FinExpert.e15.cz

Krocení rozhodčích doložek

Větší ochrana spotřebitelů novelou zákona o rozhodčím řízení může znamenat zahlcení soudů.
Krocení rozhodčích doložek

Rozhodčí doložky bývají vkládány do spotřebitelských smluv nebo obchodních či pojistných podmínek. Pro spotřebitele to znamená, že se v případě sporu s podnikatelským subjektem (poskytovatelem úvěru, bankou, pojišťovnou, leasingovou společností, realitní nebo cestoví kanceláří či jakýmkoli dalším poskytovatelem zboží a služeb) neobrátí na soud, ale souhlasí s tak zvaným rozhodčím řízením, ve kterém spor rozhodne rozhodce.

Zneužití silnějšího postavení

Některé podnikatelské subjekty však rozhodčí doložky zneužívají. V případě sporu s klienty nekomunikují, neberou ohled na jejich vysvětlení či námitky a okamžitě předávají spor „spřátelenému“ rozhodci, který rozhoduje vždy v jejich prospěch. Většinou také nejsou ochotni smlouvu s klientem uzavřít, pokud s doložkou nebude souhlasit.

Vražednou pastí se mohou stát rozhodčí doložky kombinované se složitými a nepřehlednými smluvními podmínkami a vysokými sankcemi za jejich nedodržení. Nepozorného nebo naivního spotřebitele mohou během několika dnů připravit o velké peníze, případně o majetek v exekuci, protože verdikt rozhodce je ihned vymahatelný.

Spotřebitelské organizace a tisk začaly na základě několika zveřejněných případů, kdy se spotřebitel obrátil na soud a dosáhl zrušení rozhodčí doložky, bít na poplach a požadovat větší ochranu spotřebitelských práv. Tomáš Palla, právník Sdružení obrany spotřebitelů (SOS) proto novelu zákona o rozhodčím řízení vítá, i když podle něj přichází pozdě: „Ačkoliv SOS a další subjekty, mimo jiné i Veřejný ochránce práv, na toto zneužívání upozorňovaly a žádaly nápravu, dlouho se nic nedělo. Poté začala reagovat judikatura, která se snažila nějakým způsobem zmírnit daný problém.“

Tomáš Palla tím má na mysli, že již existují soudní výroky, které konstatovaly neplatnost rozhodčí doložky ve spotřebitelské smlouvě. Nezrušily ji však proto, že je špatná, nebo rozhodnutí rozhodce nesprávné, ale z důvodu formálních nedostatků. Některá media to však chybně interpretovala jako konec či dokonce zákaz rozhodčích doložek.

Rozhodce nemusí mít poslední slovo

Novela zákona o rozhodčím řízení, jak je předkládána Poslanecké sněmovně do druhého čtení, přináší z hlediska spotřebitele několik důležitých změn.

Rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze spotřebitelských smluv musí být sjednána samostatně a nikoliv jako součást hlavní smlouvy, nebo podmínek, jimiž se hlavní smlouva řídí. Toto opatření má spotřebitele chránit před tím, že doložku přehlédne. Reaguje také na případy, kdy informace o existenci rozhodčí doložky není přímo ve smlouvě mezi spotřebitelem a podnikatelským subjektem, ale skrývá se v obchodních nebo pojistných podmínkách, na které se smlouva pouze odkazuje.

Novela definuje informace, které musí smlouva rozhodčí doložce obsahovat, a sice:

  1. a) o rozhodci nebo o tom, že rozhoduje stálý rozhodčí soud,
  2. b) o způsobu zahájení rozhodčího řízení,
  3. c) o odměně rozhodce a předpokládaných druzích nákladů, které mohou spotřebiteli v rozhodčím řízení vzniknout a o pravidlech pro jejich přiznání,
  4. d) o místu konání rozhodčího řízení,
  5. e) o způsobu doručení rozhodčího nálezu spotřebiteli,
  6. f) o tom, že pravomocný rozhodčí nález je soudně vykonatelný.

Znamená to, že doložka bude neplatná, pokud některý z údajů není uveden.

Podnikatel musí na doložku upozornit a vysvětlit, jak funguje a co z rozhodčího řízení pro spotřebitele vyplývá. Už by tady nemělo docházet k případům, kdy podnikatelský subjekt doložku uvede ve smlouvě, ale ve všech podrobnostech rozhodčího řízení odkazuje na podmínky rozhodčí společnosti, která má spor rozhodovat, a spotřebitel si je pak musí sám vyhledat.

Rozhodci, kteří budou řešit spory ze spotřebitelských smluv, budou muset splňovat určité podmínky. Mohou jimi být pouze osoby s vysokoškolským vzděláním v oboru práva a bezúhonné. Vznikne seznam rozhodců, kompetentních spory se spotřebiteli rozhodovat. Spotřebitel nesmí být klamán tím, že jako rozhodce bude uveden subjekt, který se vydává za rozhodčí soud, což se někdy stává a spotřebitele to mate. (Jediný rozhodčí soud, který je v současné době kompetentní rozhodovat spory vzniklé ze spotřebitelských smluv, je pouze při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR.) Rozhodci budou mít povinnost sdělit spotřebiteli, zda v posledních 3 letech vydali nebo se podíleli na vydání rozhodčího nálezu pro podnikatelský subjekt, se kterým spotřebitel smlouvu uzavírá.

Za významnou změnu je vydávána možnost, že se spotřebitel může obrátit na soud a požadovat přezkum nebo zrušení rozhodčího nálezu. Soud bude mít automaticky povinnost přezkoumat i to, zda neexistují důvody pro odložení vykonatelnosti rozhodčího nálezu. Jinak je totiž rozhodčí nález vykonatelný, i když se o něj chce spotřebitel soudit.

Obrátit se na soud a žádat přezkoumání rozhodčí doložky však bylo možné i podle stávajícího zákona o rozhodčím řízení. V§ 31 jsou uvedeny důvody, pro které může být soudem rozhodčí nález zrušen, například protože rozhodčí smlouva měla formální nedostatky, rozhodce nebyl způsobilý spor rozhodovat nebo spotřebiteli nebyla dána možnost věc před rozhodcem projednat. V posledních letech začali někteří spotřebitelé této možnosti využívat.

Ztratí svůj smysl?

Tomáš Palla si klade otázku, zda v návrhu novely obsažená paušálně stanovená možnost soudního přezkumu všech rozhodčích nálezů vydaných ve spotřebitelských sporech nepovede k „zaplevelení“ soudů spory o jejich platnost. Tím by totiž rozhodčí doložky jako instrument mimosoudního řešení sporů ztratily pro podnikatelské subjekty naprosto smysl.

Na druhou stranu zastánci rozhodčích doložek považují za nepřiměřené stále poukazovat jen na jejich zneužívání a zpochybňovat jak objektivitu rozhodců, tak i samotné rozhodčího řízení jako prostředek rychlého a levného řešení sporů. Argumentují tím, že nikdo vlastně neví, kolik takových případů vlastně je, protože neexistují statistiky. Jinými slovy není jasné, jak velký problém novela zákona o rozhodčím řízení vlastně řeší.

Tomáš Sokol, předseda představenstva Společnosti pro rozhodčí řízení, je přesvědčen, že regulace rozhodčích doložek není opodstatněné. Rozhodčí řízení je podle něj pro rozhodování spotřebitelských sporů vhodné. Odhaduje, že tak v 99 % případů je situace zcela jasná. Spotřebitel, který neplní svoje závazky zejména v roli dlužníka, by u soudu nedopadl jinak, než dopadne u rozhodce. Byl by odsouzen k zaplacení dlužné částky, jen by to déle trvalo.

Někteří to vzdali, jiní se nebojí

Kritika rozhodčích doložek ve spotřebitelských smlouvách byla tak velká, že některé subjekty, například banky, raději od jejich užívání ve smlouvách s drobnými klienty ustoupily. Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank, která rozhodčí doložky dávala několik let do smluv u hypoték i spotřebitelských úvěrů, vysvětluje: „Poté, co soud rozhodl, že je tímto ustanovením znevýhodněn spotřebitel (nebyl to spor s naší bankou), přestali jsme je do smluv dávat. Ve starých smlouvách pochopitelně zůstaly, ale protože víme, že u soudu bychom s nimi neuspěli, nevyužíváme je.“

Podobný postoj zaujala i Komerční banka. Šéfka její externí komunikace Monika Klucová nám sdělila, že rozhodčí doložky u fyzických osob nepoužívají u spotřebitelských úvěrů a osobních kreditních karet již od 1. 11. 2010. „V případě sporů se obracíme výhradně na příslušné soudy,“ říká Klucová.

Jiné společnosti, jako například Home Credit, jeden z největších nebankovních poskytovatelů spotřebitelských úvěrů, se však používání doložek nebojí. „S využíváním rozhodčích doložek počítáme i poté, co bude zákon novelizován. Home Credit se jako člen České leasingové a finanční asociace zavázal dodržovat etické zásady nad rámec legislativy, nepoužívá žádnou z praktik, kvůli kterým je rozhodčí řízení kritizováno, proto nemá důvod od rozhodčích doložek ustupovat. Novelu zákona o rozhodčím řízení plně podporujeme a případných soudních přezkumů se neobáváme,“ sdělila nám mluvčí společnosti Home Credit Eva Řimnáčová.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená