FinExpert.e15.cz

Lepší izolace: méně ztrát

Teplý podzim, kdy jsou ještě mimo provoz topná zařízení, můžete využít k vylepšení energetických vlastností stavby.
Lepší izolace: méně ztrát

Nejdříve je ale zapotřebí vůbec zmapovat, kde jsou slabá místa a kde je třeba proti ztrátám energie zasáhnout. U rodinných domů jde tradičně o několik citlivých zón, které mohou v případě poruch nebo nedostatků v technologiích znamenat značné ztráty při topení v objektu. Jde zejména o

  • energetické ztráty stěnami
  • energetické ztráty prostupem střechou
  • energetické ztráty okny
  • energetické ztráty při větrání
  • nehospodárné zacházení s energií pro ohřev vody

Řešení: vnější izolace

Zpravidla největší plochu vnější obálky rodinného domu – a tedy i nejvíce příležitostí k úniku tepla – představují vnější stěny. Samozřejmým opatřením je tedy jejich izolace. Tu lze realizovat dvojím způsobem: izolujeme buď zevnitř, nebo zvenčí domu. V současnosti se vnitřní dodatečné izolace vůbec nedoporučují, protože je u nich příliš velké riziko dalších poruch stavby (tepelné mosty, kondenzace vlhkosti atd.). Za vhodnější se pokládá vnější kontaktní izolace, která zajistí větší tepelnou stabilitu domu. Zároveň také tato úprava znamená menší zásah do vnitřního prostoru – při vnitřním izolování se zmenší prostor, o komplikacích s provedením prací nemluvě.

Různé alternativy

Vnější zateplovací systémy nabízejí v současnosti řadu možností, jak účinně zabránit tepelným ztrátám skrze stěny. Pokud jde o druh izolace, nabízí se výběr hlavně mezi zateplovacími systémy, které pracují s izolačními vlastnostmi minerální vaty a polystyrenu.

Nejčastější metodou je kontaktní zateplovací systém, který vytváří na vnější stěně stavby celistvou tepelně izolační vrstvu. U nás je přitom jednou z nejčastějších forem takové izolace stavby expandovaný pěnový polystyren. Kvůli větší odolnosti nachází kromě expandovaného pěnového polystyrenu uplatnění při izolaci stavby i extrudovaný polystyren, který je vhodný např. k izolování soklu a základové desky nebo ve střeše s obráceným pořadím vrstev.

Dalším velmi častým materiálem, který nachází uplatnění při izolaci vnějších stěn, je minerální vlna, dodávaná ve formě desek nebo pásů. Oproti polystyrenu má velký difúzní odpor a tedy i paropropustnost a je proto vhodná i pro provětrávané konstrukce. Desky z minerální vlny ale nelze trvale vystavit vlhku, přestože se vyrábějí s povrchovou hydrofobní úpravou, zato výborně odolávají vysokým teplotám.

Teplo uniká i střechou

Značné tepelné ztráty může pro provoz rodinného domu znamenat i střecha, zvláště pokud je nad obytnými místnostmi neobývaná půda. Její tepelná izolace bývá často zanedbána a obzvlášť ve starších domech může být příčinou velkých úniků tepla. Pokud půda nemá být adaptována pro bydlení a nebudou kvůli tomu izolovány krovy, je nutné izolovat stropní konstrukce. I tady platí, že je lépe izolovat zvnějšku, tedy ze strany půdy, než dodatečnou izolaci „montovat“ ze strany interiéru. U jednoduchých stropů v podstřeší lze použít např. sypanou tepelnou izolaci na bázi celulózy – Climatizer Plus, která se dá lépe v omezeném přístupovém prostoru aplikovat. Lze ji foukáním dostat do prostoru mezi strop a prkna horní podlahy, výhodou metody je, že se dostane i do nejnepřístupnějších míst a nevzniknou tedy tepelné mosty. Pro vstup do konstrukce postačuje například odtržení jednoho záklopového prkna a následně lze konstrukci vyplnit až do vzdálenosti čtyř metrů. Izolaci je možné také umístit přímo na podlahu půdy, na kterou se nejprve položí parotěsná fólie a na ni se nasypává izolace.

Citlivá část vnějšího pláště: okna

Samostatnou kapitolou jsou okna, která jsou nejcitlivějším místem vnějšího pláště stavby, pokud jde o tepelné ztráty. V současnosti nabízí široký sortiment plastových oken s dvoj- nebo trojskly a konstrukcí rámu, která zaručuje kvalitní tepelnou izolaci. Také dřevěné výrobky splňují i přesahují požadavky norem. Pro pasivní nebo nízkoenergetickou výstavbu lze navíc použít na skla fólie Heat Mirror, která vylepší tepelně izolační schopnosti oken.

Možnosti ale nejsou uzavřeny ani pro rekonstrukce starých oken. Kastlová okna je možné vylepšit o další tabuli skla – do vnějších křídel okna se nainstaluje izolační sklo, které zvyšuje izolační schopnost okna. Jde o dvojskla, která lze zpravidla osadit i do profilu křídla obdobného s původním. Roční úspora díky renovaci okna může přinést až 50% úsporu tepla.

Potrubí beze ztrát

Významnou součást energetického provozu domu tvoří topný systém, jeho výběr je ale samostatnou problematikou s mnoha aspekty. Ušetřit je ale možné i při jeho provozování, ať již jde o jakýkoli typ topení. Značnou část tepelných ztrát mohou např. tvořit ty, které vznikají na neizolovaném potrubí topného systému. Při průměrné délce tepelných rozvodů v nevytápěném suterénu 25 metrů může v běžné topné sezóně ztráta (nebo úspora) činit při topení dřevem necelých 1 300 Kč. Dodatečná izolace potrubí se tedy vyplatí.

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Provádíme foukané izolace objektů jako novostavby, p...
Karel
24. 10. 2011, 17:22

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená