FinExpert.e15.cz

Legislativní změny snížily OSVČ daňovou povinnost

Mnohé OSVČ mají jistě radost ze zavedení rovné daně, zároveň se však nevyhnou vyšším odvodům na pojištění.
Legislativní změny snížily OSVČ daňovou povinnost

Jaký vliv mají změny v zákoně o dani z příjmů na daňovou povinnost osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) si ukážeme na konkrétním příkladě. Předpokládejme, že drobný živnostník-OSVČ bude mít příjmy za celý rok 600 000 Kč a výdaje 300 000 Kč. Pro zjednodušení počítáme, že v obou letech zaplatil na zálohách na sociální a zdravotní pojištění částku 44 tisíc Kč, aby byl výsledek lépe porovnatelný.

ROK 2007

V daňovém přiznání za rok 2007 byly sazby daně z příjmů fyzických osob následující:

Základ daně (v Kč)

Daň

Ze základu přesahujícího

0

121 200

12%

-

121 200

218 400

14 544 Kč + 19 %

121 200 Kč

218 400

331 200

33 012 Kč + 25 %

218 400 Kč

331 200

a více

61 212 Kč + 32 %

331 200 Kč

 • příjmy 600 000 Kč
 • výdaje 300 000 Kč
 • pojistné 44 000 Kč
 • rozdíl mezi příjmy a výdaji 256 000 Kč
 • základ daně 256 000 Kč
 • daň 42 412 Kč (33 012 Kč + 25 % z 37 600 Kč)

Pro zjednodušení celého výpočtu počítáme, že poplatník daně využije pouze základní slevu na poplatníka ve výši 7 200 Kč.

Odpočet úroků a ostatních nezdanitelných položek nemusíme provádět, protože podmínky v roce 2007 i v roce 2008 byly stejné. Kdyby si tedy poplatník odečítal např. zaplacené příspěvky na životním pojištění (které splní zákonné podmínky) nebo úroky z úvěru, byla by jeho výsledná daňová povinnost nižší o stejnou částku v roce 2007 i v roce 2008.

 • výsledná daňová povinnost 35 212 Kč (42 412 Kč – 7 200 Kč sleva na poplatníka)

Na dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2007 musel náš poplatník-OSVČ odvést celkovou částku 35 212 Kč.

ROK 2008

Nejvýraznější změnou ve zdaňovacím obdobím roku 2008 oproti předcházejícímu roku je zavedení rovné 15% daně a nemožnost odečíst zaplacené pojistné jako daňově uznatelný náklad. Zvýšila se také sleva na dani na poplatníka.

 • příjmy 600 000 Kč
 • výdaje 300 000 Kč
 • pojistné 44 000 Kč
 • rozdíl mezi příjmy a výdaji 300 000 Kč
 • základ daně 300 000 Kč
 • daň 45 000 Kč (300 000 Kč x 15 %)
 • výsledná daňová povinnost 20 160 Kč (45 000 Kč – 24 840 Kč sleva na poplatníka)

Na dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2008 musí náš poplatník-OSVČ odvést 20 160 Kč.

SHRNUTÍ

V našem zvoleném příkladě je daňová úspora poplatníka, při stejných parametrech výpočtu, v roce 2008 oproti roku 2007 vyšší než 15 tisíc korun. Přestože se tedy již nedá zahrnout pojistné do nákladů, jsou na tom OSVČ za rok 2008 lépe než v roce 2007. Hlavními důvody jsou:

 • zavedení rovné 15% daně
 • zvýšení základní slevy na poplatníka ze 7 200 Kč na částku 24 840 Kč.

OSVČ, která mají ještě vyšší zisk než v námi zvoleném případě, se mohou těšit z ještě výraznější daňové úspory. Nejvyšší daňovou úsporu přináší rovná daň samozřejmě OSVČ s nejvyššími zisky.

Radost však nemají OSVČ s nízkými příjmy ze zvyšujících se minimálních plateb na sociálním a zdravotním pojištění, které výrazným způsobem zatěžují jejich finanční rozpočty. Vždyť ještě v roce 2008 činilo minimální sociální pojištění částku ve výši 1 596 Kč – tuto minimální částku musí OSVČ, kterých se týká, odvádět ještě do odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2008. Potom již budou muset měsíčně odvádět na sociálním pojištění minimálně 1 720 Kč (bez nemocenského pojištění, které si stejně více než 80 % OSVČ nehradí, neboť není povinné, ale pouze dobrovolné). Stejně jako minimální sociální pojištění zvýšilo se i minimální zdravotní pojištění, a to z 1 456 Kč na 1 590 Kč měsíčně (při stejném principu jako sociální pojištění). Minimální pojistné, které od ledna musí odvést každá OSVČ, která od 1. ledna zahájila svoji výdělečnou činnost nebo od odevzdání Přehledu za rok 2008 (u ostatních OSVČ), tak činí 3 310 Kč, což je o 8,5 % více než v loňském roce.

Další článek


 

Související články


celkem 2 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Daň není všechno
plátce
22. 3. 2009, 13:49
Daň není všechno
m
16. 3. 2009, 17:37

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená