FinExpert.e15.cz

Korunové dluhopisy mají nejhorší za sebou

Výkonnost korunových dluhopisů za poslední dva roky investory nepotěšila, dlouhodobý trend je ale příznivý.
Korunové dluhopisy mají nejhorší za sebou

Poslední dva roky nepřinesly investorům do českých dluhopisů a tím i dluhopisových fondů dobré výsledky. Výkonnost českých státních dluhopisů v CZK měřená indexem Patria GPRI mezi říjnem 2005 a říjnem 2007 činila pouze 1,6 % (0,8 % p.a.), kdežto český peněžní trh vzrostl za stejné období o 5,3 % (2,6 % p.a.). Za poslední rok byly výsledky českých dluhopisů ve srovnání s peněžním trhem ještě tristnější, když dluhopisy vzrostly o 0,6 %, kdežto peněžní trh o 3,0 %. Ten nebyl v posledních dvou letech překonán ani indexem českých korporátních dluhopisů Core Corp CZ.

Ve střednědobé a dlouhodobé perspektivě však od českých dluhopisů můžeme čekat lepší výsledky. Dokládá to graf, který ukazuje, že od roku 2000 se na státních dluhopisech dalo vydělat 53,6 %, což je 5,4 % p.a. Jejich korunová výkonnost byla za sledované období srovnatelná s eurovou výkonností evropských státních dluhopisů (4,8 % p.a.) a dolarovou výkonností amerických státních dluhopisů (6,0 % p.a.). Korunový peněžní trh přitom rostl tempem 3,2 % p.a. To, že domácí dluhopisový trh je svázán s děním v eurozóně nebo USA, ukazuje také pozitivní korelace výkonnosti českých státních dluhopisů s evropskými (0,62) i s americkými státními dluhopisy (0,48).

 

Klepněte pro větší obrázek

 

Střednědobým trendem je sbližování výnosů

Převládajícím trendem u českých státních dluhopisů v posledních dvou letech bylo postupné sbližování výnosů mezi dluhopisy s různou dobou splatnosti, což znamená i sbližování jejich výkonnosti ve střednědobém horizontu. Výnosové rozpětí mezi pětiletým a ročním dluhopisem klesalo z úrovní kolem 0,8 % na začátku roku 2005 až na 0,4 % v současnosti (ovšem s významnými výkyvy, v červnu 2006 přesáhlo hodnotu 1,1 %). Stabilnější pokles z 0,5 %, resp. z 0,4 % na 0,25 % zaznamenalo od roku 2005 výnosové rozpětí mezi desetiletým a pětiletým dluhopisem, resp. dvacetiletým a desetiletým dluhopisem. Tento trend byl doprovázen všeobecným nárůstem výnosů od dubna 2007, který se projevil jak u kratších, tak u delších splatností: Výnosy desetiletých dluhopisů vzrostly o 0,45 %, výnosy pětiletých dluhopisů se zvýšily o 0,65 %.

Sbližování výnosů a jejich nedávný nárůst se odrazily v posunu a změně tvaru korunové výnosové křivky. V letošním roce jsou patrné dva základní trendy. Mezi únorem a červnem došlo převážně k posunu křivky po celé délce směrem nahoru, výnosové rozpětí mezi desetiletým a ročním dluhopisem se prohloubilo jen nepatrně. Připomeňme si, že v první polovině roku 2007 převládalo relativně stabilní inflační prostředí a nezměněné nastavení monetární politiky se základní repo sazbou na úrovni 2,5 %. Dubnová prognóza inflace ve zprávě ČNB však označila tlaky z reálné ekonomiky, zejména rychlý 6% růst HDP a rostoucí spotřebu domácností, za mírně proinflační a na rozdíl od lednové prognózy počítala se zvýšením inflace v horizontu 12 až 18 měsíců do horní poloviny inflačního cíle, tzn. mezi 3 % a 4 %. Mezi analytiky se začalo více spekulovat o brzkém zvýšení úrokových sazeb, což nepopírali ani členové bankovní rady. Tyto faktory spolu s nižší poptávkou po dluhopisech vlivem zklamání investorů z jejich nedobré výkonnosti přispěly k nárůstu výnosů dluhopisů po celé délce křivky a poklesu jejich kurzů.

V příštím roce přinese do ekonomiky specifický proinflační impuls připravovaná vládní fiskální reforma, která počítá se zvýšením DPH u některých položek z 5 % na 9 % a zavedením ekologických daní od ledna 2008. Podobný efekt bude mít i zvýšení některých regulovaných cen. Tyto kroky však inflaci zvýší jednorázově, dlouhodobě budou mít na ekonomiku spíše restriktivní dopad. Očekávané snížení vládního deficitu navíc do určité míry omezí nabídku státních dluhopisů. Uvedené faktory spolu s dvojím zvýšením úrokových sazeb ČNB o 0,25 % přispěly ke zploštění výnosové křivky v letních měsících, kdy restriktivní balíček úspěšně procházel legislativním procesem.

Zvýšení sazeb ČNB mělo oporu i v červencové zprávě o inflaci, která předpokládala zachování proinflačních tlaků z reálné ekonomiky po zbytek roku 2007, mj. růst spotřeby domácností z důvodů zvýšení reálných mezd, poklesu nezaměstnanosti a vzestupu sociálních transferů. (Aktuální prognóza inflace na celý rok 2008 se po zahrnutí legislativních změn nachází nad horní hranicí cílového pásma 4 % a střed intervalu prognózy se blíží 5 %.) Červencová zpráva ale také počítá s postupným zeslabováním inflačních tlaků a snižováním tempa růstu HDP z letošních 6,2 % na 5,4 % v příštím roce. Proto se výnosy na dlouhém konci křivky od června do září dramaticky nezměnily.

Zdá se, že bouřlivé dění ve světové ekonomice kolem hypoteční krize v USA se českých dluhopisů příliš nedotklo. Zatímco v USA poptávka po delších dluhopisech prudce oslabila a výrazně zestrměla výnosová křivka, u českých dluhopisů byl tento efekt jen dočasný a spíše se projevil nárůstem výnosů po celé délce křivky. Na dlouhý konec křivky vedle domácích restriktivních faktorů působí protichůdné světové faktory: Jednoznačně proinflační dopad má prudký růst cen ropy na světových trzích, v opačném směru ale působí posilující koruna (resp. oslabující dolar) a obavy z oslabování americké i evropské ekonomiky. Domácím dluhopisům také pomohlo zvýšení ratingu dlouhodobých korunových závazků od agentury Standard & Poor’s ze stupně A na A+. Z těchto důvodů můžeme do budoucna u českých dluhopisů očekávat spíše stabilní vývoj na dlouhém konci křivky. Pro výkonnost dlouhých dluhopisů je to vzhledem k růstu jejich výnosů v minulosti dobrá zpráva. Na krátkém konci však nelze vyloučit výraznější růst výnosů. Většina analytiků se totiž shoduje, že krátkodobé domácí inflační faktory přivedou ČNB ke zvýšení repo sazby na konci letošního roku o 0,25 % a k jejímu dalšímu zvýšení v prvním čtvrtletí 2008, tzn. až na 3,75 %. Této úrovni ale odpovídá dnešní výnos jednoletých dluhopisů.

Podílové fondy 

Investor, který chce zhodnotit své prostředky v korunových dluhopisových fondech, má na výběr mezi osmi podílovými fondy s více než pětiletou historií a čtyřmi kratšími fondy. Jejich základním rozlišovacím kritériem je zaměření na různé durace a jiná míra preference nestátních dluhopisů. Bezkonkurenčně nejvýkonnějším fondem od roku 2004 byl Conseq Invest - Dluhopisový fond. Od ostatních fondů se odlišuje přítomností nekorunových dluhopisů v portfoliu, které nejsou automaticky měnově zajišťovány. Fond tedy sází i na posilování příslušných měnových kurzů vůči koruně. Korunové dluhopisy mají v portfoliu 73% převahu, následují dluhopisy v PLN (13 %) a HUF (8 %). Kromě státních dluhopisů ČR, Polska a Maďarska (46 %) investuje také do bankovních (21 %) a korporátních dluhopisů (20 %). Průměrná durace korunové části portfolia je 4,3 roku. Druhým nejvýkonnějším fondem od roku 2004, ovšem s velkým odstupem, byl ISČS Sporobond. Ten investuje do stáních dluhopisů ČR (55 %), ale v jeho portfoliu se nacházejí i korporátní dluhopisy (27 %) a podílové listy jiných fondů (13 %). Podobně jako předchozí fond se zaměřuje spíše na delší dluhopisy, modifikovaná durace portfolia je 4,0. ISČS nabízí také fond Bondinvest, který má podobnou strukturu portfolia z hlediska durace i typu emitentů. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že Bondinvest vyplácí investorům roční výnosy. Raiffeisen - Český dluhopisový fond investuje 85 % portfolia do státních dluhopisů ČR. V portfoliu jsou zahrnuty dluhopisy s širokým rozpětím splatnosti od 1 do 10 let, modifikovaná durace vychází na úrovni 3,7. Dobrého výsledku dosáhl i ING International - Czech Bond, který investuje do korunových dluhopisů s ratingem v investičním stupni. Převažují opět státní dluhopisy. V portfoliu nechybí delší dluhopisy, průměrná modifikovaná durace se nachází na úrovni 4,9. Mírně nižší výkonnost měl KBC Renta Czechrenta, který investuje do rovněž korunových dluhopisů s vysokým ratingem (zejména státních). Navíc může investovat do nástrojů peněžního trhu, které se aktuálně podílejí na portfoliu 16 %. Střední doba do splatnosti aktiv fondu je 4,7 let. ESPA Český fond státních dluhopisů investuje do korunových státních dluhopisů a udržuje modifikovanou duraci portfolia blízko 4,0. Na střednědobé a dlouhodobé dluhopisy je zaměřený IKS Dluhopisový fond. Částečně je zainvestován do cizoměnových dluhopisů, zejména eurových. Modifikovaná durace portfolia je 4,3. Vedle toho existuje KB Dluhopisový fond, který je zaměřen více konzervativně. Investuje převážně do korunových státních dluhopisů, část portfolia tvoří i nástroje peněžního trhu. Podobnou strategii má ČSOB Bond mix, střední doba splatnosti jeho aktiv je jen 1,5 roku. Na dlouhodobé korunové dluhopisy je naopak zaměřen Pioneer - obligační fond, jehož durace portfolia odpovídá 5,5 roku. Specifickou sázku na firemní dluhopisy představuje ČP Invest Fond korporátních dluhopisů, který je ze 42 % zainvestován do dluhopisů společností ze sektoru financí. Sleduje spíše kratší durace, 79 % portfolia tvoří dluhopisy se splatností pod 4 roky. Investuje i do eurových nebo dolarových denominací, ty však měnově zajišťuje.

 

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 22/2007 dne 2. listopadu 2007.

Klepněte pro větší obrázek 

 Další články z časopisu FOND SHOP 22/2007 ze dne 2. listopadu 2007:

Certifikáty nejrychleji reagují na nové trendy

ESPA Stock Global

Bankéři začínají radit rozumně

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená