FinExpert.e15.cz

Které profese v EU nejvíc sypou

Šanci na dobré zaměstnání vylepšuje vysoká kvalifikace a nejvyšších příjmů dosahují ti, kteří do sebe investují a neustále si rozšiřují znalosti. Víte, kde mají nejvyšší příjmy v Evropské unii?
Které profese v EU nejvíc sypou


Ve všech zemích jsou nejlépe placeni manažeři zároveň se zákonodárci. Manažeři vydělávají v průměru o mnoho více než další skupina odborníků, doktorů, právníků a učitelů.

Mzdy ovlivňuje náročnost práce

Rozdíly v úrovni jsou pochopitelně v prvé řadě ovlivněny náročností profese. Je potom samozřejmé, že profese s nízkou náročností jsou hůře placeny. Při vysokých příjmech dělníků a pomocného personálu by zaměstnavatel riskoval úpadek konkurenční schopnosti svého produktu. Nejlépe placená jsou zaměstnání velice náročná po psychické stránce (piloti, lékaři či ředitelé). Než je může člověk vykonávat, musí mnoho let studovat a mládí strávit nad knížkami, současně musí v práci trávit desítky přesčasových hodin a být schopen okamžitě rozhodovat. Naproti tomu zaměstnání velmi náročná po fyzické stránce jsou placená již méně (dělníci, horníci, zemědělci).

Dánsko dává nejvyšší hrubou mzdu

Nejvyšší mzdovou úroveň v současné době vykazuje Dánsko (3 481 EUR/měsíc). Lucembursko (3323 EUR/měsíc) a Německo (2764 EUR/měsíc). Určitý střed s malými rozdíly (na úrovni průměru celé Evropské unie) v mzdové úrovni je v Nizozemí (2293 EUR/měsíc), Finsku (2109 EUR/měsíc) a Rakousku (1942 EUR/měsíc). Za nimi pak s uctivým odstupem následují Španělsko (1234 EUR/měsíc), Řecko (1328 EUR/měsíc) a Portugalsko (643 EUR/měsíc). Není tedy divu, že k největší migraci za prací v jiných zemích Evropské unie dochází právě z těchto tří zemí s nejnižšími průměrnými mzdami. 

Pozor na zdanění

Samotné porovnávání hrubých měsíčních mezd v jednotlivých státech nelze provádět ukvapeně, neboť je třeba počítat s odvodem daní a pojistného. Výše zdanění je potom v každé zemi rozdílná. Nejvyšší zdanění z příjmů je tradičně ve Skandinávských zemích.
Ve Skandinávii či v Belgii je vysoká úroveň mezd, ale jsou zde taky vysoké daně z příjmů fyzických osob. Konkrétní případ je potom Dánsko. Vysoká úroveň mezd v Dánsku nás nesmí tedy vést k zjednodušeným závěrům, neboť Dánsko má současně také nejvyšší stupeň zdanění osobních příjmů ze všech členských zemí Evropské unie. Obecně můžeme říci, že za tutéž práci dostaneme vyšší ohodnocení v severních členských zemích Evropské unie oproti jižním zemím. Jedno však mají společné všechny země – nejlépe jsou placeni manažeři, ředitelé, lékaři a piloti. Do budoucna se počítá s ještě častější změnou zaměstnání, bude se buď vyžadovat velice úzká specializace nebo naopak velmi široký záběr.

Zdroje nových pracovních míst

Mnoho potřeb ještě na své uspokojení čeká. Souvisejí se změnami životního stylu, transformací rodinných struktur, nárůstem počtu pracovně činných žen a s novými aspiracemi starých i přestárlých lidí. Vycházejí rovněž z nezbytnosti napravit škody způsobené na životním prostředí a obnovit nejzanedbanější městské oblasti. V budoucnosti budou žádané zejména zaměstnání zabezpečující:

  • domácí práce pro staré lidi a pečovatelská služba;
  • opatrování dětí v předškolním věku a školáků před vyučováním i po něm, pomoc mladým lidem, kteří mají různé potíže se školními úkoly či trávením volného času;
  • udržování přírodních oblastí a veřejných prostranství (odvoz odpadků, čištění ulic a chodníků …);
  • čištění vody a znečištěných oblastí;
  • rozvoj místní dopravy, která bude pohodlnější, přístupná pro staré a nemocné lidi;
  • zajišťování kulturních zařízení a zařízení pro trávení volného času.


Jednotlivé profese a jejich průměrná hrubá mzda v EU-15 v roce 2002

Profese 

Průměrná měsíční hrubá mzda v EU-15

Průměrná měsíční hrubá mzda v ČR

 Manažer

  8 200 EUR

 1 850 EUR

 Lékař 

 7 859 EUR

 819 EUR

 Pilot 

 6 880 EUR

 1 716 EUR

 Učitel 

 3 510 EUR

 380 EUR

 Vedoucí v průmyslu 

 3 416 EUR

 1 038 EUR

 Pojišťovnictví 

 3 157 EUR

 567 EUR

 Peněžnictví 

 2 925 EUR

 741 EUR

 Velkoobchod 

 2 627 EUR

 501 EUR

 Účetní 

 2 559 EUR

 675 EUR

 Strojvůdce 

 2 215 EUR

 510 EUR

 Řidič 

 2 194 EUR

 360 EUR

 Dělník 

 2 165 EUR

 254 EUR

 Maloobchod 

 2 077 EUR

 340 EUR

 Instalatér 

 1 865 EUR

 398 EUR

 Malíř 

 1 861 EUR

 359 EUR

 Truhlář 

 1 837 EUR

 341 EUR

 Kovodělník 

 1 799 EUR

 394 EUR

 Automechanik 

 1 794 EUR

 377 EUR

 Elektrikář 

 1 758 EUR

 463 EUR

 Zemědělec 

 1 134 EUR

 345 EUR

Poznámka: Průměrná mzda za Evropskou unii jako celek je počítána z průměrných platů v jednotlivých členských zemích, přitom nejsou zahrnuty extrémně vysoké a nízké mzdy v dané profesi v některých státech. V Dánsku či Lucembursku jsou mzdy v daných oborech ještě vyšší, naopak v Portugalsku, Řecku nebo Španělsku se blíží hodnotám v České republice.

Zdroj: Eurostat

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená