FinExpert.e15.cz

KOOPERATIVA: Výsledky za rok 2005

Kooperativa, druhá největší pojišťovna českého trhu, zvýšila v loňském roce předepsané pojistné o 9,8 procenta na 26,5 miliardy Kč, což je s výrazným náskokem největší přírůstek pojistného na českém trhu. Rekordního výsledku dosáhla Kooperativa rovněž v oblasti zisku, jehož výše před zdaněním činila za loňský rok 1 304 milionů korun – v meziročním srovnání o 70 procent více. „Předepsané pojistné Kooperativy rostlo opět výrazně rychleji než pojistný trh jako celek. Navíc firma vykázala díky úspěšně realizované restrukturalizaci spojené s úsporou nákladů rekordní hospodářský výsledek ve své, letos již 15leté historii,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel firmy Vladimír Mráz.
 
Předpis v neživotním pojištění Kooperativě vzrostl meziročně o 9,5 procenta a poprvé přesáhl hranici 20 miliard korun. Ještě lépe si firma vedla v oblasti životního pojištění – dynamika růstu překročila deset procent a předepsané pojistné dosáhlo objemu více než šest miliard korun. V tomto segmentu se Kooperativě dařilo zejména čelit celkovému propadu na trhu v oblasti jednorázově placeného životního pojištění úspěšným produktem RENTA Profit. Díky novým produktům a zejména nabídce živelního pojištění zdarma ke každé individuální smlouvě povinného ručení se podařilo v roce 2005 stabilizovat tento kmen na úrovni přibližně 1 380 tisíc pojištěných vozidel. Kooperativa tak udržela své postavení druhé nejsilnější pojišťovny v této klíčové oblasti se čtvrtinovým podílem trhu.

Tradičně výrazný růst zájmu občanské i podnikatelské veřejnosti o produkty Kooperativy se odrazil i v postavení firmy na trhu – na kompozitním pojistném trhu v ČR v roce 2005 činil podíl Kooperativy 22,9 procenta (meziročně o 1,2 procentního bodu více), z toho na trhu životního pojištění 13,5 procenta a 28,9 procenta na trhu neživotního pojištění. Vzrostl také celkový počet pojistných smluv na 3,54 milionu kusů.

Nejvýznamnější událostí loňského roku bylo dokončení rozsáhlé restrukturalizace firmy. Vykázané finanční výsledky svědčí o tom, že změny proběhly úspěšně a podařilo se naplnit hlavní cíle:

  • zrychlit služby a využít moderní komunikační cesty při co nejmenším administrativním zatížení klientů
  • centralizovat pojistně-technické činnosti (taxace, správa smluv, back-office)
  • centralizovat likvidace pojistných událostí do tří center
  • vytvořit společnost Global Expert – technické prohlídky pojistných událostí
  • orientovat činnosti agentur plně na obchodní činnost a její podporu
  • zavést nové IT systémy, digitalizovat a vybudovat moderní systém oběhu dokumentů
  • snížit počet agentur na devět a optimalizovat síť obchodních zastoupení

Globálně pojatá restrukturalizace Kooperativy realizačně znamenala, že 24 organizačních složek bylo zřízeno či zásadně reorganizováno, bylo jmenováno 12 nových ředitelů a přibližně tisíc pracovních míst bylo přestěhováno (mnoho zaměstnanců muselo být rekvalifikováno). V letošním roce proces pokračuje detailním dopracováváním úprav a změn.

V loňském roce Kooperativa úspěšně pokračovala v prohlubování strategické spolupráce s Finanční skupinou ČS. Byla zavedena celá řada společných nových služeb pro klienty, které měly hlavní cíl – maximálně zjednodušit a urychlit veškeré náležitosti spojené s uzavíráním pojistných smluv a s platebním stykem. Klienti mají zároveň možnost využít nabídku vybraných finančních produktů ČS přímo na přepážkách Kooperativy a pojistné mohou platit prostřednictvím všech bankomatů České spořitelny. Zákazníci, kteří chtějí využít hypoteční úvěry České spořitelny, mohou své nemovitosti pojistit za zvýhodněných podmínek. Česká spořitelna je také významným zprostředkovatelem cestovního pojištění. Kooperativa se na druhé straně stala nejvýznamnějším distribučním kanálem pro Penzijní fond České spořitelny a uzavřela třicet tisíc smluv na penzijní připojištění. Dalšími úspěšnými produkty v síti Kooperativy je zejména stavební spoření a kreditní karty.

Kooperativa, pojišťovna, a. s., je druhou největší pojišťovnou v ČR. V současné době má více než 300 obchodních míst a produkty Kooperativy lze sjednat i v pobočkách České spořitelny. Klientům je k dispozici dále několik tisíc externích spolupracovníků, nonstop zelená linka 800 105 105 a internetové stránky www.koop.cz. Firma má základní kapitál 2,8 miliardy Kč.

Hlavním akcionářem Kooperativy je Wiener Städtische Allgemeine Versicherung AG, která loni získala od prestižní agentury Standard & Poor´s rating A+ se stabilním výhledem. Koncern zaujímá v současnosti první či druhou pozici na trzích v Rakousku, v České republice, na Slovensku a v Rumunsku. K dalším klíčovým trhům náleží Polsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora a Bulharsko. Dále je skupina zastoupena v Bělorusku a na Ukrajině, v Německu, v Lichtenštejnsku, v Itálii a ve Slovinsku. Žádný jiný pojišťovací koncern do takové míry prostor zemí střední a východní Evropy nepokrývá.

Předepsané pojistné v tis. Kč

Klepněte pro větší obrázek

Rozdělení předepsaného pojistného 2005

Klepněte pro větší obrázek

Tempo meziročního růstu předepsaného pojistného a HDP

Klepněte pro větší obrázek

Technické rezervy v tis. Kč

Klepněte pro větší obrázek

Počet pojistných smulv k 31.12 (v ks)

Klepněte pro větší obrázek

Počet vyřízených pojistných událostí

Klepněte pro větší obrázek

 

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená