FinExpert.e15.cz

Lepší než bazar? Soudní dražba

Pokud chceme levně pořídit starší televizi, hi-fi věž nebo mobil, můžeme zamířit do zastavárny nebo bazaru. Existuje ale ještě i jiná možnost – účast na soudní dražbě. A tam jsou ceny velmi zajímavé, většinou i lepší.
Lepší než bazar? Soudní dražba

Znáte to, člověk neodhadl své možnosti, zadlužil se víc než bylo zdrávo a tak se po čase objevili věřitelé, kteří své pohledávky začali vymáhat soudně. Uspěli a podali návrh na výkon rozhodnutí prodejem věcí. Do bytu se dostavil soudní vykonavatel nebou soudní exekutor a sepsal věci, které oprávněný navrhl, nebo věci, o kterých seznal, že byly vhodné pro dražbu.

Od okamžiku soupisu je povinnému (tedy dlužníkovi) zakázáno nakládat s takto sepsanými věcmi. Vykonavatel nebo exekutor může tyto věci odvést, nebo je může nechat i u povinného, a to až do doby, než proběhne dražba.

Poté následuje odhad hodnoty věcí. V jednoduchých případech odhadne hodnotu věci sám exekutor nebo vykonavatel, ve složitějších je přibrán soudní znalec.
Z odhadní ceny se vychází při stanovení výše nejnižšího podání, tzv. vyvolávací ceny. Ta je ve výši 1/3 odhadní ceny věci.

Dražby se vždy vyhlašují

Na každém okresním soudě (v Brně na městském soudě, v Praze na jednotlivých obvodních soudech) probíhají v určitých intervalech dražby. Oznámení o tom, kdy se dražba koná, je spolu s dražební vyhláškou umístěno na nástěnce v budově soudu. Dražební vyhláška obsahuje mimo jiné i seznam dražených věcí spolu s vyvolávací cenou. Dražba se však může konat kdekoliv, většinou je rozhodující pro místo dražby povaha dražených věcí.

Věci si je možné prohlédnout

Ještě před dražbou je umožněna potencionálním zájemcům prohlídka věcí. V případě dražby běžného vybavení domácnosti se tato prohlídka obvykle koná těsně před zahájením dražby v budově soudu. Každý (mimo soudců, zaměstanců soudu, povinného a jeho manžela) se může přihlásit do dražby. Před zahájením dražby předloží zájemce o účast na dražbě svůj občanský průkaz soudnímu úředníkovi, který ho zapíše do seznamu dražitelů, předá mu seznam věcí určených k dražbě a přidělí mu číslo, pod nímž se bude účastnit dražby.

Dražba je jen směrem nahoru

Dražba pak probíhá tzv. anglickým způsobem. Soudní vykonavatel po jednom vyvolává dražené věci spolu s jejich vyvolávací cenou a každý z dražitelů může učinit nabídku. Je-li někým učiněna, mohou ostatní dražitelé tuto nabídku „přebít“ svou nabídkou (podáním), které však musí být nejméně o 50 Kč vyšší než předchozí. Ve chvíli kdy není nikdo ochoten dát více než jeden nebo více dražitelů, je po třetím klepnutí kladívka udělen příklep. Tímto příklepem přechází vlastnické právo na vydražitele. Bylo-li však nejvyšších podání učiněno několik ve stejné výši, pak o tom, komu připadne dražená věc, rozhoduje los.

Zaplatit musíte okamžitě

Bezprostředně po příklepu je dražitel povinen zaplatit cenu, za kterou vydražil onu věc. Není-li toho schopen, příklep se ruší, dražitel je z dražby vyloučen a dražba se opakuje. V případě, že nikdo z dražitelů není ochoten za věc zaplatit ani vyvolávací cenu, soudní vykonavatel nabízí věc i za cenu nižší.

U věcí, které se neprodají, následuje opakovaná dražba. Např. u brněnského městského soudu probíhá pravidelně 1. kolo dražby v pátek odpoledne a 2. kolo dražby následující pondělí dopoledne. Po zaplacení ceny je vydáno vydražiteli potvrzení o příklepu, na jehož základě mu bude vydražená věc vydána. V případě příklepu zanikají veškeré právní vady, které na věci váznou, to je např. zástavní právo, předkupní právo apod. Vydraženou věc vám tak nikdo nemůže odebrat s tím, že byla předmětem zástavy (na rozdíl od nákupu v bazaru).

Orientační přehled dražených věcí

Nejčastěji jsou předmětem dražby televizory, videa a DVD přehrávače, mobilní telefony , mikrovlnky, ale i pračky, ledničky, automobily a další věci.


Příklad nejčastějších vyvolávacích cen:

(z praxe brněnského městského soudu, dražby proběhlé v posledních 6 měsících)

 • Barevné televizory   300 – 1000 Kč
 • Videorekordéry   200 – 400 Kč
 • Mobilní telefony  od 100 Kč
 • Mikrovlnné trouby od 200 Kč¨
 • Automobil Toyota 18 000 Kč
 • Hudební minisystémy  200 – 500 Kč
 • Hi-fi věže od 500 Kč
 • Trojdílná kožená sedací souprava 5000 Kč
 • Počítač s CRT monitorem a inkoustovou tiskárnou  1200 Kč

Výhody dražby

 • Vyvolávací ceny jsou velmi příznivé
 • Věci lze pořídit i za tyto vyvolávací ceny
 • Zánik právních vad věcí

Nevýhody

 • Neexistence záruky za takto nabyté věci
 • Věc je často prodávána bez jakýchkoliv obalů, návodů a jiných dokladů
 • V případě nefunkčnosti věci se nelze dovolat vrácení peněz
 • Omezená nabídka věcí
 • Nutnost účastnit se dražby v určitém čase
 • Nemožnost si věc před její koupí řádně vyzkoušet

Podobně jako soudní vykonavatelé provádějí dražby i soudní exekutoři, v tomto případě lze získat informace o době jejich konání přímo od nich. Průběh dražby je obdobný.

Další článek


 

Související články


celkem 5 komentářů

Nejnovější komentáře

Re:Myslím že ne
Karel
3. 10. 2006, 09:44
kdy a kde prosim
drazba na nadrazi
6. 1. 2006, 21:57
Re: Myslím že ne
Vít Doležálek
14. 11. 2005, 12:32
Re: Myslím že ne
dalich
14. 11. 2005, 10:31
Myslím že ne
ladik
14. 11. 2005, 10:08

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená