FinExpert.e15.cz

Koupit akcie Facebooku nebo nekoupit?

Facebook se v květnu chystá na americkou burzu.

Jedním ze základních stavebních kamenů vyhodnocení nějaké potenciální investice je posouzení její rizikovosti. Investice do akcií obecně jsou na středním až vyšším patře rizikové stupnice. Leží výše než například investice do podílových fondů, včetně podílových fondů akciových.

Budete-li si kupovat nějaký investiční produkt, měl by vám prodávající nejprve sestavit tzv. investiční profil. To je velmi jednoduché posouzení toho, jak se o investice zajímáte a tím pádem, jak rizikové investice je možná vám prodat. Podle toho, jak vyhodnocení investičních profilů obvykle vypadá, věřte, že přímá investice do akcií není pro každého. Další podmínkou investování je, abyste investici rozuměli. Měli byste se o akcie průběžně zajímat, zejména pak o akcie v IT sektoru.

Z praxe víme, že člověk s průměrnou zkušeností na kapitálovém trhu, který se o dění na trzích zabývá standardním způsobem, tedy čas od času se podívá na to, co se děje nového, nicméně denně nesleduje ani konkrétní tituly, ani žádné další specifické informace, by měl v rámci investičního profilu dosáhnout na střední rizikovost. Někdy se takovému rizikovému profilu také říká vyvážený.

Zároveň je třeba mít na paměti diverzifikaci investic – tedy nezaměřit se pouze na jednu investici nebo úzký okruh, ale rozdělit investované peníze do více podniků, sektorů, akcií… Vypadá to, že nosíme dříví do lesa, když o tom píšeme? Nikoli. Je stále hodně lidí, kteří se nechají zbláznit svými známými, kamarády, obchodníky, novinami, televizí a náhle vrazí významnou část svých prostředků do jedné investice – tou by mohl být i nákup akcií jedné společnosti a teď je jedno jaké.

Pozice Facebooku na trhu

Zpět k Facebooku. Jeho pozice na trhu se zdá být neotřesitelná. Je to zkrátka fenomén, jež bychom mohli přibližně v našich zemích přirovnat k fenoménu portálu Seznam.cz, byť jde zaměřením o jiný portál. Na Facebooku je momentálně podle odhadů analytiků téměř desetina lidstva. Tato sociální síť má přibližně třikrát více uživatelů, než je obyvatel v USA, a asi nepotrvá příliš dlouho a počet uživatelů se vyrovná počtu obyvatel Indie.

Následující mapa sociálních sítí ukazuje vedoucí síť podle počtu uživatelů z dané země. Mapa je z prosince 2011 a pochází se serverů Vincos, Alexa a Google. Mapa je z převážné části modrá, tedy ukazuje, jak Facebook vede. Za statistiky můžeme s klidným svědomím vyloučit Čínu, kde komunisté činnost Facebooku prakticky znemožnili – můžeme se domnívat, že jde pro čínské soudruhy o příliš svobodomyslný nástroj komunikace.

Klepněte pro větší obrázek

Trend v počtu návštěvníků je také dlouhodobě rostoucí, jak ukazuje další graf denní návštěvnosti ze statistik Google.

Klepněte pro větší obrázek

Skvělé pole působnosti pro reklamu

Postupně se posuneme z pozice uživatele (k tomu se ještě vrátíme) do pozice potenciálního investora. A toho zajímá, jak bude Facebook vydělávat peníze – nejen na dividendy, ale také jak případně poroste hodnota jeho akcií.

Jednoznačnou předností Facebooku je počet uživatelů. Je tak velký, že sám o sobě přitahuje další uživatele, protože kam jinam by měli jít než tam, kde mají největší pravděpodobnost, že se mohou zkontaktovat se svými přáteli.

Totéž platí pro podniky, školy a cokoli dalšího – na Facebooku si mohou všichni zřídit stránku a jejím prostřednostem snadno komunikovat s přáteli, fanoušky nebo potenciálními zákazníky.

Jak praví heslo této sociální sítě: Facebook byl, je a bude zdarma. Pro získání velkého výdělku tedy zbývá jediné – reklama. Ta je na Facebooku celkem levná a může zasáhnout obrovské množství potenciálních klientů. Mnoho kampaní lze na Facebooku dělat i zdarma – stačí si založit stránku a na ní pak nabalovat prostřednictvím „liků“ (líbí se mi) zájemce, fanoušky, potenciální klienty. Pomalu se stává pravidlem, že firma má nejen stránky na internetu, ale zároveň také na Facebooku. Jde takto se svojí komunitou snadno a efektivně komunikovat a působit na ni.

Nicméně je tato reklama dobře cílená? U uživatelů, kteří se různým způsobem k firmě nebo k produktu sami přihlásí je cílení reklamních akcí skvělé. A úplně nejlepší pro inzerenta je, když vám ji doporučí někdo z přátel – to je úplný marketingový sen. Ovšem u neadresného šíření reklamy to není vůbec tak jednoznačné, jelikož je zcela na vůli uživatelů, jaké údaje (pravdivé či nepravdivé) a v jakém rozsahu o sobě na svých stránkách poskytnou. V souladu s doporučeními na bezpečné chování na internetu by o sobě měli podávat naprosté minimum informací, pokud možno žádné. A to ovlivní, jak dobře je reklama zaměřená na cílovou skupinu. Je pravda, že Facebook se průběžně snaží o svých uživatelích získat stále více a více informací, resp. je přimět, aby tak dobrovolně učinili sami.

„Konverze“ uživatelů do tržeb

Velmi omezená možnost Facebooku „konvertovat“ počet uživatelů do peněz je tedy otazníkem. Zdá se že taková pochybnost u firmy s tržbami bezmála 4 miliardy USD není na místě. V současné době si ale stále více majitelů mediálních firem láme hlavu s tím, jak obsah poskytovaný zdarma zpeněžit a dosáhnout tak kýžené ziskovosti. Facebook dnes nepřichází s žádnou novou myšlenkou, zkrátka sází na počet uživatelů a tato sázka vychází. Zatím ano.

Srovnáme si nyní Facebook například se sítí Linkedin, jež je hojně využívaná i v Evropě. Linkedin je svým zaměřením orientován na obchodní kontakty, tedy se sdílením soukromých videí nebo fotek z dovolené zde neuspějete. Linkedin je také výrazně menší co do počtu uživatelů než Facebook. Ovšem zdarma je tato síť pouze ve své základní verzi – ta vám na běžný provoz stačí, nicméně existuje zde také rozšířená placená verze. Většina kontaktů, na než na Linkedinu narazíte, jsou v režimu zdarma, nicméně není už dnes výjimkou, kdy má váš kontakt placené členství. Linkedin dále nabízí několik dalších placených služeb a nespoléhá jen na reklamu. To je odlišný koncept od Facebooku – u Linkedin se zkrátka nad tržbami zamysleli již ve stádiu vývoje sítě a mají větší možnosti příjmů, nejen reklamu.

Linkedin navíc umožňuje jednu věc, která ne Facebooku za normálního provozu nejde – částečnou anonymizaci uživatelů.

Veřejná emise akcií Linkedin byla v květnu 2011. I s ní byla spojená euforie kombinovaná se skepsí, zda-li nejde jen o další technologickou bublinu, která záhy splaskne. My se teď podíváme na to, jak se od té doby vyvíjela cena akcií Linkedin v USD na Newyorské burze. Rovná čára na začátku grafu ukazuje dobu před květnovou emisí.

Klepněte pro větší obrázek

Na grafu je dobře vidět, jaká volatilita akcií nastala po primární emisi. Cena se v průběhu přibližně dvou měsíců dostala z přibližně 90 USD téměř na 60 USD, aby pak narostla na úroveň 110 USD, přičemž po dalším poklesu se už na tuto úroveň nedostala. Je to jen příklad, jak se může cena u akcií podobného podniku vyvíjet.

Technologický rozvoj

Dosavadní technologická zlepšení lze z pohledu uživatelů Facebooku hodnotit jako rozpačitá. Zdá se, jako by vývojářský tým Facebooku nevěděl příliš kudy kam. Na této síti došlo k několika změnám, jež nebyly uživateli přijaty nejlépe.

Dobře to dokumentuje i stránka samotného Facebooku na Facebooku. Pokud si rozbalíte komentáře k jednotlivým příspěvkům, často si zde můžete přečíst dosti nelichotivé hodnocení technických novinek a nových funkcí.

Příčiny můžeme hledat v různých oblastech. Jednou z nich by mohl být například nízký počet zaměstnanců. Facebook má přibližně stejnou tržní kapitalizaci jako Amazon, nicméně má přibližně 17x méně zaměstnanců. Ano, můžete namítnout, že Facebook nepotřebuje žádné sklady a ani personál na distribuci knih jako Amazon a že Facebook také do jisté míry spoluvytvářejí jeho uživatelé, ale i tak v porovnání s ostatními podniky má Facebook vzhledem ke své ekonomické velikosti málo zaměstnanců.

„Hotový je lepší než perfektní“ je heslem Facebooku, jež můžete najít i v kancelářích této firmy. To je zcela opačný přístup než některých jiných úspěšných technologických firem, jejichž typickým příkladem je Apple. Zdá se, jako by se Facebook zahleděl sám do sebe a postrádal tolik potřebnou schopnost být v kontaktu se svými uživateli a zákazníky.

Momentálně je Facebook tak obrovský, že se v tom kvantu nějaká ta chybička ztratí. Nedostatek dobrého kontaktu s uživateli je věcí natolik zásadní, že se časem dost pravděpodobně na chodu Facebooku projeví. A to vše v době, kdy s konkurenční sítí vyrukoval Google, jehož reklamní kapacity je nedozírná.

Dopis investorům

Počátkem února vydal Mark Zuckerberg tzv. dopis investorům, což bývá obvykle lákavá, optimistická zpráva s cílem nalákat investory, aby koupili akcie firmy za co nejvyšší cenu. Pokud jsme označili technologický rozvoj Facebooku jako rozpačitý, tak Zuckerbergův dopis investorům je vyloženě rozporuplný. Vybereme se z něj několik myšlenek.

Zuckerberg prezentuje Facebook jako nástroj, který plní ve světě určité poslání – spojovat lidi dohromady a umožnit jim dobře komunikovat. Investice do Facebooku je tedy spojována s určitou sociální misí, tedy nikoli s výnosem z dividend nebo růstem ceny akcií.

Z další pasáže dopisu vyplývá, že nově získané peníze z emise akcií budou využity na technologické posílení infrastruktury. To si vysvětlujeme tak, že je nutné pro další provoz a vyšší počet uživatelů zvětšit kapacitu serverů, přenosových linek a další techniky. Není zde vidět žádná zmínka o nějakém novém produktu, zlepšení funkcí či něčem skutečně novém, co by Facebook posunulo dál. Ale možná to je ve světle technologických změn a jejich ne/přijetí ze strany uživatelů dobře.

Ovšem perlou je ta pasáž dopisu, kde Zuckerberg hovoří o hackerské kultuře, jež je podle něho pro další pokroková řešení nutná. Otevřeně zde říká, že bez porušování pravidel se nelze dostat dopředu dostatečně rychle a porušování pravidel je zkrátka v rámci pokroku nutné. To nám tady v české kotlině nezní jako naprosto neznámá myšlenka, avšak pro mnohé zní i tady poněkud hořce. Pro běžného investora to je ve světě obtížně stravitelná věc. Kam až půjde „kreativita“ Facebooku například při prezentování finančních výsledků firmy?

Pád údajů

Hodnota Facebooku se dnes odhaduje na 75-100 miliard USD. Při tržbách téměř 4 miliardy USD je zcela nevídaný násobek. Pokud totiž u ocenění firmy dosáhnete její hodnoty v násobku jednotek tržeb, je to úspěch; není vůbec výjimkou, kdy hodnota firma je násobkem tržeb menším než jedna. U Facebooku by takový násobek měl být kolem 20.

Zisk firmy neustále roste. Za poslední roky byla firma počínaje rokem 2009 vždy zisková o to velmi pěkně. Miliardový zisk v dolarech je pak za rok 2011 krásný výsledek.

Dobrá je také perspektiva dostupnosti internetu. Podle Boston Consulting Group je dnes na internet připojeno kolem 1,6 miliardy lidí, přičemž v roce 2016 by to mělo být asi 3 miliardy lidí.

Pomůže tohle vše Facebooku a bude se dál vyvíjet fenomenálně? Nebo jde o další bublinu, která záhy splaskne?

Článek vyšel na www.malepenize.cz

Další článek


 

celkem 8 komentářů

Nejnovější komentáře

Budou stoupat..................................100%
Alibaba
26. 7. 2012, 23:19
koupit a co nejdříve s mírným ziskem prodat.
Nev
11. 3. 2012, 09:51
je to bublina brzo splaskne zahlcenost face reklamou...
luke777
10. 3. 2012, 19:49
5 let? Dávám tomu rok, maximálně 2... :-D
RomanL
10. 3. 2012, 15:11
Jenom kupujte, kupujte, ale jenom abyste včas prodal...
RomanL
10. 3. 2012, 15:10

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená