jsou tak neomezené a na rozdíl od levé strany mají mnohem větší kontrolu nad svým životem. Těžko je někdo může zavřít na osm hodin do „open spacu“ nebo požadovat práci přes čas. Všechno je na jejich rozhodnutí.

Tady nastává první dilema nováčků na podnikatelské schůzce. Buďte si jistí, že speaker má takových přednášek za sebou stovky, a tak jeho vyprávění zní profesionálně. Většina lidí si totiž nedokáže představit, že by začali podnikat. Ovšem jak říká Robert Kiyosaki – o bohatství lidí rozhoduje to, co děláte po 17. hodině. Po hodinové prezentaci si s vámi promluví váš sponzor – to je člověk, který vás přivedl. Tady je zakopané další paradigma lidí – úkolem sponzora není za každou cenu s vámi podepsat licenci. On musí realisticky zhodnotit, zda máte motivace podnikat, nebo jestli vám nabídne exkluzivní výrobky jako zákazníkovi či se rozejdete s tím, že ani jedna možnost není pro vás. Bohužel většina distributorů se snaží za každou cenu dostat lidi do svého týmu. Takovým lidem se raději vyhněte obloukem, protože stejný styl budou pravděpodobně vyžadovat i od vás. Smyslem osobní schůzky má být vzbudit ve vás nadšení a snahu něco dokázat. Proto je jeho základní snahou dozvědět se vaše sny a životní cíle a co jste pro jejich splnění ochotni obětovat.

Sponzor posléze předloží licenci a nabídne lístek na nejbližší seminář. Registrační licenci si představte jako smlouvu o franšíze. Za velice nízký poplatek kolem tisíce korun dostane zájemce manuály, přístup na webové stránky a napojení na dodavatelský systém. K tomu je ještě nutné udělat první nákup výrobků v určité hodnotě.

Jak si vybrat správný MLM

Po perfektní prezentaci a vidině možných výdělků dostane každý velké nutkání licenci podepsat. Jak to probíhalo v našem případě? Po open meetingu jsme zavítali do KFC, kde se můj sponzor ptal na mojí motivaci, co bych chtěl v životě dokázat a jestli mi brání něco v podpisu licence. Tady poprvé narazili – podle svých zásad nepodepisovat nic na ulici, jsem odmítl.

Vzhledem k tomu, že se vás většina distributorů snaží do podpisu natlačit, je důležité zahrát smlouvu do autu a vyžádat si delší čas na rozmyšlenou. Tak se můžete vyvarovat zbytečnému zklamání obou stran. Licence i výrobky jdou sice vrátit do několika měsíců, ačkoliv jsou například z poloviny vyčerpané, ovšem i tak ztratíte spoustu zbytečného času.

MLM musí být podstaveno na dvou hlavních pilířích – kvalitní výrobky a práce s lidmi. Jejich motivování a školení zároveň nemá být zaměřené pouze na prodejní techniky a znalost výrobků. MLM je škola života, která má každému poskytnout šanci zlepšovat se jak v osobním tak profesním a podnikatelském životě.

Budete úspěšní?

„Jedinou investicí, kterou do tohoto podnikání člověk vnáší, je jeho osobnost. Není třeba si brát bankovní úvěr, investuji jen sám sebe. Pokud to chci dělat pořádně, investice musí být vysoká – nadšení a motivace něčeho dosáhnout,“ říká Jan Stránský z Amway. To je také první předpoklad úspěchu. Stejně jako v podnikání i v MLM výrazně uspějí a sáhne si na stotisícové příjmy jen někteří. „Zda bude někdo úspěšný, se nedá poznat hned. Hodně záleží na skupině, se kterou spolupracuje a na jejím vedoucím – mentorovi. Určitě byste měli být charizmatičtí, přesvědčiví, oddaní a připravení pracovat. Není to ani tak o výrobcích, jako o lidech,“ doplňuje Jan Stránský.

V MLM je možné vydělávat dvěma způsoby. Přímým prodejem, kdy nakoupíte výrobky a prodáte je s maloobchodní marží. Zboží je exkluzivní a záleží jen na vašich prodejních schopnostech a podpoře týmu. Tady je potřeba znát dokonale sortiment, výhody proti konkurenci a umět lidi přesvědčit, že právě váš výrobek potřebují. „To je snahou firmy, prodávat čím dál více a zvětšovat svojí prodejní základnu,“ tvrdí Jan Stránský. V Česku totiž vede stále v přímém prodeji Avon.

Druhou možností, která skýtá mnohem stabilnější příjmy, je budování týmů. Každý zaregistrovaný člen má svoje unikátní číslo. Celý tým tak přidává pod něj další lidi. Všichni nakupují zboží v systému pro svoji spotřebu či ho prodávají a tím vzniká určitý obrat. Každý v této linii z něj má podíl.

Kouzlo systému budování týmu spočívá především v synergii, zde totiž 1+1 není 2, ale 3, 5 nebo klidně 10. Pokud každý nově zaregistrovaný člověk přidá během jednoho měsíce 2 nováčky, tým roste v podstatě exponenciální rychlostí. K příjmům v řádu desítek tisíc měsíčně se můžete propracovat i po půl roce až dvou letech.

Zda jsou odměny vysoké či nikoliv, záleží na aktuálním příjmu každého člověka. Ovšem nezapomeňme si uvědomit, že jde o pasivní příjem. Lidé nakupují zboží do domácnosti a mají z toho provize. Při kvalitní tvorbě týmu je to pramen, který nemůže nikdy vyschnout. Jen Amway v roce 2007 vyplatila na těchto odměnách přes 118 milionů korun. Hrubým výpočtem odměny za rok při počtu 23 tisíc distributorů, se dostáváme na číslo kolem 5 tisíc korun ročně. Ovšem i tady platí Parretovo pravidlo 20/80 – tedy 20 % distributorů vytvoří 80 % obratu. Pokud vezmeme těchto 20 % aktivních lidí v MLM a vydělíme je 80 % odměn, dostáváme objektivnější průměr 20 600 korun ročně.

Počet lidí, kteří v Česku dosahují v Amway vysokých příjmů, si můžete prohlédnout v tabulce Kvalifikace v Amway. Tam jasně vidíte, že uspět v MLM není rozhodně snadné stejně jako v každém jiném podnikání.

Co budu dělat v MLM?

A jak vypadá obvyklý den distributora v MLM? Cílem je oslovit co nejvíce lidí v co nejkratším čase, vyloučit ty, kteří o podnikání nemají zájem a věnovat se zaregistrovaným. Každá skupina má tak zvané kontaktovací schůzky, kdy obvolávají své známé a další lidi s tím, jestli by je zajímala podnikatelská příležitost. Pokud narazí na otevřeného člověka, dohodnou si s ním schůzku a ukážou mu, jak systém funguje a kolik si je možné vydělat. Obvyklý průměr je jeden zaregistrovaný člověk na patnáct oslovených při osobní schůzce.

Tady především záleží na postoji každého distributora. Začátečník, který není příliš přesvědčený o tom, že to funguje, zaregistruje podstatně méně lidí než ten, komu vydělává MLM desetitisíce měsíčně. Když k tomu připočteme školení a konzultace, vzniká nekonečná smyčka duplikace.

Ačkoliv by školící systémy MLM mohly závidět i největší světové korporace, výhodu mají „hotoví lidé“ s manažerskými či podnikatelskými zkušenostmi. Pokud k nim zájemce o MLM nepatří, musí to vynahradit jinými vlastnostmi – obrovským nadšením, cílevědomostí a tahem na branku.

Sekta nebo byznys?

Lidové noviny přinesly reportáž o jedné z neúspěšných distributorek Amway. „Úplně jí to změnilo život. Postupně vyměnila všechny staré přátelé. Každého přesvědčuje, jak je tenhle byznys výhodný. Na jakoukoli kritiku odpovídá naučenými větami z nějakých jejich setkání. Známí už to nechtěli poslouchat. Zůstává nyní jenom s lidmi, které zná z Amway. A ti se zase o ničem jiném než o úspěchu a penězích prostě nebaví. Teď už má všechno jenom Amway. Nejenom čisticí prostředky, ale i spoustu knih a cédéček s jejich motivačními bláboly. Přestala kvůli tomu platit i nájem a občas nemá ani na lékaře,“ zoufá si mladá žena, jejíž matka podlehla fenoménu MLM.

Amway i další podobné společnosti jsou obviňovány z toho, že fungují na hraně sekty. S černobílým viděním světa a heslem když nejsi s námi, jsi proti nám, se budete setkávat v tomto byznyse často. "MLM je a bude zatíženo poměrně emocionálním vnímáním. Jsou lidé, co by na toto podnikání nedali dopustit, protože je to baví a živí. Nevidím nic špatného na tom, když se do toho člověk naplno položí. Leadeři svým lidem radí, naučte se hospodařit s penězi, časem, city a vztahy,“ prozrazuje Jan Stránský.

O multilevel marketingu najdete stovky různých názorů. Na Wikipedii objevíte informaci, že Amway vytvořila největší počet dolarových milionářů hned po Microsoftu. Zároveň si přečtete příběhy lidí, kteří „utratili“ tisíce korun za zboží a nevydělali ani korunu. V každém úhlu pohledu je trochu pravdy a záleží jen na vás, z jaké strany směřuje váš pohled.

Jedna věc je ovšem v MLM nezvratitelná. Pokud hledáte podnikání, které má téměř nulové vstupní náklady a možnost statisícových až milionových výdělku, je MLM tím pravým. Druhou stránkou věci je obětování mnoha večerů v týdnu a mít disciplínu, cílevědomost a naučit se jednat s lidmi. Jak píše propagátor MLM Robert T. Kiyosaki, pro úspěch musíte chtít dvě věci – pomoci sám sobě a pomáhat druhým lidem. Bez toho raději MLM vymažte ze své paměti.

Pokud vstoupíte do MLM, počítejte s tím, že to bude radikální zásah do vašeho života. Cílem týmu leaderů je vás dostat co nejrychleji na co nejvyšší úroveň. Pokud získáváte odměny vy, znamená to zisk i pro tým nad vámi. Zároveň, jak vyplývá z výpočtu odměn, nový člověk může mít vyšší provize než neaktivní člen týmu, který vstoupil před 15 lety.

Aktuální číslo časopisu Osobní finance najdete na stáncích, klikněte pro prolistování obsahu.

Další článek


 

Související články


celkem 16 komentářů

Nejnovější komentáře

.
Zuzana
16. 11. 2014, 00:57
Dobrý deň... Konečne jeden ve'lmi pekne popísaný čl...
anonym
9. 7. 2014, 19:00
Těším se na Vaši zprávu :-)
Zuzana
26. 5. 2014, 15:51
To není nadšenost, ty lidi jsou zmanipulováni a sami...
KLH
3. 4. 2014, 18:35
Proč jsou lidé tak strašně hloupí a když se chtějí p...
KLH
3. 4. 2014, 18:31

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená