FinExpert.e15.cz

Který fond byl a který bude nejlepší?

Se srovnáváním fondů jsou vždy potíže, které nelze obejít. Přesto mají smysl, když se správně interpretují.
Který fond byl a který bude nejlepší?

Který fond je dobrý? Na potřebu jednoduché odpovědi na tuto otázku reagují ratingové agentury. Provádí rozsáhlé analýzy otevřených podílových fondů a každý „oznámkují“. V Evropě distribuované fondy monitorují tři hlavní ratingové agentury – Morningstar, Lipper a Standard&Poor‘s.

Příklad: Investor hodlá umístit větší částku peněz na delší dobu do fondu zaměřeného na globální akcie. Na výběr má z pěti fondů – Credit Suisse Equity Fund (Lux) World, ESPA Stock Global, Fortis OBAM Equity World, KBC EquityWorld a Raiffeisen Global Equity (tabulka 1). Který doporučit? Podívejme se, co o nich říkají ratingové agentury.

Morningstar rating

Morningstar Rating přiděluje jednotlivým fondům hvězdičky, od jedné do pěti. Čím více hvězdiček, tím lepší fond. Kde může tuzemský investor najít, kolik hvězdiček má fond, do něhož plánuje investovat?

Po pravdě řečeno, není jednoduché to zjistit. Morningstar je ratingová agentura z USA a tradičně se zaměřovala na tamní podílové fondy. Do Evropy expandovala akvizicí systému Standard&Poor‘s Star Rating, který zrušila a nahradila svým. Pro každou zemi vytváří internetové stránky v národním jazyce a s databází fondů v dané zemi licencovaných pro prodej. Na Českou republiku se zatím nedostalo. ČR ještě není v zájmu Morningstar. Z toho pro tuzemské investory vyplývá následující: Fondy s českým domicilem nejsou pokryté ratingem Morningstar. Fondy se zahraničním domicilem prodávané v ČR mohou být nalezeny na stránkách Morningstar některých jiných evropských zemí, pokud tam jsou licencovány k prodeji.

Nejužitečnější jsou pro tuzemského investora rakouské a belgické stránky agentury (www.morningstar.at, www.morningstar.be). Najde tam většinu v ČR prodávaných zahraničních fondů, včetně lucemburských. Musí se ale vypořádat s němčinou nebo francouzštinou. Centrální stránku pro všechny evropské fondy v angličtině Morningstar (zatím) nemá.

Výsledky pro popsaný příklad pěti fondů jsou vidět v tabulce 1. Jeden fond získal pět hvězdiček, tři mají dvě hvězdičky, jeden jednu. Co to znamená? Fond s pěti hvězdičkami se ve svojí skupině „Akcie – svět“ umístil mezi 10 % nejúspěšnějších fondů měřeno tzv. rizikově upravenou výkonností. Následujících 22,5 % fondů dostává čtyři hvězdičky, dalších 35 % tři, dalších 22,5 % dvě a posledních 10 % fondů v žebříčku úspěšnosti jednu.

Klepněte pro větší obrázek

Podle Morningstar je z uvedené pětice nejkvalitnějším fondem Fortis OBAM Equity World, který se s pěti hvězdičkami řadí mezi 10 % nejlepších ve své kategorii. Další tři fondy ve výběru investora (ESPA Stock Global, KBC Equity World a Raiffeisen Global Equity) „padly“ s dvěma hvězdičkami až do poslední třetiny úspěšnosti a jeden fond (Credit Suisse Equity Fund World) je s jednou hvězdičkou až ve spodním decilu.

Lipper Leader Rating

Lipper Leader Rating má odlišné značení. Stejně jako u Morningstar je každý fond zařazen do svojí skupiny podle investičního zaměření (například akcie – svět, dluhopisy – eurozóna), ale hodnocen je ve čtyřech kategoriích, a to výkonnost (total return), stálost výkonnosti (consistency of return), ochrana před propady (preservation of capital) a nákladovost (expense ratios). Za každou ze čtyř kategorií získá číselné hodnocení od 1 do 5, přičemž 5 je nejlepší a 1 nejhorší. Neexistuje jedno souhrnné číslo za celý fond, hodnocení fondů probíhá pouze v uvedených čtyřech kategoriích. Podobně jako u Morningstar jsou fondy seřazeny do percentilů. Hodnocení 5 znamená, že se daný fond v dané kategorii umístil ve svojí skupině mezi nejlepšími 20 % fondů. Hodnocení 1 odpovídá spodním (nejméně úspěšným) 20 % fondů. Rozdělení do percentilů je na rozdíl od Morningstar rovnoměrné.

Jak poradí Lipper našemu investorovi v příkladu? Vyhledávání je na rozdíl od Morningstar jednodušší (a hlavně v angličtině). Na adrese www.lipperweb.com je centrální databáze a vyhledávač (screener). Česká republika je opět opomenuta. Platí to, co pro Morningstar – ratingy lze najít pouze pro zahraniční fondy prodávané v ČR, a to přes země jejich domicilu.

Výsledky pro popisovaný příklad pěti fondů nejsou kvůli rozčlenění hodnocení do čtyř kategorií a neexistenci jednoho čísla za celý fond tak jednoznačné jako u Morningstar. Ze čtyř čísel by šlo udělat jedno aritmetickým průměrem. Potom by pořadí fondů bylo Fortis OBAM Equity World (3,75), Credit Suisse Equity Fund (Lux) World a KBC EquityWorld (oba shodně 2,75), Raiffeisen Global Equity (2,66) a ESPA Stock Global (2,25). Analytici Lipper Leader Rating ale upozorňují, že každá kategorie může mít pro různé investory jinou subjektivní váhu. Proto nechávají výsledek „rozbalený“ do čtyř čísel a nezabalí ho do jednoho. Aby si každý investor mohl jednotlivým kategoriím přiřadit důležitost podle vlastní potřeby.

Standard&Poors Fund Management Rating

Standard&Poor‘s Fund Management Rating se od předchozích dvou ratingů v jedné podstatné věci liší. Morningstar Rating i Lipper Leader Rating hodnotí pouze minulost fondu a hodnotí ji pouze na základě složení a výkonnosti portfolia fondu. Jedná se u nich o kvantitativní analýzu minulosti. Standard&Poor‘s dělal totéž ve svém projektu Standard&Poor‘s Star Rating, který byl pohlcen Morningstar a zrušen. Agentura Standard&Poor‘s si ponechala projekt Fund Management Rating, v němž se pokouší jít v hodnocení kvality fondů ještě o krok dál. Provádí u fondu nejen kvantitativní analýzu minulosti, ale i kvalitativní analýzu úrovně managementu fondu a jeho vyhlídky být úspěšný i v budoucnosti.

Fondy, které jsou v porovnání s ostatními fondy stejného investičního zaměření úspěšné v rizikově upravené výkonnosti, mohou požádat o Standard&Poor‘s Fund Management Rating. Pokud agentura uzná, že manažerský proces je v daném fondu na nadprůměrné úrovni a je vysoká pravděpodobnost, že nadvýkonnost fondu bude pokračovat i v budoucnosti, přidělí rating od jednoho A do AAA. Čím víc áček, tím lépe. Z podstaty věci vyplývá, že většina fondů nemá ani jedno A. Ty, které byly nadprůměrně úspěšné v minulosti apodle názoru analytiků Standard&Poor‘s budou i v budoucnosti, mohou rating získat, pokud o něj požádají.

Které fondy mají nějaké áčko od Standard&Poor‘s? Dohledání je jednoduché na www.standardandpoors.com, oddíl Fund Services. Z pětice fondů v příkladu má rating jen Fortis OBAM Equity World.

Kritika kvantitativní analýzy minulosti

Četné studie prokázaly, že investoři v západní Evropě i USA při výběru fondu dávají přednost fondům s vysokým ratingem před fondy s ratingem nižším. Prodlužují minulost do budoucnosti. Předpokládají, že fond, který se ve své kategorii umístil dobře, zůstane dobrý. Investoři často připisují ratingům prediktivní schopnost, a to i těm, které jsou založeny pouze na kvantitativní analýze minulosti (Morningstar, Lipper). Takovou interpretaci jim ale sami tvůrci ratingů vymlouvají. Říkají: Rating informuje o minulém úspěchu fondu, ne o budoucím. I takové tvrzení má však svoje odpůrce. Kritici současné praxe ratingových agentur říkají: Rating neinformuje ani o minulém úspěchu fondů, srovnání „plave na vodě“. Kritizují metodu. Zde jsou jejich hlavní argumenty.

Jednotlivé kategorie fondů nejsou a nemohou být homogenní. Srovnává se nesrovnatelné. Fondy zařazené do jedné skupiny (peer group) mohou mít odlišný investiční prostor a benchmark. Fond může v porovnání s ostatními fondy ve skupině ve svém portfoliu systematicky převažovat či podvažovat určité regiony, sektory, měnovou expozici, hodnotové nebo růstové tituly, malé, střední nebo velké firmy. Investiční prostor a styl fondu se může včase měnit.

S problémem nehomogenních skupin souvisí problém měření rizikově upravené výkonnosti. Pomocí více či méně složitého algoritmu se dává do poměru výkonnost a volatilita fondu. Výsledný žebříček pak má zobrazovat dobré a špatné fondy. Potíž je v tom, že při široce definovaných skupinách fondů (například akcie – svět) mohou mít portfolia různých fondů expozice na dosti odlišné části trhu a tudíž obsahovat rozdílná rizika a rozdílnou výkonnost. V žebříčku pak zvítězí fondy, jejichž dlouhodobému regionálnímu převážení nebo preferovanému stylu zrovna trh přál. Výsledek neměří schopnost portfolio manažera generovat nadvýkonnost (kladnou alfu) úspěšným výběrem titulů a taktickou alokací. Je výrazně ovlivněn výkonností (betou) té části trhu, kterou podle svojí investiční strategie ve srovnání s ostatními fondy ve skupině systematicky převažuje.

Kritikové tvrdí: Rating nedokáže rozlišit mezi nadvýkonností a výkonností, mezi alfou a betou. Proto nevypovídá nic o minulé úspěšnosti fondu. Nemá ani prediktivní sílu. Pokud bylo dobré umístění konkrétního fondu způsobeno převážně alfou, není jisté, zda bude kvalitní práce portfolio manažera pokračovat. Mohl mít prostě jen štěstí. Pokud bylo dobré umístění fondu způsobené převážně betou, pokračoval by úspěch fondu ve skupině pouze pokud by trh nadále přál dané investiční strategii. Jakmile začne být tato investiční strategie či část trhu v nemilosti, propadne se i výkonnost fondu.

Prediktivní síla ratingu je zpochybněna i statisticky. Drtivá většina pětihvězdičkových fondů si svých pět hvězdiček dlouhodobě neudrží.

Kritika kvalitativní analýzy vyhlídek

Ještě více kritiky se snáší na pokusy hodnotit kvalitu managementu fondu a odhalovat pravděpodobnost jeho nadvýkonnosti v budoucnu. Vedle konstatování, že to prostě nejde, je hlavním argumentem poukaz na konflikt zájmů. Fondy si rating (áčka) „kupují“. Náklady spojené s ratingem platí fond. Agentura se k němu chová jako k platícímu klientovi.

Článek vyšel ve spolupráci s časopisem FOND SHOP.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z FOND SHOPu 12/2008

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená