FinExpert.e15.cz

Konec švarcsystému, ne živnostníků!

Jestliže podnik využívá na celodenní práci pouze lidi se živnostenským listem, jde o tzv. švarcsystém. Firma tak šetří na odvodech sociálního a zdravotního pojištění, které by v pozici zaměstnavatele musela odvádět. Tyto náklady přenáši na své "zaměstnance", kteří jsou mnohdy rádi, že mají alespoň nějakou práci.
Konec švarcsystému, ne živnostníků!

Švarcsystém je však zákonem postihován a nedávná novela notně zamotala hlavu i těm, kteří byli přesvědčeni, že se na ně zákonná opatření nevztahují. Již na konci roku 1991 tehdejší Federální shromáždění zákonem č. 578/991 Sb. doplnilo § 1 a stanovilo, že všechny právnické a fyzické osoby musí plnění běžných úkolů vyplývajících z předmětu jejích činností zajišťovat svými zaměstnanci. V novém znění zákona, platného od 1. října 2004 se objevila podstatná změna. Vyznívala v tom smyslu, že jestliže sjednaný dodavatel má sám zaměstnance, prostřednictvím kterých dohodnutý úkol vykoná, o švarcsystém se nejedná. Pokud ale firma na práci zjedná živnostníka či podnikatele, který žádné zaměstnance nemá, jde o porušení zákona, což může být pokutováno až dvěma miliony korun.

Likvidace firem i živnostníků

Tento stav by mohl znamenat jak konec malých firem na práci živnostníků závislých, tak živnostníků samotných, protože by jim práci nikdo nenabízel.

"Dodržování paragrafu 13 vede ke zhoršení podnikatelského prostředí v ČR. Podnikatelé – fyzické osoby, které nemají zaměstnance, mají značně omezenou možnost podnikání. Ti, kteří využívali kromě svých stálých zaměstnanců i služeb fyzických osob, je budou těžko zaměstnávat, protože jejich zakázky nejsou celoroční a stálé odvody za zaměstnance vysoké. Opatření směřují i proti malých a středním firmám, které fungovaly jako subdodavatelé větších firem a při neúplném pokrytí rozsahu subdodávky vlastní kapacitou dokázaly problém vyřešit dalším subdodavatelem," uvedl Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR.

Švarcsystém dominuje ve stavebnictví
Takzvaný švarcsystém dostal své jméno podle podnikatele ve stavebnictví Miroslava Švarce z Benešova. Ten jako první využil díry v zákonech, ze všech svých zaměstnanců udělal osoby samostatně výdělečně činné a poté, co si vyřídili živnostenské listy, uzavřel s nimi dodavatelské smlouvy.
Švarcsystém se snaží odhalit úřady práce v rámci kontrol dodržování pracovněprávních předpisů. Například břeclavský úřad práce loni kontroloval švarcsystém ve 14 firmách, z nichž 80 % bylo stavebních. Pěti z nich (všechny ve stavebnictví) byly uděleny pokuty v celkové výši 45 tisíc korun.

Zákon má chyby

V některých případech by bylo dodržování zákona v tomto znění prakticky nemožné. Jestliže totiž například regulerní zaměstnanci dřevařského podniku pracují s motorovou pilou, mohou ze zdravotních důvodů tuto práci provádět pouhé tři hodiny denně. Pro podniky je tento časový limit pochopitelně natolik omezující, že na práci sjednají živnostníky, jejichž zdravotní stav, choroby z povolání či dodržování povinných přestávek jim může být lhostejný.

Nedokonalost zákona připustil i ministr průmyslu Milan Urban, novelu však považuje za prospěšnou. "Zdá se mi nepřípustné, aby továrna, která zaměstnává 600 lidí, z nich 300 měla v zaměstnaneckém poměru, a dalších 300 na živnostenský list," uvedl nedávno pro TV Nova. Mluvčí ministerstva Kateřina Beránková připouští, že jednotlivé případy rozdílného posouzení švarcsystému nelze nikdy vyloučit. "Takové případy pak ministerstvo řeší v rámci odvolacího řízení," dodala.

Na EU to nesvádějte!

Hospodářská komora dokonce zvažovala, že kvůli nejasnostem v novele zákona podá stížnost k ústavnímu soudu. Mnohým se nelíbí ani odvolávání se vlády na to, že novelu si vynutila Evropská unie. Právníci považují novelu za zmetek a poukazují na to, že v evropských zákonných normách nic takového zakotveno není a podobná likvidace podnikatelského prostředí tam nemá obdoby. Navíc nedokáží klientům, kteří je žádají o radu ve věci švarcsystému, jednoznačně vyhovět.

Tak jsme to nemysleli

V polovině ledna vláda schválila upřesnění sporného paragrafu 13 zákona o zaměstnanosti. "Z nové právní úpravy by mělo být jasné, že firmy mohou skutečně uzavírat obchodní vztahy nejen s podniky, které mají své zaměstnance, ale také s živnostníky, kteří nikoho nezaměstnávají. Nesmí se však jednat o zastřený nebo skrytý pracovněprávní vztah. V praxi to znamená, že pokud se bude živnostník chovat ve své činnosti jako zaměstnanec (např. bude práci vykonávat podle pokynů objednatele, v jeho prostorách, z jeho materiálů, v určené pracovní době apod.), bude se jednat o pracovněprávní vztah, tedy švarcsystém a porušení zákona," uvedla Kateřina Beránková, tisková mluvčí MPSV.
V tiskové zprávě, kterou vydalo MPSV je mimo řečeno: "Zpřesnění, které vláda schválila, neznamená, že by původní znění bylo špatné. Nicméně docházelo k různým výkladům tohoto paragrafu a mezi živnostníky se zbytečně šířila panika. Přeformulování není v žádném případě legalizace „švarcsystému“. Novela zákona by měla vejít v platnost dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů.

Za rok 2003 zjistily úřady práce 271 případů švarcsystému; za tři čtvrtletí loňského roku 184.


Článek vyšel také v časopise Osobní finance.


Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená