FinExpert.e15.cz

KPMG: Zapojte finanční ředitele do strategického rozhodování

Podle studie KPMG tráví finanční ředitelé nejúspěšnějších společností méně času kontrolou nákladů a více se věnují podpoře strategického rozhodování. Role finančního ředitele se stává klíčovou pro budoucí úspěšný rozvoj firmy.

Průzkumu Being the Best se zúčastnilo 286 zkušených manažerů z celého světa, přičemž 53 procenta z nich zastupují společnosti s ročními tržbami přesahujícími jednu miliardu amerických dolarů. Celkem 123 respondentů pracuje na pozici finančních ředitelů.

Již téměř deset let usilují finanční ředitelé velkých společností o transformaci finančního řízení ve firmách. Snaží se dosáhnout toho, aby finanční řízení mělo větší váhu při strategických rozhodnutích. Také řada vrcholových manažerů a generálních ředitelů si již začíná uvědomovat, že k dosažení cílů společnosti je nezbytné aktivní zapojení odborníků na oblast financí a jejich pohledu na strategická rozhodnutí.

„Současné finanční řízení hraje nezanedbatelnou strategickou roli v podnikání. Není jistě náhodou, že finanční ředitelé špičkových společností zastoupených v průzkumu se zaměřují méně na rutinní finanční záležitosti a profilují se spíše jako partneři při řízení a rozhodování. Zvyšují tím důvěryhodnost společnosti pro investory a pomáhají jí tak získávat konkurenční výhodu,“ komentuje výsledky průzkumu Romana Benešová, partnerka společnosti KPMG Česká republika zodpovědná za služby účetního poradenství a za oblast služeb maloobchodnímu segmentu.

Klíčová zjištění studie:

  • Špičkoví finanční ředitelé tráví méně času kontrolou nákladů a více se zaměřují na podporu rozhodování.
  • Prognózování a poskytování kvalitních informací pro vedení patří mezi hlavní priority, které je třeba v oblasti finančního řízení zlepšit.
  • Centra sdílených služeb vytvářejí nové možnosti pro úsporu nákladů a zlepšení efektivity.
  • Špičkoví finanční ředitelé věnují více času vztahům s investory.
  • Oblast financí se potýká s nedostatkem odborníků s vhodnými schopnostmi a zkušenostmi.
  • Společnosti by měly zjednodušit a konsolidovat své globální finanční řízení.

Méně kontroly, více podpora rozhodování

Studie KPMG International ukazuje, že pracovníci finančních oddělení v nejúspěšnějších společnostech tráví méně času kontrolou nákladů a více času věnují podpoře rozhodování. Část finančních ředitelů se tak snaží stát se strategickými partnery výkonných ředitelů při zásadních rozhodnutích. „Nicméně skutečnost je taková, že většina z nich stále tráví velkou část svého času plněním tradičních úkolů - kontrolou nákladů, přípravou výkazů nebo daňovou problematikou,“ doplňuje Romana Benešová.

Téměř 80 procent finančních ředitelů z průměrně úspěšných společností se domnívá, že jejich nejdůležitější rolí je kontrola nákladů, což kontrastuje s 64 procenty finančních ředitelů z nejúspěšnějších společností, kteří sice také vidí kontrolu nákladů jako klíčovou část své práce, ale snaží se stále více času věnovat strategickému poradenství a podpoře rozhodování. Tito manažeři mají také jasnější představu o budoucnosti finančního řízení a jsou schopni ji srozumitelně a jasně komunikovat ostatním manažerům ve firmě.

Priority pro zlepšení

Finanční ředitelé jsou podle svých slov schopni dodat relevantní historická data, ale v oblasti prognóz a předpovědí vývoje si již tak jistí nejsou. Plných 43 procent z nich uvedlo, že je nespokojeno s úrovní plánování a stanovování prognóz do budoucna, o jedno procento méně vyjádřilo nespokojenost s kvalitou informací poskytovaných nejvyššímu vedení společnosti. „Finanční ředitelé by měli být schopni nejen získat požadovaná data, ale měli by tato data umět i interpretovat a komunikovat tak, aby byli schopni poskytnout relevantní informace svým nadřízeným,“ doplňuje Romana Benešová, partnerka společnosti KPMG Česká republika.

Finanční řízení by také mělo pomáhat investorům a analytikům, aby si udělali jasnou a přesnou představu o skutečné hodnotě společnosti a o hlavních ukazatelích, které tuto hodnotu vytvářejí. Prognózování by mělo být zaměřeno na ukazatele výkonnosti i externí faktory – podíl na trhu, obrat, profitabilitu, cash flow. Finančním ředitelům by v tomto směru měly pomáhat pokročilé informační technologie (IT). Paradoxní ovšem je skutečnost, že ačkoliv řada finančních oddělení používá vyspělé systémy informačních technologií pro zpracování transakcí a finančního výkaznictví, v oblasti prognóz směřujících k podpoře strategických rozhodnutí převažuje „manuální“ práce.

Střediska sdílených služeb

V poslední době zakládá stále více nadnárodních společností tzv. střediska sdílených služeb. Cílem je nejen zvýšit nákladovou efektivnost, ale také uvolnit ruce pracovníkům finančních oddělení, aby se mohli soustředit na klíčové činnosti. Studie KPMG International uvádí, že 35-50 procent dotázaných společností nyní využívá středisek sdílených služeb pro činnosti jako jsou řízení likvidity a kapitálu, finanční výkaznictví či zpracování transakcí. Naproti tomu outsourcing vzbuzuje ve finanční oblasti obavy z možných rizik. Ve srovnání s outsourcingem jiných podpůrných funkcí (například IT) je outsourcing finančního řízení teprve na počátku.

Vztahy s investory

Vzhledem k nedávným účetním skandálům a rostoucí konkurenci vyžadují investoři a akcionáři neustálé zkvalitňování kritérií pro ocenění ekonomické hodnoty společnosti a spolehlivější dozor nad výkonností firem. Finanční ředitelé tak začínají trávit velkou část svého času s investory, kterým prezentují jak současnou, tak i budoucí finanční situaci společnosti. Finanční ředitelka společnosti Swiss Re Ann Godhebereová uvedla, že komunikace s akcionáři jí zabere až dvacet procent času.

Podle průzkumu pouze 26 procent finančních ředitelů společností s průměrnou výkonností přiznává, že jsou schopni kvalitně informovat akcionáře firmy o finančních výsledcích. Naproti tomu více jak 40 procent finančních ředitelů nejvýkonnějších firem se domnívá, že jejich vztahy s investory a způsob komunikace s nimi jsou na výborné úrovni.

Nové požadavky na finanční řízení

Budoucnost kvalitního finančního řízení může být výrazně zbrzděna nedostatkem finančních ředitelů s vhodnými dovednostmi a znalostmi. Více jak polovina respondentů v průzkumu uvedla, že v následujících dvou letech plánují přijmout nové finanční ředitele. Zároveň ale 47 procent z nich přiznalo, že vyhledávání a udržení schopných finančních ředitelů představuje jednu z největších výzev při transformaci jejich společností. Požadovaný profil finančních ředitelů se totiž v posledních letech výrazně změnil.

„V současné době je trend takový, že u nově přijímaných manažerů do finančních oddělení se klade velký důraz zejména na komunikační dovednosti, týmovou práci, sofistikovanější analytické schopnosti a kreativní řešení problémů,“ vysvětluje Romana Benešová.

Konsolidace finančního řízení

Podle studie KPMG International Being the Best by také společnosti měly zjednodušit a konsolidovat své globální finanční operace. Činnost finančních ředitelů v jednotlivých zemích by tam měla přejít zcela pod jediného finančního ředitele zodpovědného za celou společnost ve všech jejich pobočkách. Jednotná a centralizovaná finanční řízení umožní optimální alokaci zdrojů a povede k uplatnění konzistentního přístupu.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená