FinExpert.e15.cz

Kvalitní pojištění do zahraničí vám pomůže v nesnázích

V naší poradně jste se ptali na otázky související s cestovním pojištěním. Přepis všech otázek a odpovědí vám pomůže v orientaci ke správně zvolené pojistce.

Na otázky čtenářů finančního portálu FinExpert.cz odpovídala Jana Kulhavá, vedoucí úseku cestovního pojištění Allianz pojišťovny (redakčně upraveno).

Lze komerční cestovní pojištění použít i na Slovensko do hor, například pro zásah horské záchranné služby?

Ano, cestovní pojištění zahrnuje krytí pro zásahy záchranných sborů a horské služby i bez návaznosti na lékařské ošetření. Součástí pojištění jsou léčebné výlohy v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti a doplňkové asistence.

Jak je to s mým nárokem na ošetření, když v zahraničí zůstanu déle a už nebudu mít platné cestovní pojištění? Jde např. o dlouhodobé pobyty v zahraničí.

V rámci EU je podle našich informací nárok na ošetření v rámci zdravotní karty, která však kryje jen některá rizika.

Na co se máme zaměřit před počínající cestovní sezonou z oblasti pojištění, jaká nemilá překvapení nás mohou v souvislosti s úrazem, nemocí či jinou způsobenou škodou na cestách potkat?

Především na cesty doporučujeme uzavřít co možná nejširší možné krytí. Upozorňujeme na to, že zdravotní karty EU hradí jen některé úkony. Komerční cestovní pojištění navíc kryje další výlohy v souvislosti s lékařským ošetřením:

 • Převoz ambulancí, transport do České republiky, repatriaci tělesných ostatků.
 • Pojištěním je hrazena zdravotní péče poskytnutá  i privátním zdravotnickým zařízením.
 • Úhrada spoluúčasti, kterou se podílí klient zdravotní pojišťovny na lékařské péči stejně jako místní pojištěnci v zemi pobytu.
 • Možnost pojištění dalších rizik.

Lze na dovolenou pojistit i zvíře

Zvířata naše pojišťovna v rámci cestovního pojištění nepojišťuje

Co nelze pojistit v rámci cestování, na co se pojištění nevztahuje?

Výluky z pojištění pro jednotlivá rizika upravují příslušná ustanovení v pojistných podmínkách. Z nejčastějších dotazů vybírám:

 • Pojištění se nevztahuje na odpovědnostní škody z výkonu povolání.
 • U zavazadel jsou vyloučeny doklady, platební karty, jízdenky, peníze, a také předměty sloužící k výkonu povolání.
 • Taktéž na  věci vypůjčené, převzaté a najaté se pojištění nevztahuje.
 • Nehradíme poškození nebo poničení zavazadel během přepravy, tato škoda se uplatňuje na přepravci.

Jaký typ pojistné události je nejčastější v souvislosti s cestovním pojištěním?

Z běžných diagnóz od praktických lékařů v době prázdnin převládá zánět horních cest dýchacích, zánět mandlí příp. šlápnutí na mořského ježka. Ale často stále zaznamenáváme solární dermatitis, tj. alergie na sluneční opálení.  Převládají lehké případy nemocí, ale je jich hodně. Od specialistů je nejčastější stomatologie a gynekologie.  Z pojištění zavazadel jde nejčastěji o ztrátu při přepravě, loupeže, přepadení a okradení. Odpovědnostní škody pak jsou převážně v zimních měsících v souvislosti s lyžováním.

Co ovlivňuje cenu pojištění?

Zvolené riziko, výše limitů, oblast kam cestuje, věková kategorie, rizikovost činnosti, zvolená připojištění (sporty, storno, zavazadla).

Lze pojistit loď, na které budu trávit dovolenou?

V rámci cestovního pojištění nikoliv, ale můžete si v rámci sportovní aktivity pojistit léčebné výlohy v zahraničí a další rizika vzniklá v souvislosti s provozováním této sportovní aktivity.

Jak musím být pojištěn, když jedu na dovolenou vozem, na co bych neměl zapomenout? V jaké výši je vyplaceno pojistné plnění v případě dopravní nehody, když využiji zahraniční asistenční službu?

Pro pojištění cesty vozem neexistuje žádné další připojištění, platí uzavřená smlouva. Při dopravní nehodě jsou léčebné výlohy neomezené, stejně jako v dalších případech. Pojištění zavazadel se vztahuje na krádež zavazadel, vloupáním do motorového vozidla nebo do obytného přívěsu za předpokladu, že k vloupání došlo mezi 7. a 22. hodinou, zavazadla byla uložena v uzamčeném zavazadlovém prostoru motorového vozidla, v uzamykatelné přihrádce, v uzamykatelném střešním boxu nebo v obytném přívěsu tak, že nebyla z vnějšku vidět.

Jaké doklady musím doložit, abych mohl uplatnit škodu ztrátu či poškození zavazadla?

Určitě si dejte pozor na tyto dokumenty:

 • Zápis dopravce o ztrátě zavazadel, potvrzení dopravce o tom, že zavazadla nebyla nalezena a potvrzení o uplatnění práva na náhradu škody u dopravce.
 • Originál letenky nebo jízdenky v případě, že k pojistné události došlo při dopravě.
 • Originál účetního dokladu o koupi nebo opravě poškozené, ztracené nebo odcizené věci.
 • Fotodokumentaci poškozených věcí.
 • Lékařskou zprávu nebo jiný doklad o ošetření lékařem, v případě poškození zavazadel v  souvislosti se zraněním.

V jakém státě musím zaplatit za ošetření a pak následně po návratu uplatnit regres na pojišťovně a v jakém státě naopak není vůbec problém s poskytnutím zdravotní péče bezplatně a lékař si uplatňuje náhradu škody sám u pojišťovny?

Prostřednictvím asistenční služby (AS) jsme schopni zajistit úhradu lékařské péče přímo lékaři téměř po celém světě. Podmínkou ale je, aby pojištěný v případě potřeby lékařské péče kontaktoval AS, která mu v dané lokalitě doporučí lékaře/zařízení, které je ochotno s AS spolupracovat.

Kolik stojí běžné lékařské výkony v zahraničí?

Tyto reálné příklady se skutečně staly:

Země PU Popis případu Náklady na škodu v Kč
Chorvatsko zlomenina pravé nohy 10 218,36
Německo zánět zubu 69 770,36
Rakousko zlomená noha 220 176,06
Egypt slepé střevo 100 295,75
Spojené státy americké slepé střevo 133 767,99

 

Který stát je nejdražší a který naopak nejlevnější, pokud jde o poskytnutí zdravotní péče?

Cenu lékařské péče nelze přesně dělit podle státu. Obecně by se dalo říct, že v západní Evropě a zejména ve Švýcarsku, USA, Rusku apod., je lékařská péče dražší, záleží ovšem na typu a úrovni zařízení, které péči poskytuje. Např. státní universitní nemocnice v menším městě v USA může poskytnout srovnatelně drahou péči jako specializovaná privátní nemocnice v Maďarsku.

Pokud mám cestovní připojištění ke své platební kartě, má smysl mít další cestovní pojištění např. s letenkou nebo v ceně pobytového zájezdu? Mnoho cestovních kanceláří nabízí zájezdy jen s tím, že je nutné v ceně zaplatit i cestovní připojištění (jejich výdělek navíc získaný od pojišťovny). Mohu v případě úrazu nebo jiné pojistné události čerpat pojistné plnění současně na obě připojištění?


Pokud u platební karty znáte přesně podmínky a výše limitů, záleží jen na Vašem výběru, jaké zvolíte pojistné krytí.

Naše pojištění obsahuje kompletní krytí rizik s optimálními limity pojistného plnění (např. neomezené krytí LVZ).

Úrazové pojištění (zahrnující riziko smrti, trvalých následků a denního odškodného) je tzv. obnosové pojištění a lze uplatnit souběžné čerpání.

U ostatních rizik, která v našem pojištění nabízíme (léčebné výlohy v zahraničí, pojištění zavazadel, odpovědnosti,  doplňkové asistenční služby a pojištění stornovacích poplatků) nelze poskytnout souběžné čerpání, jde o pojištění škodové a lze jej uplatnit tedy jen jednou.

Je pojištěna i vysokohorská turistika nebo je jedině s přirážkou?

Vysokohorská turistika po značených trasách bez překonávání Via ferrata A bez použití horolezeckého náčiní je v základní sazbě bez přirážky a navýšení pojistného.

Jak je to s pojištěním elektronických přístrojů v rámci pojištění zavazadel?

Elektronika je pojištěná v rámci pojištění cenností do sjednaného limitu pojistnou smlouvou nebo  je uveden v pojistných podmínkách. Ve výluce je pouze elektronika, která slouží k výkonu povolání anebo je věcí vypůjčenou nebo převzatou.

Cennostmi jsou:

 • klenoty a předměty z drahých kovů, kamenů nebo perel,
 • hodinky, kožichy,
 • veškeré legálně držené ruční střelné zbraně, které podléhají vydání zbrojního průkazu,
 • hudební nástroje,
 • fotografické a filmovací přístroje, počítače, mobilní telefony, přístroje audiovizuální techniky, veškeré elektronické a optické přístroje a jejich příslušenství.

Lze sjednat pojištění rizikových sportů?

Ano, pojištění zahrnuje pojištění velké skupiny sportovních aktivit v základní sazbě bez navýšení pojistného (cyklistika, horská kola, plavání, vysokohorská turistika bez použít horolezeckého náčiní po značených trasách atd.). Na rizikové sporty se lze připojistit do všech destinací. Mezi rizikové sporty patří např. potápění, závodní motokáry, bojové sporty, vodní skútr, vodní lyžování, rafting a sporty obdobné atd.) Připojištění lze sjednat na internetu i prostřednictvím naší obchodní sítě.

Je rozdíl mezi tím, když se chci pojistit na pracovní nebo turistickou cestu?

Naše pojišťovna nerozlišuje pracovní cestu od turistické.

Při návratu z dovolené se mi v letadle poničilo zavazadlo, bude plněna náhrada od pojišťovny?

V případě, že byla zavazadla poškozena při přepravě, náhradu hradí přepravce. V případě, že byla zavazadla odcizena hradí pojišťovna.

Když si na zahraniční dovolené vypůjčím člun a způsobím na něm nějaké škody, bude náhrada majiteli poskytnuta od pojišťovny?

Pojištění odpovědnosti za škodu, které je obsaženo v základu našeho pojištění, se nevztahuje ne věci zapůjčené, najaté, svěřené do úschovy, v souvislosti s používáním jakýchkoliv motorových vozidel a prostředků.

Pro klienty Hutnické zaměstnanecké pojišťovny nabízíte výrazně výhodnější podmínky a sazby cestovního pojištění. Nabízíte podobné výhody i prostřednictvím jiných partnerů?

Ano, prostřednictvím různých partnerů (HZP, Student Agency a různé CK) lze nabídnout výhodnější podmínky a sazby, které jsou stanoveny na základě objemu pojistného, škodního průběhu a dlouholeté spolupráce.

Je rozdíl, zda uzavřu vaše cestovní pojištění na přepážce, nebo na internetu?

Produkt cestovního pojištění, který je určen k prodeji on-line nebo prodeji po telefonu se liší od produktu, který prodává naše obchodní služba. Jak stavbou produktu tak cenovou nabídkou. Hodnotit a srovnávat cenovou relaci obou produktů, lze velmi těžko, protože oba produkty nabízejí jiné výše limitů a rozdílné krytí rizik.

Jak je to s pojištěním do horských oblastí na Slovensku?


Naše pojištění se vztahuje na úhradu zásahů horské služby a záchranných akcí i bez návaznosti na lékařské ošetření.

Zahrnuje vaše pojištění i krytí pro případ např. zpoždění/zrušení letu pravidelné linky a jakým způsobem toto pojištění funguje?

 
Ano, naše pojišťovna nabízí připojištění zavazadel na celkovou částku 50 000 Kč, ve kterém je zahrnuto plnění pro případ zpoždění letu a zpoždění zavazadel.

Jsem již 11měsíců legálně v zahraničí a 13. měsíc mám určen na cestování. Poslední měsíc však již nebudu pojištěn. Mohu si toto pojištění sjednat i ze zahraničí?

Ano je to možné prostřednictvím internetu, nebo přes někoho V ČR, kdo je ochoten Vás pojistit, ale pojišťění na sebe musí navazovat, aby nevzniklo období, na které nebudete pojištěn/a.

Koupili jsme si rekreaci do Chorvatska u CK, kde je v ceně automaticky zahrnuto i cestovní pojištění. Je možné se ještě pojistit jednou u jiné pojišťovny tam, kde se nám zdají pro nás výhodnější podmínky?

Ano je možné pojistit se i u jiné pojišťovny. Pojistné plnění se řídí dle pojistných podmínek dané pojišťovny.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená