FinExpert.e15.cz

Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled

Jste plátce DPH? Bez těchto informací nepřežijete.
Kontrolní hlášení DPH: kompletní přehled

Od ledna 2016 čeká plátce DPH zásadní novinka – jmenuje se Kontrolní hlášení (KH). Cíle jsou jako obvykle ušlechtilé, vyšší výběr daní, eliminace podvodníků, ale provedení vzbuzuje rozpaky a nejistotu nejen u plátců, ale i ve Finanční správě. Důvod je ten, že teoreticky to všechno krásně funguje, ale konkrétně KH má takový potenciál udělat plátcům ze života peklo, jaký tady ještě nebyl. Rizik je mnoho: velmi krátké lhůty, nárůst administrativy, nespárování dat, ale hlavně velmi vysoké až likvidační pokuty. Krom rizik ale najdeme i nedomyšlené věci, například podávání KH u fyzických osob, které nemají datovou schránku a výzvy, které se takovým osobám budou posílat e-mailem a budou doručeny okamžikem odeslání.

 

Na kolotočových (tzv. karuselových) podvodech přicházíme dle Finanční správy každoročně o 50 až 60 mld. Kč.

 

KH je daňové tvrzení, které nenahrazuje přiznání k DPH ani souhrnné hlášení. V souvislosti s režimem přenesení daňové povinnosti však KH nahradí výpis z evidence pro účely DPH. KH vychází z evidence pro účely daně z přidané hodnoty, kterou jsou plátci daně povinni vést podle § 100 zákona o DPH, avšak nejde o tytéž údaje. KH se bude stejně jako přiznání k DPH od roku 2016 podávat výhradně elektronicky. Povinnost podat KH má každý plátce, který:

 • uskutečnil zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo přijal úplatu přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění (řádky 1, 2 nebo 25 přiznání k DPH)
 • přijal zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku nebo poskytl úplatu přede dnem uskutečnění tohoto plnění (řádky 40, 41 nebo 10, 11 přiznání k DPH)
 • přijal plnění, u nichž vzniká povinnost přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) zákona o DPH (řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 přiznání k DPH)

Do KH se uvádí:

 • oddíl A1: Uskutečněná zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce plnění podle § 92a
 • oddíl A2: Přijatá zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň příjemce dle § 108 odst. 1 písm. b) a c) (§ 24, § 25)
 • oddíl A3: Uskutečněná plnění ve zvláštním režimu pro investiční zlato podle § 101c odst. 1 písm. c) bod 2
 • oddíl A4: Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy podle § 44 bez ohledu na limit
 • oddíl A5: Ostatní uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně, nebo plnění, u nichž nevznikla povinnost vystavit daňový doklad
 • oddíl B1: Přijatá zdanitelná plnění v režimu přenesení daňové povinnosti, u kterých je povinen přiznat daň příjemce podle § 92a
 • oddíl B2: Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny přijaté opravy podle § 44 bez ohledu na limit
 • oddíl B3: Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou do 10 000 Kč včetně daně

Formulář KH si můžete „osahat“ na testovacím daňovém portále. Najdete ho na adrese mfwwwit-1.mfcr.cz. Upozorňuji, že jde o testovací portál, podání učiněná na tomto serveru nejsou odesílána na cílové finanční úřady. Ostrá verze portálu je na adrese adisspr.mfcr.cz. Kompletní informace k vyplnění KH najdete na webu Finanční správy:

Palčivý problém budou u KH lhůty. Budete-li KH v příštím roce podávat, toto si „napište na ledničku“:

 • právnické osoby: bez ohledu na zdaňovací období vždy do 25 dnů za předchozí kalendářní měsíc
 • fyzické osoby: dle zdaňovacího období
  • měsíční plátci do 25 dnů za předchozí kalendářní měsíc
  • čtvrtletní plátci do 25 dnů za předchozí čtvrtletí

Důležité: na podání KH se nevztahuje žádná liberační lhůta! Liberační lhůta, čili dalších 5 pracovních dní takříkajíc bez pokuty, na přiznání k DPH a ostatní daňová tvrzení však zůstane netknuta.

Zřiďte si „datovku“

Mnozí se datové schránce doposud vyhýbali jako čert kříži, ale teď už není na hrátky s doručováním prostor, navíc vás to může přijít pěkně draho. KH totiž nestačí jen podat, musíte být na příjmu i po té, protože berňák vás může vyzvat k doplnění nebo potvrzení údajů v řádném KH. Pokud nemáte datovou schránku nebo zástupce pro doručování, který ji má, pak by výzva „šla“ prostřednictvím e-mailu. To je samo o sobě vysoce nestandardní záležitost, mnohem horší ale je, že finanční úřad bude mít zprávu za doručenou v okamžiku, kdy ji úředník odešle!

EET půtky: Pohlreich Babiše nepodpořil

EET půtky: Pohlreich Babiše nepodpořil

Elektronická evidence má trhliny, do konce roku se možná nestihne.

Lhůta na reakci je 5 dní. Ani o minutu déle, do této lhůty se po plátcích žádá, aby údaje v řádném KH doplnili, nebo potvrdili. Doplnění znamená poslat nové KH (označeno jako následné), tak jak má vypadat správně. Žádné storno řádky jako v následném souhrnném hlášení. Tím se dostáváme k sankcím – jsou obrovské až likvidační. Sám ministr financí Babiš na ČT24 už připustil, že se uvažuje o změně, která umožní žádat o prominutí sankce, což jen dokazuje to, jak je současná podoba zákona nedomyšlená.

Co je to ten karusel? Vysvětlí šéf Finanční správy:

Jen pro připomenutí: nepodání KH v termínu = 1 000 Kč pokuta. Podání KH na výzvu správce daně = 10 000 Kč pokuta, nedoplnění, respektive nepotvrzení údajů ve lhůtě = 30 000 Kč pokuta, nepodání KH na výzvu správce daně ve lhůtě = 50 000 Kč pokuta.

Druhy KH:

 • řádné (do 25. v měsíci)
 • opravné (do 25. v měsíci,
  pokud bylo podáno řádné KH
 • následné (po 25. v měsíci,
  pokud bylo podáno řádné KH,
  podává se do 5 dní od zjištění
  důvodů pro podání

Hrozba (nikoli skrytá) číhá v podání s tzv. E-tiskopisem, které využívají hlavně fyzické osoby. Zde platí další změny, které jdou nelogicky proti stávajícím pravidlům. E-tiskopis ke KH bude nezbytně nutné podat do 25tého spolu s KH. E-tiskopis noste na místně příslušný finanční úřad, respektive jeho územní pracoviště, jinak se můžete dostat do problému, protože postoupit písemnost trvá finančním úřadům v lepším případě týden.

Pokud KH podáte 24. v měsíci, máte na podání E-tiskopisu jen jeden den. Navíc zde máme víkendy a svátky, kdy jsou úřady zavřené. Podatelny úřadů navíc v neúřední dny „končí“ dřív jak v 17:00 hodin. Proto důrazně doporučuji zřídit si pro komunikaci s úřadem datovou schránku.

Ta vám poskytne prostor podat KH kdykoli do termínu a hlavně pokud vám „finančnák“ bude posílat výzvu, půjde do datové schránky. Na to, abyste si ji přečetli a byla tak oficiálně doručena, máte 10 dní (pak by písemnost byla považována za doručenou tzv. fikcí).

Pořiďte si účetní...

...a dávejte jí včas podklady. Služby účetních a daňových poradců kvůli KH zdražují. Právnické osoby většinou už nějakou účetní mají, fyzické osoby by služby účetních měli uvážit hlavně v případě, že celý den nesedí u počítače.

Data bude Finanční správa vyhodnocovat centrálně v Pardubicích, kde je pro tento účel zřízeno nové pracoviště. Přislíbena je maximální možná ochrana dat a přístup k nim jen pro prověřené zaměstnance. Faktury se budou „párovat“ právě tam, tak si ještě dávejte velký pozor na to, abyste čísla faktur zadali do účetního programu nebo na daňovém portálu správně. V opačném případě by se totiž nemusely „sejít“ a máte na krku pracovníky finančního úřadu, kteří budou mít za úkol nesrovnalosti šetřit.

Pozor na „vrácené“ daně, ať zbytečně neplatíte úroky

Pozor na „vrácené“ daně, ať zbytečně neplatíte úroky

Jak bude KH fungoval v praxi nedokáže dnes říct vůbec nikdo, pokud se vás a vašeho podnikání týká, věnujte mu zvýšenou pozornost.

Patříte mezi plátce DPH?

Další článek


 

celkem 3 komentáře

Nejnovější komentáře

Dobrý den, budu muset do KH vyplňovat i dodavatele? ...
Lukáš
7. 1. 2016, 14:16
Dobrý den, b) je správně. Tedy až v dubnu - do 25.4....
Aleš Pospíšil
4. 1. 2016, 18:36
Podavam KH jako OSVC uz v lednu za Q4/2015? Nebo prv...
jurajj
3. 1. 2016, 19:30

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená