FinExpert.e15.cz

Last minute: Podejte přiznání online

Pokud jste nechali daně na poslední chvíli, záchraní vás podání přiznání online. Přečtěte si také, jak snížit základ daně.
Last minute: Podejte přiznání online

Daňové přiznání online a zdarma můžete podat přes FinExpert - po kliknutí se Vám zobrazí jednoduchý průvodce.

Pokud jste v roce 2009 darovali nejméně 1 000 Kč, můžete si o darovanou částku snížit základ daně. Aby hodnota daru snížila váš daňový základ, musí to být dar splňující zákonné podmínky. Musí tedy být například poskytnut obcím, krajům, fyzické osobě provozující školské nebo zdravotnické zařízení nebo osobě pobírající invalidní důchod a podobně. Darem můžete snížit základ daně maximálně o 10 %.

Úroky z úvěru. Ze zákona můžete uplatnit odpočet úroků do výše 300 000 Kč. Úvěrem však musí být řešena vaše bytová situace a je potřeba dodržet zákonné podmínky. Příspěvky na penzijní připojištění. Základ daně si můžete snížit o vložené finanční prostředky na penzijní připojištění, musíte však odpočítat 6 000 Kč. Nejvíce tedy můžete ponížit základ daně o 12 000 Kč. Tuto podmínku splníte při pravidelné měsíční úložce 1 500 Kč, tedy 18 000 Kč za rok. Naopak při pravidelné úložce 500 Kč, tedy 6 000 Kč za rok, a méně si základ daně nesnížíte. Příspěvky na životní pojištění. Základ daně můžete snížit o zaplacenou částku na životním pojištění až do částky 12 000 Kč. Ve smlouvě však musíte mít sjednánu výplatu pojistného nejdříve po pěti letech od uzavření smlouvy a nejdříve v měsíci, kdy dosáhnete 60 let.

Členské příspěvky zaplacené odborové organizaci. Základ daně můžete také snížit o zaplacené příspěvky odborové organizace, která obhajuje zájmy zaměstnanců. Musíte však být členem této organizace. Maximálně si můžete základ daně snížit o 3 000 Kč. Úhrada za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. Základ daně můžete ponížit maximálně o 10 000 Kč, poplatníci se zdravotním postižením pak o 13 000 Kč a poplatníci s těžším zdravotním postižením o 15 000 Kč.

Uplatněte všechny slevy

Daň z jejího základu poníženého o nezdanitelné položky činí 15 %. Tato částka daně však není konečná. Výsledná daňová povinnost se dále snižuje o slevy na dani. Těmi hlavními jsou:

  • 24 840 Kč na poplatníka;
  • 24 840 Kč na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti, pokud nemá vlastní hrubý příjem přesahující za zdaňovací období 68 000 Kč. Je-li manželka (manžel) držitelkou průkazu mimořádných výhod III. stupně (zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce) – průkaz ZTP/P, zvyšuje se částka 28 840 Kč na dvojnásobek;
  • 2 520 Kč na částečný invalidní důchod;
  • 5 040 Kč na plný invalidní důchod;
  • 16 140 Kč na průkaz ZTP/P;
  • 4 020 Kč na studenta.

Daňové zvýhodnění

Daň poníženou o slevy na dani lze ještě snížit o uplatněné daňové zvýhodnění na děti, které s vámi žijí ve společné domácnosti. Za vyživované dítě se považuje dítě vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, dítě druhého z manželů a vnuk (vnučka), pokud jeho rodiče nemají příjmy, z nichž by mohli daňové zvýhodnění uplatnit. Dítě musí být:

  • nezletilé,
  • zletilé až do dovršení 26 let a zároveň se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc či úraz nebo je z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.

Poprvé lze daňové zvýhodnění uplatnit v měsíci, kdy se dítě narodilo, nebo v měsíci, kdy začíná soustavná příprava na budoucí povolání, či kdy bylo dítě osvojeno. V daňovém přiznání za rok 2009 lze uplatnit daňové zvýhodnění ve výši 890 Kč měsíčně, tedy 10 680 Kč za celý rok, na každé dítě žijící s plátcem daně v jedné domácnosti. Daňové zvýhodnění lze uplatnit až do výše celkové daňové povinnosti. Celkovou daňovou povinnost lze díky daňovému zvýhodnění snížit až na nulu.

Daňový bonus

Jestliže je daňové zvýhodnění vyšší než daňová povinnost, je vzniklý rozdíl mezi daňovým zvýhodněním a daňovou povinností daňovým bonusem. Jedná se o případ, kdy plátce daně nejenom že nebude platit daň, ale ještě je mu finančním úřadem vyplacen daňový bonus. Daňový bonus lze uplatnit, pokud jeho výše činí alespoň 100 Kč, maximálně však do částky 52 200 Kč.

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Osobní finance.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená