FinExpert.e15.cz

Korupce v období krize stoupá

Úplatky patří v období hospodářské krize k normálním obchodním zvykům i v zemích Evropské unie.
Korupce v období krize stoupá

Z aktuální studie Ernst & Young vyplývá, že úplatky patří v období hospodářské krize k normálním obchodním zvykům i v zemích Evropské unie. V průměru obdrží každý čtvrtý úplatek a každý čtvrtý „dárek“ za účelem zajištění zakázky. Každý druhý obchod tak v průměru doprovází úplatek.

Evropany nejvíce obtěžuje korupce při jejich podnikatelské činnosti. K růstu korupce však dochází i ve veřejném sektoru. V roce 2008 byl index korupce (CPI index), každoročně sestavovaný společností Transparency International, v Evropské unii vyšší než v roce 2007.

Index CPI zjišťuje vliv korupce na veřejný sektor státu a definuje korupci jako zneužití veřejného vlivu k osobnímu prospěchu. Česku patřilo ve zprávě za rok 2008 celkem 45. místo na světě. Nejnižší míra korupce v Evropské unii je v Dánsku, Švédsku a Finsku. Nízká míra korupce a kriminality, vzdělaní občané, vynikající infrastruktura – to jsou aktiva, kterými se mohou pochlubit země Skandinávie. Z východoevropských zemích je na tom nejlépe Estonsko.

Jak se CPI měří?

Index CPI zjišťuje vliv korupce na veřejný sektor státu a definuje korupci jako zneužití veřejného vlivu k osobnímu prospěchu. Za korupci se považují již drobné úplatky na jednotlivých úřadech za účelem zrychlení jednání či kladného stanoviska, větší vliv samozřejmě mají miliónové úplatky jednotlivých firem při výběrových zakázkách apod. Index CPI zohledňuje stanovisko mezinárodních organizací a institucí v daném státě. Souhrnný index potom zohledňuje dílčí výsledky jednotlivých nezávislých mezinárodních institucí. Výsledný index korupce se pohybuje v rozmezí 0-10, kde vyšší známka znamená nižší míru korupce v zemi. Na sestavování indexu se podílí tuzemští i zahraniční experti. Významným způsobem se mimo jiné hodnotí nezávislost médií a zřízení nezávislých kontrolních orgánů.

Česko – žádné zlepšení

CPI index má v Česku za rok 2008 stejnou hodnotu jako za rok 2007 – 5,2. Česku tak patří při světovém porovnání 45. místo (hodnoceno 180 zemí), ze zemí EU nám patří 18. místo. Ještě v roce 2004 nám patřila 53. příčka na světě. Z členských zemí Evropské unie jsou za námi: Maďarsko, Slovensko, Lotyšsko, Itálie, Řecko, Litva, Polsko, Bulharsko a Rumunsku.

Vyspělé země: s korupcí za lepším businessem

Chudé země: s korupcí za záchranou života

S korupcí se samozřejmě setkáváme ve všech zemích světa a to v jakékoli oblasti a formě. Korupce je totiž stará jako lidstvo sama. Vymýtit se ji nepodaří nikdy, lze ji však omezit změnou smýšlení a společenským tlakem. Při světovém srovnání je však míra korupce v EU nejnižší na světě. Zatímco v zemích EU je korupce cestou k vyšším ziskům, tak v chudých zemích světa rozhoduje úplatek v mnoha případech o životě a smrti – ve zdravotnictví či přístupu k pitné vodě.

Korupce klesat nebude

Ze studie společnosti Ernst & Young mimo jiné vyplývá, že z důsledků hospodářské krize:

  • 59 % dotázaných očekává nárůst korupce v podnikání, jako hlavní důvod je uváděn velký tlak na vedení k udržení pozice firmy na trhu
  • 25 % dotázaných si myslí, že v období krize je úplatek jednou z cest, jak „přežít“ na trhu a v současné těžké době považují úplatek za oprávněný

Míra korupce v zemích EU (údaje za rok 2008)

Pořadí

Země

CPI Index

1

Dánko

9,3

1

Švédsko

9,3

3

Finsko

9,0

4

Nizozemí

8,9

5

Lucembursko

8,3

6

Rakousko

8,1

7

Německo

7,9

8

Irsko

7,7

8

Velká Británie

7,7

10

Belgie

7,3

11

Francie

7,1

12

Slovinsko

6,7

13

Estonsko

6,6

14

Španělsko

6,5

15

Kypr

6,4

16

Portugalsko

6,1

17

Malta

5,8

18

Česko

5,2

19

Maďarsko

5,1

20

Slovensko

5,0

21

Lotyšsko

4,6

22

Itálie

4,8

23

Řecko

4,7

24

Litva

4,6

24

Polsko

4,6

26

Rumunsko

3,8

27

Bulharsko

3,6

Prameny:

  • Transparency International - Corruption Perceptions Index 2008
  • Ernst & Young – European Fraud Survay 2009
Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená