FinExpert.e15.cz

Kontroly kotlů: Je opravdu každého věc, čím topí?

Pokuta hrozí i v případě, že se potvrdí spalování zakázaných věcí.
Kontroly kotlů: Je opravdu každého věc, čím topí?

Projednávaná novela zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. mimo jiné stanovuje i povinnost provozovatele spalovacího zařízení umožnit kontrolu kotle pracovníkům obce. Kontrola může být provedena na základě opakovaného důvodného podezření o špatném spalování.

Pokud dojde k prvnímu důvodnému podezření, například z podnětu souseda, bude majitel poučen, že při dalším přestupku může být provedena kontrola tepelného zdroje. V případě, že majitel odmítne kontrolu vpustit do svého domu, hrozí mu za tento přestupek udělení pokuty až do výše 50 tisíc korun. Pokuta ve stejné výši hrozí i v případě, že se potvrdí nezákonné jednání, tedy spalování zakázaných věcí.

Co spalovat lze, a co nikoliv?

Pokud chceme být opravdu poctiví, můžeme se podívat do zákona o ochraně ovzduší a příslušných vyhlášek. Jednoduše řečeno, spalovat lze pouze paliva, která splňují požadavky na kvalitu paliv stanovených výrobcem kotle.                                                                                                  

Přísně zakázáno je spalovat hnědé uhlí energetické (to které je určeno pro elektrárny), lignit (méně kvalitní hnědé uhlí), uhelné kaly a proplasty. Z materiálů, ke kterým se běžně dostaneme to je dřevotříska, překližka, dřevovláknitá deska a další druhy lepeného dřeva. Výslovně zakázáno je též spalování odpadu vzniklého v domácnostech. 

Do konce roku musíte mít zkontrolovaný stav kotle

Do konce roku musíte mít zkontrolovaný stav kotle

Za nezkontrolování kotle může hrozit pokuta až 20 tisíc korun.

Jak budou kontroly probíhat? Namátkou nebo třeba na „udání“? 

Podle Ministerstva životního prostředí se kontroly provozu kotle naprosto běžně provádí u právnických osob a OSVČ, tedy i v rodinných domech, kde se provozuje živnost. Pro úředníky to tedy nebude žádná novinka. Kontrola by samozřejmě neměla sloužit k jiným účelům, než ke kontrole kotle a jeho příslušenství. Pokud nebudete s výsledkem kontroly souhlasit, je možné se proti němu odvolat nebo podat námitky v rámci správního řízení. 

„Pokud orgán ochrany ovzduší obdrží podnět na podezření ohledně porušování zákona o ochraně ovzduší se současně doloženými dokumenty (foto, video, vyjádření svědků apod.), uváží, zda stížnost zakládá důvodné podezření na porušování povinností stanovených zákonem. Podnětem k zahájení úkonů úřadu mohou být např. fotografie, videa pokrývající více než 30minutový kontinuální záznam kvůli prokázání, že se nejednalo pouze o fázi roztápění atp.,“ říká Petra Roubíčková, tisková mluvčí MŽP.

Jestliže stížnost dostatečné podklady neobsahuje, vyžádá si správní orgán jejich doplnění a svědectví nebo si je opatří sám (místní šetření, měření tmavosti kouře, příp. další dostupné a využitelné metody).

„Teprve v případě opakovaného podezření na porušení zákonem daných povinností a po prvním písemném upozornění zaslaném provozovateli spalovacího zdroje (úředníci budou muset vlastníka domu na možný problém upozornit dopisem, ve kterém jej poučí o jeho povinnostech dle zákona o ochraně ovzduší a o možnostech přímé kontroly zdroje v případě vzniku důvodného podezření na opakované porušení zákona), může orgán ochrany ovzduší přistoupit ke kontrole spalovacího zdroje,“ doplňuje Petra Roubíčková.

Teprve po těchto opakovaných důvodných podezřeních bude moct orgán ochrany ovzduší přistoupit přímé kontrole spalovacího zařízení. Pokud tedy bude předložena nepodložená stížnost, ke kontrole kotle nedojde.    

Kontroly budou prováděny buď po předchozím oznámení, ale i bez oznámení provozovateli kotle. Jestliže bude kontrola nahlášena dopředu a majitel nebude k zastižení, nebo kontrolu odmítne vpustit do domu, bude možné mu udělit pokutu až do výše 50 tisíc korun.

Názor 

„Žiji v malém městě, které leží v údolí. V období od září do dubna je u nás v kteroukoliv denní i noční dobu téměř nedýchatelno. A to nejen kvůli hlavní silnici, po které denně projedou stovky aut, ale i díky tomu, že v našem městě ještě spousta domů topí pevnými palivy a samozřejmě se najde hodně občanů, kteří spálí vše, co jim přijde pod ruku. Kontroly toho, co spalujeme, možná budou zásahem do soukromí, budou podporovat boje mezi sousedy, kteří se budou udávat. Pokud to ale povede k lepšímu ovzduší v našem městě, tak za mě mají kontroly zelenou! I když si spíš myslím, že půjde jen o zákon, ale obce se tímto bohužel nebudou chtít zabývat a přidávat si práci,“ říká pan Pavel.

Další článek


 

celkem 6 komentářů

Nejnovější komentáře

Jenze nekdo treba proste nama tech 500 Kc mesicne na...
Noxik
21. 3. 2016, 21:00
Ne, nejsem politik. Dříve jsme topili uhlím. 50 metr...
Radek Holeček
21. 3. 2016, 19:39
Nejste vy nahodou politik? Nebo snad opravdu verite,...
Noxik
21. 3. 2016, 18:13
A on je plyn nějak drahý? Mám 80 let starý barák a n...
Radek Holeček
21. 3. 2016, 16:17
a co snížit cenu plynu?
milan
21. 3. 2016, 13:13

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená