FinExpert.e15.cz

Konvertibilní dluhopisy vydělaly za 10 let víc než akcie

Cílem většiny fondů konvertibilních dluhopisů je dosáhnout participace 70 % na růstu akcií a jen 30 % na poklesu.

Fondy umožní investorům participovat na růstu akcií a přitom chrání částečně před propady. V České republice je zatím 9 fondů konvertibilních dluhopisů.

Konvertibilní dluhopis je dluhopis vydaný veřejně obchodovatelnou firmou, který může být vyměněn za akcie, pokud o to držitel dluhopisu projeví zájem. Z pohledu investora – držitele konvertibilního dluhopisu – se jedná o dluhopis se zabudovanou opcí na směnu za akcie v předem dohodnutém datu a v předem stanoveném poměru. Opci lze tržně ocenit a její cena zvyšuje cenu dluhopisu, resp. snižuje výnos do splatnosti daného dluhopisu. 

Pro držitele konvertibilního dluhopisu mohou nastat v době splatnosti dluhopisu dvě možnosti. První, během trvání dluhopisu kurz akcií firmy, jež vydala konvertibilní dluhopis, klesal, stagnoval nebo rostl jen mírně, takže se držiteli konvertibilního dluhopisu nevyplatí směnit dluhopis za akcie v předem dohodnutém poměru. Opce „propadne“, není využita a investor je na tom o něco hůře, než kdyby na začátku koupil „normální“ dluhopis bez opce na směnu za akcie (dosáhl by vyššího výnosu do splatnosti).

V druhém možném případě kurz akcií firmy, jež vydala konvertibilní dluhopis, vyroste na úroveň, kdy se držiteli konvertibilního dluhopisu vyplatí směnit jej za akcie. Podle dohody pak může nastat fyzické nabytí akcií do vlastnictví nebo finanční vyrovnání rozdílu.

Firmy vydávají konvertibilní dluhopisy z několika důvodů. Lákavá je pro některé podniky možnost levnějšího financování v porovnání s vydáním klasických dluhopisů (za konvertibilní platí nižší výnos). To se týká zejména firem s ne příliš vysokým ratingem, které by musely u klasických dluhopisů nabídnout vysoký výnos, zároveň však mají relativně slibnou perspektivu růstu ceny akcí, tudíž opce zabudovaná do konvertibilního dluhopisu je relativně drahá a podstatně sníží výnos.

Nevýhodou takového způsobu financování z pohledu stávajících akcionářů je rozmělňování vlastnické struktury v budoucnosti (opce bude pravděpodobně využita). Stejnou skutečnost lze ovšem nahlížet i jako výhodu. Vydáním konvertibilních dluhopisů může firma de facto navýšit vlastní jmění, ale rozmělnění vlastnické struktury oddálit o několik let. 

Podle vývoje kurzu akcie 

Z pohledu investora má konvertibilní dluhopis dvě kladné vlastnosti. Za prvé, chrání proti ztrátám. V případě poklesu kurzu akcie firmy se chová více jako dluhopis. Investor dostane v době splatnosti nominální hodnotu a v průběhu úroky (kupon). Za druhé, umožní částečně se podílet na případném růstu ceny akcie. S růstem ceny akcie a přibližujícím se datem splatnosti roste cena konvertibilního dluhopisu. 

U konvertibilního dluhopisu lze spočítat několik důležitých ukazatelů. Modifikovaná durace měří vliv změny úrokové sazby na cenu dluhopisu. Delta měří vliv změny kurzu akcie na cenu dluhopisu. Theta měří vliv času zbývajícího do splatnosti na cenu dluhopisu. Vega měří vliv volatility kurzu akcie na cenu dluhopisu. Zejména tyto čtyři uvedené faktory – úroková sazba, kurz akcie, volatilita kurzu akcie, doba do splatnosti – určují vývoj ceny konvertibilního dluhopisu.

Klepněte pro větší obrázek

Nižší participace na propadu, vyšší na růstu

V literatuře se uvádí, že portfolio manažeři otevřených podílových fondů konvertibilních dluhopisů se často snaží dosáhnout delty 0,7 na úrovni celého portfolia fondu při pohybu akciového trhu směrem nahoru a nepřesáhnout 0,3 při pohybu akcií směrem dolů. To by pro fondové investory znamenalo participaci 70 % na růstu akciového tru a 30 % na poklesu akciového trhu. Do jaké míry se manažerům fondů daří uvedený cíl naplňovat je jiná věc.

Jaký užitek mohly konvertibilní dluhopisy přinést investorům v posledních deseti letech ukazuje graf. V akciové rally konce 90. let byly opce obsažené v konvertibilních dluhopisech velmi silně „in the money“, tj. měly vysokou tržní hodnotu. Konvertibilní dluhopisy dosahovaly téměř stejné výkonnosti jako akcie.

V následném tříletém pádu se ovšem po nějakém čase projevila jejich ochranná funkce. I když opce navázané na kurz akcie ztrácely hodnotu, akciová „nadstavba“ se vypouštěla, dluhopisová „základna“ pád kurzu konvertibilních dluhopisů brzdila. Od března 2000 do března 2003 participovaly konvertibilní dluhopisy na pádu akcií jen ze 30 % až 40 %. Klesaly pomaleji. V následném období růstu v porovnání s akciemi rostly pomaleji, participace byla mezi 50 % a 60 %.  

Zajímavostí je, že během letošní letní korekce ochránily konvertibilní dluhopisy před propadem hodnoty jen velmi málo (participace na poklesu kolem 70 %). Důvodem jsou pět opce silně „in the money“ a tudíž jejich silná reakce na pohyby akciových kurzů.

V případě, že by nešlo pouze o korekci, ale trend na akciových trzích se zvrátil do dlouhodobějšího poklesu, mohli bychom pravděpodobně sledovat vývoj podobný jako v letech 2000 až 2003. S prodlužujícím se medvědím trhem by konvertibilní dluhopisy chránily před propadem stále víc, participace na poklesu by se zmenšovala.

Ochrana při změně trendu

Fondy konvertibilních dluhopisů začínají poslední dobou zvyšovat marketingovou aktivitu. Na trzích a v ekonomice nastává období, kdy větší část investorů než v minulosti ocení jejich služby. Po několika letech akciového růstu a velmi nízké volatility se na trzích objevily turbulence, očekávání pokračujícího akciového růstu již nejsou tak jednoznačná a volatilita se zvyšuje. To nahrává taktickému převedení části prostředků z akciového fondu do fondu konvertibilních dluhopisů nebo volbě fondu konvertibilních dluhopisů namísto akciového u nových investic.

Konvertibilní dluhopisy v minulosti prokázaly, že dokáží participovat na růstu akciového trhu a přitom brzdit propady. Jsou zkrátka „něco mezi akcií a dluhopisem“. Například fond Fortis Bond Convertible World se v informačních materiálech chlubí participací 80 % na rostoucím akciovém trhu a 40 % klesajícím během celé historie fondu.

Konvertibilní dluhopisy jsou dobrým nástrojem pro investory, kteří chtějí být chráněni před výraznými propady akciového trhu a přitom se nevzdát poměrně vysoké participace na rostoucím trhu.        

Klepněte pro větší obrázek

Fondů jen devět

Fondy konvertibilních dluhopisů nejsou běžnými investory příliš používány. Část investorů odrazuje složitost konstrukce konvertibilních dluhopisů, část investorů si myslí, že volbou správného mixu akcií a dluhopisů dosáhne stejného efektu. Faktem však zůstává, že konvertibilní dluhopisy jsou za posledních 10 let nejúspěšnější třídou aktiv a překonat jejich výkonnost pomocí mixu akcií a dluhopisů by šlo jen při velmi úspěšném taktickém převažování.

Tuzemští investoři mají v současné době k dispozici celkem 9 fondů konvertibilních dluhopisů. Pěr se jich regionálně zaměřuje na Evropu, tři na celý svět a jeden na Asii bez Japonska (tabulka 1).

Všechny fondy regionálně zaměřené na Evropu jsou denominovány v EUR. Do portfolia nakupují konvertibilní dluhopisy firem se sídlem v Evropě. Měnové expozice na GBP, CHF a jiné měny mohou, ale nemusí být zajišťovány, podle výhledu portfolio manažera. Zpravidla však jsou, alespoň částečně. Fondy se od sebe mírně liší rizikovostí (volatilitou). Vyšší rizikovosti a v delším horizontu i výkonnosti dosahují výběrem emitentů s nižším ratingem a vyšší deltou.

Všechny tři globální fondy jsou denominovány také v EUR. Evropští fondoví správci začínají stále častěji nabízet fondy investující globálně i zcela mimo Evropu denominované v EUR. Pro klienty je to jednodušší. K systematickému měnovému zajišťování však dochází jen u fondu Fortis Bond Convertible World.                  

Sázku na akcie z asijského regionu lze uskutečnit pomocí fondu Parvest Asian Convertible Bond. Vybírá dluhopisy s vyšším ratingem.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 20/2007 dne 5 října 2007.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 20/2007:

Fondy soukromého kapitálu kupují celé firmy
Portrét fondu ČSOB Realitní mix
Modelové portfolio: Mírně podvážené akcie

 

 

Další článek


 

Související články


celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Výkonost
Jirka
19. 10. 2007, 14:51

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená