FinExpert.e15.cz

Kreditní a úvěrové karty: Dobrý sluha, ale špatný pán

Nějakou kartu dnes vlastní každý, kdo má účet v bance nebo někdy něco kupoval na splátky. Kousek plastu ovšem neumožňuje jen manipulaci s penězi na vašem bankovním účtu. S některými kartami můžete platit i v případě, že žádné peníze nemáte. Jaká jsou rizika a výhody karet umožňujících život na úvěr?
Kreditní a úvěrové karty: Dobrý sluha, ale špatný pán

Dnes už se prakticky nesetkáte s platební kartou, která by sloužila výhradně k výběru hotovosti. Téměř všemi kartami, které jsou vydávané našimi bankami, lze přinejmenším ještě platit u obchodníků. Karet je ovšem celá řádka – platební, úvěrové, kreditní. Každá je jiným produktem a od ostatních se – i když ne na první pohled – liší.

Jak nakládají s penězi

Karty dělíme podle způsobu, jakým manipulují s penězi, na dvě základní skupiny: debetní a úvěrové.

Debetní kartou zaplatíte pouze do výše vašeho disponibilního zůstatku na účtu, včetně případného povoleného debetu. To, že máte povolený debet (kontokorent), ale neznamená, že máte kreditní kartu.Vydavatelem debetní karty je vždy banka, kde máte účet – až na výjimky menších bank, kterým vydává debetní karty větší banka; ovšem i tato karta vydaná jinou bankou je přímo vázána na váš účet. Typickým příkladem debetní karty „cizí“ banky provázané s vaším účtem jsou účty u kampeliček, Waldviertler Sparkasse von 1842, Oberbank, soukromé účty zaměstnanců České národní banky atd. (tyto karty vydává ČSOB).

Druhou širší skupinou jsou karty úvěrové. Patří mezi ně karty kreditní, charge a nákupní úvěrové. Jejich společným znakem je, že na rozdíl od platebních karet nečerpáte vlastní peníze, ale poskytnutý úvěr. Používáním úvěrových karet si tedy vlastně vytváříte dluh.

Kreditní karta vám umožní čerpat předem dohodnutý revolvingový (obnovující se) úvěr od banky nebo od společnosti. Vydavatelem karty nemusí být nutně banka a často ani není podmínkou mít u ní účet. Pokud čerpané prostředky splatíte do stanoveného dne, neplatíte úroky (tzv. bezúročné období). V opačném případě musíte zaplatit dohodnutou minimální částku a poté pravidelné měsíční splátky (včetně úroků). Minimální částka splátky se pohybuje ve výši 5–10 % z čerpaného úvěru. Bezúročné období se u těchto karet pohybuje až do 55 dnů od data transakce. Tyto karty jsou vydávány dobrým klientům finanční instituce, případně na základě dobrého hodnocení bonity klienta.

Charge karty rovněž umožňují čerpat dohodnutý úvěr. Pokud charge kartu vydávají banky, je častou povinností mít u nich účet (ČS, EB, VB atd.). U ostatních společností tato nutnost odpadá. Rozdíl oproti kreditní kartě je v tom, že čerpaný úvěr musíte splatit celý, a to bez kompromisu, do data stanoveného na výpisu z charge karty. Typickým příkladem charge karet jsou karty American Express, Diners Club a Japan Credit Bureau. Pokud jsou kreditní karty vydávány pouze bonitním klientům, u charge karet to platí dvojnásob. Navíc může být finanční společností vyžadována bankovní záruka jinou bankou, že účet z charge karty bude vždy řádně uhrazen (např. American Express).

Asi nejrozšířenějším typem karet „na dluh“ jsou úvěrové nákupní karty s okamžitým úročením. Rovněž tyto karty obsahují dohodnutý úvěrový rámec. Podstatným rozdílem oproti všem ostatním kartám je způsob úročení čerpané částky. Nemalý úrok je účtován okamžitě bez ohledu na to, zda se jedná o transakci hotovostní či bezhotovostní. Konečnou čerpanou částku je poté potřeba zaplatit stejnými způsoby jako u kreditní karty (ovšem včetně zpětně naúčtovaného úroku a případných dalších poplatků za výpisy). Mezi tyto karty patří např. úvěrová karta Maestro od společnosti Home Credit, karty MasterCard Electronic vydávané společnostmi Cetelem, Essox, OK karta od GE Money Multiservis a další.

Nyní se tedy pojďme blíže podívat na vlastnosti a způsoby použití jednotlivých druhů úvěrových karet.

Kreditka chce disciplinu

Kreditní karta, alias kreditka, je určena především k bezhotovostní platbě. Kromě KB a ČSOB zatěžují totiž všechny banky výběr hotovosti vysokým úrokem, který je účtován od okamžiku výběru, a navíc poplatkem podle způsobu výběru hotovosti (ATM, Cash Advance). KB a ČSOB neúčtuje úrok, poplatky ano.

Jednou z výhod kreditky je skutečnost, že platby přímo nepracují s prostředky na vašem účtu. Tato výhoda se ukáže při následujícím porovnání: pokud někdo zneužije debetní kartu, okamžitě se čerpají vaše peníze, a to i opakovaně – do té doby, dokud není karta zablokována. Pokud ale cizí osoba zaplatí kreditkou, peněz na vašem účtu se to nedotkne; jen se zvýší úvěr. Nejsou tedy ohroženy případné pravidelné platby z účtu a s bankou, která kreditku vydala, máte čas dohodnout se na dalším postupu.

Zdánlivě to zní jednoduše – seženete si kreditku a dostanete obnovitelný úvěr, který můžete použít na věci, na něž momentálně nemáte peníze. Budete mít rezervu pro případ nouze – třeba na dovolené v zahraničí. Někdy také můžete při platbě kartou dostávat různé výhody, např. slevy ve vybraných obchodech, nebo sbírat, body, které lze proměnit na dárky aj.

Jenže pozor! Používání kreditky není pro každého a když s ní neumíte zacházet, můžete se zadlužit, ani nebudete vědět jak. Především musíte umět plánovat výdaje a mít přehled o svém měsíčním rozpočtu. Je snadné se zapomenout a utratit víc, než kolik dokážete v rámci splátkového kalendáře uhradit. Kreditka tedy není vhodná pro toho, kdo neumí říct „ne“ na zboží či služby, které nepotřebuje, a kdo si nedokáže spočítat, zda je schopen půjčené peníze včas vrátit.

Kombinujte kreditku a kontokorent

Kreditní karta není nijak levný produkt. Roční úrokové sazby se pohybují zhruba od 15 % do 27 %, z čehož jasně vyplývá, že používat kreditní kartu jako čistě úvěrový nástroj pro vyřešení nouzové situace se nepříjemně prodraží. Pro tyto účely je výhodnější použít kontokorent, anebo požádat přímo o půjčku – třeba spotřební úvěr. V obou případech budou úrokové sazby nižší než u kreditní karty. Současné úrokové sazby u kontokorentu se pohybují od 11 % do 20 %. Účelové půjčky mají sazby ještě mnohem nižší.

Dobrou možností je kombinace kontokorentu a kreditní karty. Kreditkou zaplatíte neplánovaný výdaj, získáte bezúročné období a hlavně čas, a v posledním termínu splatíte prostřednictvím kontokorentu výdaj z kreditní karty. Výsledné úroky mohou být nižší než nastartováním splátkového kalendáře kreditky a navíc kreditku můžete nadále používat. V některých případech ale zadlužení kontokorentem vyjde dráž. Např. Komerční banka má u konta Ideal úrokovou sazbu za povolený debet 19,8 % p.a.; její kreditka MasterCard má úrokovou sazbu jen 18,9 %. V takovém případě není vhodné „lepit“ dluh na kreditní kartě kontokorentem, ale třeba spotřebním úvěrem – pokud ho ovšem dostanete.

Výše úrokové sazby je u některých karet ovlivňována i dalšími faktory – např. zda je majitel karty i klientem banky, členem určitého klubu atd. Velmi nepřehlednou sazbu mají karty HVB Bank. Pokud chcete její kreditku, vyplatí se opravdu dobře vybírat; téměř každá karta má zcela odlišnou cenu (viz tabulka).


Pokud neumíte hospodařit s penězi, může vás kreditka dostat do problémů.

Charge karty – splatit až do dna

Charge karty jsou určeny především klientům, kteří od karty vyžadují velmi vysoký limit a chtějí čerpanou částku uhradit najednou. Jsou tak vhodné pro všechny, kdo velmi často služebně i soukromě cestují a provádí mnoho plateb kartou ve vysokých částkách. U těchto karet často není denní omezení platby – jste omezeni jen výší úvěrového rámce. Teoreticky si tak s charge kartou můžete koupit třeba nové Ferrari. Karta odstraňuje nutnost obstarávat si před např. služební cestou nebo nákupem hotovost či šeky a umožňuje hradit bez problémů i nepředvídané výdaje nebo zakoupit zboží, které jste původně neplánovali.

Svým charakterem jsou ovšem charge karty jednoznačně určeny pouze zámožným zákazníkům, zatímco kreditky bývají vydávány i střední třídě obyvatelstva. Charge karty jsou rovněž často výrazně dražší než ostatní typy karet. Podmínkou pro jejich vydání je důvěryhodnost klienta, založená na dobré znalosti bankou nebo na vyhodnocení bonity. Některé charge karty za poplatek nabízejí i bezúročný výběr hotovosti. Nejznámějšími charge kartami jsou Diners Club, American Express a Japan Credit Bureau.

Zejména pro movité

Vyúčtování charge karty probíhá podobně jako u kreditní karty. Banka vám zašle výpis transakcí charge kartou, který je nutné uhradit celý a v plné výši do stanoveného termínu. Mezi majitelem účtu a vydavatelem karty může být uzavřena dohoda o automatickém inkasu z jeho účtu. Mezi výhody charge karet patří vedle vysokého limitu kvalitní cestovní pojištění, přehledné zúčtování transakcí a neúročení výběru z bankomatu. Nevýhodami naopak jsou vysoká cena, nutnost „nastartovat“ pojištění uhrazením cesty či jízdenky kartou nebo, stejně jako u kreditek, horší možnost kontroly výdajů.

Charge karty nabízí nejen velkou finanční nezávislost, ale jsou také známkou společenského postavení ve společnosti a prestiže, neboť podmínky pro jejich vydání jsou výrazně přísnější než u kreditky. Jinak budete vypadat, když ve špičkovém hotelu či restauraci zaplatíte kartou Diners Club, AmEx či JCB a opět jinak budete vypadat, když pro tutéž platbu použijete elektronickou kartu Maestro či základní kartou MasterCard nebo VISA. Je však otázkou, nakolik si tohoto odlišení a prestiže ceníte. Ceny za charge karty jsou totiž skutečně velmi vysoké a pokud potřebujete vysoký limit, není problém se dohodnout se svou bankou na individuálním limitu k embosované debetní či kreditní kartě (rovněž v řádu statisíců).

Nákupní úvěrové karty

Tento typ úvěrových karet se od ostatních odlišuje neexistencí bezúročného období. Jakákoliv platba je okamžitě úročena značným úrokem. Důvodem, proč se přesto rozšířily mezi běžné uživatele, je vydání zdarma, rychlost a jednoduchost vyřízení a rovněž nulový poplatek za používání karty. Jestliže karta leží v šuplíku, nic za ni neplatíte. Naopak z negativ lze v prvé řadě opět zopakovat vysoké úroky začínající dnem transakce a skryté poplatky za výpisy. U Cetelemu navíc kromě výpisu zaplatíte i roční poplatek za kartu – ale jen v případě, že kartu používáte.

Vzhledem k okamžitému úročení nejsou tyto karty vhodné k dennímu či obecně častému používání. Pokud je totiž budete pravidelně používat, výsledná částka se vám citelně navýší a můžete se dostat do začarovaného kruhu, kdy neustále platíte vysoké splátky s úroky. To vám ovšem hrozí i při špatném používání kreditky. Rozdílný je oproti kreditní kartě i systém splácení. Neplatíte totiž variabilní splátky z aktuálně půjčených peněz, ale předem pevně stanovenou částku podle schváleného úvěrového rámce. V případě, že si půjčíte na kreditku deset tisíc a máte rámec třicet tisíc, budete platit splátku pouze z  půjčených peněz (např. 10 % částky každý měsíc z půjčených deseti tisíc). Když si za stejných podmínek půjčíte z úvěrové karty, platíte měsíčně třeba také 10 %, ale z celého rámce, tedy třiceti tisíc. Půjčku tak splatíte rychleji.

Výhodou pravidelné platby ve stejné výši je, že nemusíte hlídat, kolik peněz jste si skutečně půjčili, splácíte pořád stejně. Např. karty Home Creditu mají měsíční splátku vždy 4 % z úvěrového rámce, nikoliv z čerpané (dlužné) částky. Ovšem naproti tomu funguje OK karta zcela opačně. Při jejím pořízení si sami zvolíte výši splátky, která vám vyhovuje (od 500 do 3 750 Kč). Tuto splátku vynásobíte dvaceti a získáte tak přehled, jak vysoký úvěrový rámec dostanete. Každým nákupem tuto finanční rezervu čerpáte a splátkou ji zase doplňujete. Velkou výhodou OK karty je, že splátka je stále stejná a nemění se. Nevýhodou je, že opakovaným používáním se můžete dostat do začarovaného kruhu, ve kterém budete neustále platit svoji pevnou měsíční splátku s nemalými úroky.

Jak se s kartou nedostat do problémů

  • Pokud neumíte hospodařit nebo odolat nákupům, používejte pouze debetní kartu
  • Maximálně využívejte bezúročné období u kreditek
  • Pokud nemáte na zaplacení celé částky dluhu u kreditky, použijte na splacení kontokorent; než splatíte kontokorent, kreditku vůbec nepoužívejte
  • Když nemáte kontokorent, splácejte přímo kreditku; než splatíte celý dluh na kreditce, znovu ji nepoužívejte

Pokud budete splácet úvěr z kreditní karty a dál ji používat, budete každý měsíc platit jinou splátku. Snadno se tak do splátek můžete zamotat a stanou se pro vás nepřehledné. Brzy poté nastává rychlý pád dolů.

Jakou zvolit kartu?

Chci to jen zkusit: Pořiďte si kreditku od České spořitelny nebo GE Money Multiservis. Obě společnosti mají za kartu nízký poplatek a navíc je první rok vedena zdarma.

Chci platit: Pořiďte si jakoukoli kreditku. Záleží jen na tom, kolik za ni chcete obětovat peněz a jaké požadujete služby.

Chci kartu pro „Strýčka Příhodu“: Určitě si vyberete z nabídky úvěrových karet. Cetelem a Home Credit mají karty mezinárodní, ostatní jen domácí.

Chci výhody za platbu kartou: Česká spořitelna za každou platbu přidělí body a ty pak můžete vyměnit za zboží či služby. Pokud jste zákazníky Eurotelu, pořiďte si kreditku u Citibank. Budou se vám načítat Benefit body za platbu kartou k vašemu účtu Eurotel. Možná vám karta „nevydělá“ na nový mobil, ale při správném používání ji budete mít prakticky zdarma.

Vyžaduji přehled, komfort a snadnou ovladatelnost: Tyto možnosti nabízí Citibank. Internetové bankovnictví, telefonní bankovnictví, blokace zdarma, individuální splátky s nízkými úroky aj.

Mám rád jasná pravidla a žádné účty. Své závazky platím vždy včas. Peníze nejsou problém: Zkuste nějakou z charge karet. Pokud vás odrazuje poplatek, zkuste si vybrat z nabídek bankovních charge karet (Volksbank, Bawag, eBanka, HVB Bank apod.).

Jsem v pohybu a neustále cestuji, můj život běží jako hodinky: Uspokojí vás nabídka Diners Club nebo American Express. Zlaté karty MasterCard či Visa jsou také zajímavé, ovšem za stejný poplatek vám nebankovní společnosti rozhodně nabídnou v této oblasti více doplňkových služeb.

Chci občas něco na splátky: Nejnižší úrokovou sazbu vám nabídne Živnobanka.

Přehled charge karet

Společnost/Karta Bezúročné období (dny) Limit (v tisících Kč) Úrok (p.a.) Celková cena Bezúročný výběr hotovosti Karta je zdarma dle obratu
Česká spořitelna
Diners Club ČS 55 70–300 netýká se 4 000 ano ne
BAWAG Bank
MasterCard Gold 35 120–individ. netýká se 700 ano ne
American Express Green 30 125–individ. netýká se 2 500 ano ne
American Express Gold 30 250–individ. netýká se 5 000 ano ne
American Express Platinum 30 neomezeno netýká se 10 000 ano ne
HVB Bank            
Diners Club HVB Bank 55 100–individ. netýká se 5 000 ano ne
Diners Club (ČSA) 55 100–individ. netýká se 6 000 ano ne
Diners Club (Golf) 55 100–individ. netýká se 6 000 ano ne
MasterCard Gold 30 100–individ. netýká se 5 000 ano ne
eBanka
MasterCard 44 10–100 netýká se 850 ano ne
ČSOB
Diners Club ČSOB 55 80 netýká se 5 000 ano ne
Volksbank
MasterCard 45 10–100 netýká se 500 ano ne
MasterCard Gold 45 100–200 netýká se 4 000 ano ne
Visa 45 10–100 netýká se 500 ano ne
Visa Gold 45 100–200 netýká se 4 000 ano ne
Diners Club Volksbank 45 100–individ. netýká se 5 000 ano ne
Diners Club (ČSA) 45 100–individ. netýká se 6 000 ano ne
Diners Club (Golf) 45 100–individ. netýká se 6 000 ano ne
Diners Club Czech
Diners Club 55 30–500 netýká se 5 000 ano ne
Diners Club (ČSA) 55 30–500 netýká se 6 000 ano ne
Diners Club (Golf) 55 30–500 netýká se 6 000 ano ne
American Express Services Europe Ltd. – O kartu je nutné žádat v Anglii (Brighton)
American Express Green 39 100–individ. netýká se 2 500 ano ne
American Express Gold 39 200–individ. netýká se 5 000 ano ne
American Express Platinum 39 200–individ. netýká se 10 000 ano ne
American Express Centurion 39 neomezeno netýká se 25 000 ano ne

 

Přehled úvěrových karet

Společnost/Karta Bezúročné období (dny) Limit (v tisících Kč) Úrok (p.a.) Celková cena Bezúročný výběr hotovosti Karta je zdarma dle obratu
Home Credit
Maestro 0 10–? 26,64 324 ne ne
Maestro (Česká pojišťovna) 0 10– ? 26,64 324 ne ne
Essox
MasterCard Electronic (Futuro) 0 5–75 19,2–21,6 480 ne ne
MasterCard Electroni (Quelle) 0 5–75 19,2–21,6 480 ne ne
Mastercard Electronic (C&A) 40 (jen C&A) 5–75 19,2–21,6 480 ne ne
GE Money Multiservis
OK karta 0 10–75 22,68 480 ne ne
OK karta (Makro) 50 5–75 22,68 (18) 527 ne ano
Celetem
Aura MasterCard Electronic 0 10–60 21,36 582 ne ne
Aura MasterCard Unembossed 0 10–60 21,36 582 ne ne
Carrefour 45 (jen Carref.) 10–60 21,36 582 ne ne

Pozn.: Úvěrová karta je zcela bez poplatku, pokud není použita. Poplatky u těchto karet způsobují hlavně výpisy. U GEMM je nižší úrok u Makro karty jen při platbě v obchodu Makro.

Přehled kreditních karet

Společnost/Karta Bezúročné období (dny) Limit (tis. Kč) Úrok (p.a.) Cena ročně vč. výpisu Bezúročný výběr hotovosti Karta je zdarma dle obratu
Česká spořitelna
Kredit+ Visa Electron 45 5–24 19,8 120 ne ano
Kredit+ MC Partner 45 25–149 19,8 300 ne ano
Kredit+ MC Gold 45 100–500 19,8 2 700 ne ano
Kredit+ Visa Classic Partner 45 25–149 19,8 300 ne ano
Kredit+ Visa Gold 45 100–500 19,8 2 700 ne ano
ČSOB
MasterCard Unembossed 45 5–250 19,2/21,60 250 ano ne
MasterCard Standard 45 15–250 19,2/21,60 400 ano ne
MasterCard Gold 45 100–500 19,2/21,60 3 000 ano ne
ČSOB - Poštovní spořitelna
MasterCard 45 15–250 19,2/21,60 400 ano ne
Hypoteční banka
MasterCard Unembossed 45 5–250 18 250 ano ne
HVB
Visa 45 10–180 16/23,4 504 ne ne
Visa (Generali) 45 10–180 23,4 424 ne ano
Visa (ČSA) 45 10–180 18,96 1 004 ne ne
Visa (iDnes) 45 10–180 18,96 884 ne ne
Visa Electron (iDnes) 45 10–180 18,96 584 ne ne
Visa (Škoda Auto) 45 10–180 18,96 994 ne ne
Visa Electron (Škoda Club) 45 10–180 18,96 443 ne ne
Visa (Winterthur) 45 10–180 18,96 504 ne ano
Visa (Renome) 45 10–180 23,88 360 ne ano
Visa Gold 45 10–250 16/ 23,4 3 144 ne ne
GE Money Multiservis
Maestro 50 10–150 19,8 299 ne ano
Essox
MasterCard Electronic (Quelle Family) 45 5–75 19,2–21,6 480 ne ne
Komerční banka
MasterCard 45 30–100 18,9 590 ano ne
Visa Electron 45 10–40 21,9 360 ano ne
Citibank
MasterCard (Citibank Classic) 55 12–100 26,4 (od 12,9) 500 ne ano
MasterCard (Citibank Gold) 55 100–600 26,4 (od 12,9) 2000 ne ne
MasterCard (Eurotel Silver) 55 12–100 26,4 (od 12,9) 1 000 ne ano
Mastercard (Eurotel Gold) 55 100–600 26,4 (od 12,9) 2 000 ne ano
Raiffeisenbank
Visa 45 10–150 22,68 420 ne ne
Visa Gold 45 50–500 22,68 1440 ne ne
MasterCard (Nat. Geographic) 45 10–500 22,68 540 ne ne
Živnobanka
Visa 45 10–80 15,4 600 ne ne
Visa (Golf) 45 20–150 15,4 600 ne ne
Visa Gold 45 50–150 15,4 1 920 ne ne

Pozn.: Nižší úroková sazba u Citibank platí pro Indivuduální program splátek, poplatek za karty Eurotel lze uhradit Benefit body. ČSOB a HVB má nižší úrok jen pro klienty s účtem. U ČS je možnost vedení karty zdarma v rámci Bonus programu.

Další článek


 

Související články


celkem 4 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: Splátky
Dalibor_Chvatal, Dalibor_Chvatal
27. 1. 2006, 15:10
Splátky
XXXSize
27. 1. 2006, 14:47
Re: GEmOney
Dalibor_Chvatal, Dalibor_Chvatal
27. 1. 2006, 12:27
GEmOney
VlK
27. 1. 2006, 11:06

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená