FinExpert.e15.cz

Kontrolní hlášení: máte podáno? Čas se krátí...

Měsíční plátci mají první termín 25. února. Jinak hrozí sankce.
Kontrolní hlášení: máte podáno? Čas se krátí...

Plátče DPH, podal jsi už svému místě příslušnému finančnímu úřadu Kontrolní hlášení (KH)? Termín 25. února (první podání za leden 2016 pro měsíční plátce) se kvapem blíží, čas se krátí, sankce jsou vysoké, připravenost a informovanost plátců nízká. Pro připomenutí dodávám, že všechny právnické osoby mají povinnost podávat KH měsíčně, fyzické osoby dle zdaňovacího období. Lhůtu pro podání v délce pětadvaceti dní po skončení období dodržujte striktně, nelze ji prodloužit a pokud lhůtu nedodržíte, dostanete pokutu.

KH je nový typ daňového tvrzení, který vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně povinni vést podle § 100 zákona o DPH, ale není s ní totožné. Rovněž nenahrazuje samotné přiznání k DPH! To, co od roku 2016 končí, jsou výpisy z evidence pro účely DPH (přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH). Navzdory proklamacím Finanční správy je dnes už nad slunce jasné, že KH znamená pro všechny zúčastněné významný nárůst administrativy, což dokazují například dvacetistránkové pokyny k vyplnění KH.

Podívejte se na ukázku vyplnění kontrolního hlášení na Daňovém portálu. Pro vyplnění byla použita data modelového plá...

Zveřejnil(a) Finanční správa ČR dne 19. leden 2016

 

Plátci ale tuto zvýšenou administrativu postupem času pocítí ještě víc, data z kontrolního hlášení totiž neuvidí ani jednotliví správci daně na finančních úřadech, a tak pokud například často vykazujete nadměrný odpočet DPH, budou po vás správci znovu požadovat ty samé údaje, které jste Finanční správě už jednou poskytli prostřednictvím KH. Věcí, na které je třeba si dávat velký pozor, je ale mnohem víc. Výčet těch nejdůležitějších:

  • Lhůty: hlídejte si lhůtu pro podání i reakční lhůtu pouhých 5ti kalendářních dní od doručení, která platí u výzvy k doplnění nebo potvrzení původního podání.
  • Doručování: pokud nemáte datovou schránku, pošle vám finanční úřad případnou výzvu k doplnění či potvrzení údajů v KH e-mailem. Písemnost se považuje za doručenou dnem jejího odeslání. 
  • Čísla faktur: Dvakrát měř a jednou řež. Přesně podle této lidové moudrosti se řiďte při zadávání evidenčních čísel faktur. Pokud se spletete, data se nemusí spárovat.
  • Odmítnutá podání: Příčin může být vícero - nesprávný formát, chybná struktura zadání ve formuláři KH a podání může u správce daně skončit jako odmítnuté, čili nepodané.  
  • Plné moci a oprávnění: Máte účetní, nebo zástupce? K čemu všemu jsou zmocněni? K podávání? K doručování? K podávání přiznání? V tomto ohledu si dejte pozor, pokud podání učiní osoba, která k němu nemá oprávnění, bude neúčinné.
  • E-tiskopis: KH lze podat i bez elektronického podpisu, respektive bez datové schránky (jen pro ty, kteří ji doopravdy nemají!). V takovém případě musí nutně být tzv. E-tiskopis na podatelně finančního úřadu ve lhůtě pro podání KH. Ani o den později.
  • Opravné a následné KH: Pokud něco spletete, nové KH se podává vždy tak, jak má vypadat správně. Opravné do termínu pro podání, následné po termínu pro podání a zároveň do 5ti kalendářních dní od zjištění důvodů pro jeho podání.
  • Pokuty: Nepodáte včas a hned máte pokutu. V krajním případě, pokud nepodáte KH na výzvu správce daně ve stanovené lhůtě je to rovných 50 000 Kč.

Pokuty, jak pravil ministr financí Babiš, jsou ale přehnané, a tak Ministerstvo financí (MF) už oznámilo, že sankce plánuje zmírnit, respektive umožní žádat o jejich prominutí. To v případě pokut 10, 30 a 50 tisíc, pokud to bude z „ospravedlnitelných“ důvodů. V případě pokuty ve výši 1 000 Kč za pozdní podání má MF v plánu jednou ročně pokutu promíjet automaticky. Zatím je ale vše ve stádiu návrhu, který schválila vláda a čeká ho schvalování v poslanecké sněmovně. MF počítá s účinností zákona k 1. červnu 2016, úprava má být vztažena i na případy, které nastanou před tímto datem.

Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled

Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled

Jste plátce DPH? Bez těchto informací nepřežijete.

Více informací o KH najdete v našem prosincovém článku, určitě ale sledujte i web Finanční správy, kde se postupem času objevují aktualizace a odpovědi na dotazy plátců. V případě dotazů či jiných problémů můžete i mailovat nebo volat horkou linku Finanční správy.

Kontrolní hlášení není peříčko, aneb zkušenosti z Twitteru:

Jste-li plátce DPH, jak jste zvládáte novou povinnost?

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená