FinExpert.e15.cz

KPMG: Zastaralá legislativa v oblasti DPH omezuje evropský obchod

Výzva členským státům EU k novému pohledu na daňovou reformu - komplikovaná a zastaralá pravidla pro uplatnění daně z přidané hodnoty omezují evropský obchod
V posledních letech dochází k výrazné globalizaci trhů, jsou implementovány nejmodernější počítačové technologie, elektronické bankovnictví propojuje jednotlivé země a světadíly. Stále více bankovních transakcí překračuje hranice jednotlivých států.

Aktuální trendy se odrážejí i v nových obchodních a distribučních modelech poskytování služeb, které se zaměřují na efektivitu a maximální využití nových technologií a výpočetních systémů. Modely standardizují a centralizují řadu operací a obslužných aktivit a naplňují tak záměry dané Lisabonskou strategií přijatou Evropskou radou v březnu 2000. Existující systém uplatňování DPH však představuje výraznou brzdu a překážku v jejich dosahování.

Odpovědní legislativní a exekutivní zástupci by se proto měli zaměřit na vytvoření konzistentnějších a jednodušších daňových pravidel a pomoci tak ke zlepšení obchodních toků a snížení nákladů mezistátního obchodu – takový je závěr účastníků mezinárodní daňové konference KPMG’s International VAT Conference, která se konala ve dnech 20. až 22. listopadu 2006 v Barceloně a které se zúčastnilo 64 zástupců mezinárodních společností z Evropské unie, Indie, Číny a ostatních zemí.

Konference proběhla před zahájením setkání ministrů financí „pětadvacítky“, které se koná dne 28. listopadu v Bruselu a kde jedním z bodů jednání má být i problematika opatření pro zamezení podvodného jednání při uplatňování režimu DPH. Ačkoliv toto téma podle účastníků konference také patří mezi priority, v dlouhodobějším horizontu je třeba věnovat pozornost především reformě již třicet let starého evropského režimu uplatňování DPH.

“Velké společnosti operující napříč Evropou se mohou ocitnout mezi různými národními interpretacemi pravidel pro uplatňování DPH, která byla vytvářena v dřívějších dobách,” prohlásil Graeme Ross, KPMG’s Head of Indirect Tax. “Delegáti konference nám na konkrétních příkladech ukázali, jak jsou jejich společnosti v jedné zemi EU pokutovány za postupy při účtování DPH, které jsou v jiné zemi EU přijatelné a které navíc nemají vliv na celkový daňový výnos,” dodal Graeme Ross.

Podle Rosse mají evropské daňové orgány významnou příležitost zjednodušit obchod mezi členskými zeměmi EU a to spoluprací na přijetí společných pravidel, které by na jedné straně pomáhaly potírat podvodné jednání a na druhé straně by mohly společnostem pomoci při jejich snaze dostát všem zákonům a regulatorním pravidlům.

“V minulých dvou letech se objevilo 66 rozsudků Evropského soudního dvora, ve kterých problematika DPH hrála podstatnou roli, z toho dvacet šest rozsudků přímo pokrývalo mezery v Šesté direktivě, která se nepřímým zdaněním zabývá,” poznamenal Graeme Ross.

Co patří mezi hlavní problémové okruhy? “Například v oblasti finančních institucí chybí jednoznačná definice „finančních a pojišťovacích služeb“, což je jeden z hlavních nedostatků současného znění Šesté směrnice. Jednotlivé členské země rozdílně implementují osvobození plnění a podmínky alespoň pro omezený odpočet daně na vstupu. Nejistota a nejednoznačné výklady panují rovněž v oblasti managementu fondů, nových služeb a aktivit nebo zprostředkovatelských činností,” vysvětluje Marie Konečná, Partner společnosti KPMG Česká republika v oddělení Daňového poradenství, a dodává: “Jakákoliv specializace a integrace funkcí ve skupině, jejichž cílem má být zvýšení efektivity činností, naráží v důsledku těchto nejasností na komplikace v oblasti vnitroskupinových transakcí a zvyšování interních nákladů z důvodu kaskádovitého dopadu uplatnění DPH.”

Určité změny v oblasti finančních institucí se přece jen chystají. Evropská komise by měla do konce roku 2006 předložit návrh na modernizaci existující legislativy pro finanční subjekty a pojišťovny, v němž by měla na výše uvedené nedostatky reagovat.
Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená