FinExpert.e15.cz

Kratší pracovní úvazky = vyšší produktivita práce

Více zkrácených úvazků. Výhoda pro vás i zaměstnavatele. Jak jste na tom vy, ve srovnání se zaměstnanci jinde v Evropě?
Kratší pracovní úvazky = vyšší produktivita práce

Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek mají vyšší produktivitu práce než zaměstnanci na plný úvazek. Jejich výkonnost a koncentrace je podstatně vyšší, současně jsou v dobré psychické pohodě, což je v dnešní době obzvláště potřeba. V zemích s vysokou produktivitou práce – Belgie, Francie, Nizozemí či Německo je tedy i vyšší prostor pro využívaní částečných pracovních úvazků. Jak se liší produktivita a průměrná týdenní pracovní doba v jednotlivých evropských zemích?  

Nejvyšší produktivita práce je v Praze 

Produktivita práce je důležitým ukazatelem o ekonomické výkonnosti jednotlivých evropských zemí. Rozdíly v produktivitě práce jsou hlavním důvodem ekonomického náskoku západoevropských zemí. Z přiložené tabulky je patrno, že nejvyšší hodinová produktivita práce je v Belgii, následuje Francie a Německo. Na samotném konci tabulky je s velkým náskokem Bulharsko, kde se v průměru za čtyři hodiny práce stihne to co v Belgii za hodinu. Rozdíly v produktivitě práce nejsou však jenom mezi jednotlivými zeměmi, ale i uvnitř zemí. Jenom pro zajímavost produktivita práce v Paříži je více než osminásobná oproti produktivitě práce v polském regionu Lubelskie. Nejvyšší produktivita práce zaměstnanců je z uvedených zemí je v Paříži a Bruselu, kde je vyšší než 80 tisíc euro. Výše dosahované produktivity práce má samozřejmě vliv na výši průměrné mzdy v daném regionu. V regionech s vysokou produktivitou práce jsou potom i vyšší mzdy. Celkem ve 33 regionech Evropské unie je produktivita práce vyšší než 60 tisíc euro na jednoho zaměstnance, z toho sedm regionů v Německu, pět ve Francii, čtyři v Belgii. Nejvyšší produktivita zaměstnance v Česku je s velikým náskokem v Praze a nejnižší ve střední Moravě. Naprosto stejná je potom i situace u výši průměrné mzdy. Vysoce produktivní je automobilový, strojírenský a chemický průmysl. Na opačném konci pomyslného žebříčku figurují firmy z potravinářství a papírenského průmyslu. Vyšší produktivitu práce mají společnosti pod zahraniční kontrolou či zahraniční účastní a firmy, které se orientují na vývoz svých výrobků do zahraničí. 

Kratší úvazky spokojenější zaměstnanci 

Nejkratší pracovní týden je ve Francii, zákonná týdenní pracovní doba činí 35 hodin. Ženy dále často využívají zkrácené pracovní úvazky, které rádi nabízejí i zaměstnavatelé (jsou pro ně výhodné pro jednodušší administrativu a nižší odvody). Přesčasová práce ve Francii je dražší (zákonný příplatek 25%) a omezená (maximálně lze odpracovat 180 přesčasových hodin za rok, což je i na evropské poměry velmi málo). Současné nastavení zákonné pracovní doby je však maximálně únosné, protože mnohé velké firmy mají problémy s konkurencí na světových trzích především díky vysokým mzdovým a daňovým nákladům. Mnoho Evropanů si myslí, že je práce vyčerpává a že jí věnují příliš mnoho času. Pro každého sedmého Evropana je jeho práce stresující a nudná. Nejspokojenější jsou po pracovní stránce zaměstnanci pracující pod 30 hodin týdně. Spokojený zaměstnanec je důležitý i pro zaměstnavatele, protože je inovativní a výkonný.  

Flexibilní trh práce nahrává i zaměstnancům 

V zemích s flexibilním trhem práce jsou běžnější i zkrácené pracovní úvazky a práce s klouzavou pracovní dobou. Zkrácené pracovní úvazky a další nestandardní typy pracovních smluv se pozitivně odrážejí v sociální atmosféře v zemi, snižují nezaměstnanost a podporují podnikání. Zaměstnance pracující na zkrácený úvazek tedy sice pracuje méně hodin denně, ale zato pracuje velice rychle, přesně a soustředí se na práci po celou dobu. V Nizozemí či Francii roste počet zaměstnavatelů umožňující svým  zaměstnancům, aby alespoň část vykonávané práce zvládali z domova. Zaměstnanci jsou rádi, že mohou být s rodinou, mnoha občanům vyhovuje si práci sám organizovat a pracovat během dne průběžně vždy, když mají chuť. Současně je velmi výhodná pro ty, co rádi pracují v noci a přes den jsou s dětmi. Nejvíce se samozřejmě práce z domova dá dělat u činností spojených s výpočetní technikou. Jedná se převážně o práce náročné na kvalifikaci zaměstnance (IT činnosti, finančně-ekonomické práce, ale i plánování a příprava stavebních či průmyslových úkonů…).  

Produktivita práce a průměrná pracovní doba ve vybraných zemích (za rok 2005) 

Země

Produktivita práce

(EU15=100)

Průměrný počet odpracovaných

hodin za týden

Belgie

126,8

35,3

Francie

119,7

36,2

Německo

110,0

34,4

Irsko

105,1

35,4

Dánsko

102,0

34,7

Švédsko

101,6

35,6

Rakousko

99,3

37,7

Finsko

94,6

36,9

Itálie

90,8

37,0

Španělsko

89,9

38,3

Velká Británie

89,8

35,6

Kypr

69,5

39,2

Slovensko

57,6

40,0

Portugalsko

57,5

39,1

Maďarsko

54,9

40,0

Česko

52,2

40,6

Estonsko

45,2

39,6

Polsko

44,8

40,1

Litva

43,6

38,6

Bulharsko

30,4

40,7

Pramen: Boeckler Institut, Boecklerimpuls 17/2007

 

 

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená