FinExpert.e15.cz

Koupě automobilu k podnikání po reformě

Po reformě veřejných financí se udály změny i v oblasti odpisování osobních automobilů. Co konkrétně?

Změny v daňových předpisech, které vstoupily v platnost počátkem roku 2008, mají dopad také do oblasti daňového odpisování osobních automobilů. Tyto změny vychází z novelizace zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění (dále ZDP). Zaměříme se, a to na konkrétní příklad, na dvě významné změny v této oblasti, kterými jsou zrušení odpisové skupiny 1a a zrušení limitu vstupní ceny. 

Zrušení odpisové skupina 1a

První významnou změnou je zrušení odpisové skupiny 1a. Zrušení této odpisové skupiny, tak pro odpisování osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 znamená zařazení do 2. odpisové skupiny, ve které je hmotný majetek odpisován po dobu 5 let. Doba odpisování tedy byla prodloužena ze 4 na 5 let.
Tato změna ovšem platí i pro vozidla pořízená před 1. lednem 2008. Neexistuje přechodné ustanovení, které by řešilo přeřazení osobních automobilů kategorie M1 a nákladních automobilů kategorie N1 evidovaných v majetku ke konci roku 2007 do odpisové skupiny 2.
V praxi má tato právní úprava dopad takový, že vozidla se ve zdaňovacím období 2007 odpisují v odpisové skupině 1a (doba odpisování 4 roky), ale ve zdaňovacím období 2008 se odpisují v odpisové skupině 2 (doba odpisování 5 let).
Prodloužení doby odpisování definovaných skupin automobilů se týká pouze daňových odpisů. Účetní odpisy se nadále řídí účetním odpisovým plánem stanoveným v souladu se Zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších právních předpisů.

Zrušení limitu vstupní ceny

Druhou významnou změnou je zrušení limitu 1 500 000 Kč jako vstupní ceny osobního automobilu, z hlediska uplatňování daňových odpisů (byl zrušen odst. 10 v § 29 ZDP). Vstupní cena osobních automobilů již tak není žádným způsobem limitována. Přechodná ustanovení ovšem stanovují výjimku vztahující se na osobní automobily, které byly pořízeny (zaevidovány jako hmotný majetek) do konce zdaňovacího období 2007 – pro ně výše uvedený limit platí i nadále a to až do okamžiku vyřazení).

Závazné posouzení

Dílčí změnou související s odpisováním definovaných skupin automobilů je změna ve vymezení technického zhodnocení majetku. V novele ZDP je uveden nový „§ 33a – Závazné posouzení skutečnosti, zda je zásah do majetku technickým zhodnocením“, který dává poplatníkům daně z příjmů možnost požádat správce daně o vydání rozhodnutí o závazném posouzení, zda je zásah na majetku hmotném či nehmotném technickým zhodnocením či nikoliv. Žádost musí obsahovat přesně definované náležitosti uvedené v § 33a ZDP a současně podléhá správnímu poplatku ve výši 10 000 Kč.

Na praktických příkladech

Následující dva příklady přehledně demonstrují dopad obou uvedených změn a hodnoty daňových odpisů.

Příklad první

Podnikatelský subjekt pořídil v roce 2006 (kalendářní rok = zdaňovací období) osobní automobil kategorie M1, který zařadil ve stejném roce do svého obchodního majetku a rozhodl o zahájení daňového odpisování. Vstupní cena hmotného majetku byla 500 000 Kč. Pro účely daňového odpisování byl osobní automobil zařazen do odpisové skupiny 1a dle platné legislativy v roce 2006. Pro srovnání si uvedeme obě možné varianty daňového odpisování hmotného majetku, to znamená jak rovnoměrný způsob, tak zrychlený způsob.

  • rovnoměrný způsob odpisování

Klepněte pro větší obrázek

Z uvedené tabulky je jednoznačně patrný dopad změny odpisové sazby ve zdaňovacím období 2008 (pokles z 28,6 na 22,25). Prodloužení doby odpisování předmětného osobního automobilu až do zdaňovacího období 2010 je důsledkem jeho přeřazení do 2. odpisové skupiny. Ve zdaňovacím období 2010 bude uplatněn daňový odpis do výše vstupní ceny pořízeného osobního automobilu tedy 63 500 Kč.

  • zrychlený způsob odpisování

Klepněte pro větší obrázek

Tabulka uvádí hodnoty daňových odpisů v jednotlivých zdaňovacích obdobích včetně uvedení postupu výpočtu v případě uplatnění zrychleného způsobu odpisování. Ve zdaňovacím období 2008 dojde k nahrazení koeficientu odpisování 5 koeficientem 6, který odpovídá 2. odpisové skupině dle ZDP. Majetek je odepsán do 100 % jeho vstupní ceny tedy do 500 000 Kč.

Příklad druhý

Podnikatelský subjekt pořídil (kalendářní rok je zdaňovacím obdobím) osobní automobil, jehož vstupní cena byla 1 800 000 Kč. Osobní automobil byl v tomtéž roce zařazen do obchodního majetku a bylo rozhodnuto o zahájení jeho daňového odpisování. Pořízený majetek bude odpisován dle § 32 ZDP, tedy zrychleným způsobem odpisování.

a) automobil pořízen v roce 2007

Klepněte pro větší obrázek

Ve zdaňovacím období 2008 došlo ke změně v hodnotě odpisového koeficientu (z 5 na 6) v důsledku přeřazení osobního automobilu do 2. odpisové skupiny. Co se týká vlivu změny limitu vstupní ceny počínaje zdaňovacím obdobím 2008, nedošlo k žádné změně. Toto je důsledkem bodu 17 přechodných ustanovení zákona č. 261/2007 Sb. Daňově uznatelná částka ze vstupní ceny je pouze 1 500 000 Kč a 300 000 Kč je daňově neuznatelná částka.

Pokud by podnikatelský subjekt pořídil osobní automobil až roce 2008, za stejnou vstupní cenu, to znamená za 1 800 000 Kč, daňově by odepsal celkovou vstupní cenu (viz pokračování příkladu).

b) automobil pořízen v roce 2008

Klepněte pro větší obrázek

Líbí verus Nelíbí

Jak se Vám zamlouvají změny v oblasti daňového odpisování osobních automobilů? Na jedné straně lze daňově odepsat celou pořizovací cenu jakkoliv drahého osobního automobilu pořízeného počínaje rokem 2008. Na druhé straně došlo k prodloužení doby odpisování, což bezesporu drtivá většina podnikatelů moc nevítá, a to i vzhledem k dalšímu očekávanému poklesu sazeb daně z příjmů. Jaký je Váš názor?

Další článek


 

Související články


celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Re: rád bych věděl, jak je možné,
Břetislav Andrlík
6. 2. 2008, 21:34
Re: rád bych věděl, jak je možné,
VANDIT
6. 2. 2008, 20:46
rád bych věděl, jak je možné,
Pepino
6. 2. 2008, 17:15

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená