FinExpert.e15.cz

Lepší než úvěr? Tichý společník

Peníze pro podnikání vám může půjčit banka, ale i někdo jiný. A může to být pro obě strany velmi výhodné.
Lepší než úvěr? Tichý společník

Pokud má podnikatel vynikající podnikatelský plán, ale nemá potřebné finanční prostředky, pak může požádat banku o úvěr. Pokud jej však neobdrží, pak mu nezbývá než zkusit štěstí jinde. Jednou z těchto možností je založení komanditní společnosti, o níž jsme nedávno psali. Ale existuje ještě jedna možnost, která se ještě více blíží klasickému úvěru: tiché společenství.

Podstatou úvěru je, že banka půjčí podnikateli finanční prostředky, které on posléze splácí i s příslušným úrokem. Podstatou tichého společenstí je, že kdokoliv vloží do podnikání jiné osoby nějaký svůj vklad, a podnikatel mu tento vklad zhodnocuje tím, že na něj převádí určitou část svého zisku. A pokud se mu v podnikání nedaří, pak ztrátu nenese sám, ale nese ji spolu s ním i jeho tichý společník.

Výhodou pro podnikatele je zejména onen podíl tichého společníka na ztrátě společnosti. Pokud se mu v podnikání nedaří, nevytváří zisk a přitom musí splácet úvěr, pak je to často prvním krůčkem ke konkursu. V komanditní společnosti, která funguje na podobném principu jsou podnikatel a jeho společník spolu „více semknuti“.

Výhodou pro tichého společníka je to, že pokud jeho podnikatel má opravdu dobrý podnikatelský plán, tak ve velmi krátké době může tuto svou investici zajímavě zhodnotit. A naopak o ni může taktéž velmi rychle přijít. Ale pokud jim vzájemná spolupráce nevyhovuje, pak je velmi snadné se rozejít, mnohem jednodušší než u komanditní společnosti.

Smlouvou o tichém společenství se zavazuje tichý společník poskytnout podnikateli určitý vklad a podílet se jím na jeho podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku vyplývajícího z podílu tichého společníka na výsledku podnikání.

Smlouva je základ

Podnikatel musí nejprve se svým tichým společníkem sepsat smlouvu o tichém společenství. V ní uvedou, kdo z nich je podnikatel a kdo je tichým společníkem, dále označí předmět vkladu a jeho hodnotu a vymezí, na jakou část ročního zisku má tichý společník nárok. Pokud si dohodnou podíl tichého společníka např. ve výši 30 % zisku, pak ve stejné výši se bude tichý společník podílet i na ztrátě společnosti.

Předmětem vkladu nemusí být pouze hotovost, může to bát jakákoliv jiná hmotná i nehmotná věc. Tento vklad přechází dnem účinnosti smlouvy do vlastnictví podnikatele a je tedy nezbytné provést všechny úkony spojené s převodem věci (např. přepis vlastnictví k domu v katastru nemovitostí).

Tiché společenství může být uzavřeno na dobu určitou i neurčitou, podíl tichého společníka může být stanoven v jednotné výši po celou dobu trvání tichého společenství nebo může být stanoven pro každý rok v jiné výši. Vždy však musí být jeho výše dohodnuta předem. Rovněž není možné uzavřít tiché společenství s tím, že jako podíl na zisku mu náleží určitá minimální částka s případným bonusem za vysoký zisk. Podíl společníka musí být vždy podíl.


Nic se neutají

Vzhledem k tomu, že tichý společník může vložit do podnikání vysokou částku a neuváženým stylem podnikání svého podnikatele by o ni mohl přijít, dává mu zákon možnost nahlížet do účetnictví podnikatele stejně jako vyžádat si roční uzávěrku.

Roční uzávěrka je z hlediska tichého společníka velmi důležitým dokladem. Z ní vyplývá s jakým hospodářským výsledkem skončilo v minulém účetním období podnikání a jaké důsledky z toho plynou pro tichého společníka. Pokud podnikatel vytvořil zisk, pak má tichý společník právo na vyplacení příslušného podílu, a to do 30 dnů od vyhotovení roční uzávěrky. Pokud však podnikatel skončil rok se ztrátou, pak se ztráta připadající na tichého společníka umaže z jeho vkladu. Pokud v následujících letech společnost vytvoří zisk, pak se nejprve dorovnává ta část vkladu, která byla dříve použita na uhrazení ztráty, a teprve poté, co vklad tichého společníka dosáhne své původní výše, se vyplácí podíl na zisku. Kdyby však podnikatel byl natolik neúspěšný, že by podíl tichého společníka na ztrátě dosáhl výše jeho vkladu, pak tiché společenství zaniká.

Dál už to nepůjde

Pokud podnikateli nebo tichému společníkovi tato spolupráce z jakýchkoliv důvodů nevyhovuje, pak se mohou dohodnout o jeho ukončení k jakémukoliv datu. Není-li možné dohody dosáhnout, pak lze v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou dát výpověď z tichého společenství, a to nejpozději šest měsíců před koncem kalendářního roku. Pokud by však hrozilo nebezpečí, že po uplynutí výpovědní lhůty nebude z důvodů vysokých ztrát vklad existovat nebo bude značně zmenšen, pak je možné dát soudu návrh, aby zrušil závazky vyplývající z této smlouvy o tichém společenství.

Jinak smlouva o tichém společenství zaniká uplynutím sjednané doby, byla-li sjednána na dobu určitou, ukončením podnikání podnikatele, nebo prohlášením konkursu na jednoho ze subjektů smlouvy.

Při zániku tichého společenství je podnikatel povinen tichému společníkovi vrátit jeho vklad upravený o jeho podíl na výsledku podnikání. Pokud by však vkladem byla nedělitelná věc, a podnikatel by vracel nižší vklad, než jaký byl do tichého společenství vložen, pak je možné, aby tichý společník svůj podíl, jímž se podílel na ztrátě podnikání, podnikateli vyplatil.

Příjem tichého společníka se pro daňové účely považuje za příjem z kapitálového majetku a je třeba jej uvést v daňovém přiznání.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

zprostředkování tichého společníka
Olga Zadinová
21. 12. 2009, 14:32

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená