FinExpert.e15.cz

Konec recese. A co dál?

Pro uzdravení ekonomiky je třeba obnovit spotřebitelskou důvěru, stabilizovat nemovitostní a bankovní sektor. Další vývoj americké ekonomiky závisí na pěti faktorech.

Recese skončila, akciové trhy se před více jak rokem odrazily ode dna. Stále se však nedá říci, že by ekonomika byla v dobré kondici. Investory stále straší scénář „W“ a opakovaně se zamýšlejí nad tím, zda trhy růstem nepřestřelily skutečný vývoj ekonomiky.

Klíčové faktory

Spotřeba obyvatelstva tvoří přibližně tři čtvrtiny amerického hrubého domácího produktu (HDP). Analytici se shodují na pěti klíčových faktorech, které jsou navzájem provázány svým vlivem na spotřebu, a které musí nastat, aby došlo ke zlepšení současného stavu ekonomiky. Jedná se o tyto faktory: vznik nových pracovních míst, růst příjmů a majetku obyvatelstva, stabilizace realitního trhu, opětovné poskytování úvěrů ze strany bank, zvýšení spotřebitelské důvěry.

I když je pravdou, že se tempo podávání nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti výrazně zpomalilo a hlavní míra nezaměstnanosti klesla z 10 % na současných na 9,9 % (15 mil. Američanů), což se následně projevilo i v preferování akcií v porovnání s dluhopisy, nová pracovní místa však ještě výrazněji nepřibývají. Přechod ze zpomalování tempa nárůstu nezaměstnaných do růstu počtu nových pracovních míst je pro další podporu růstu akciových trhů důležitý. Přechod však bude pravděpodobně zdlouhavý, počet nezaměstnaných se může v průběhu roku ještě zvýšit. Důvodem je skutečnost, že žadatelé, kteří ztratili ochotu aktivně hledat práci a byli tak vyřazeni z oficiálních statistik, se mohou zařadit zpět do procesu hledání práce. Citlivost akciových trhů na údaje z trhu práce je možné vytušit z grafu 1, který zobrazuje rozdíl výkonnosti dluhopisů a akcií v porovnání s týdenními hlášeními o počtu nových žadatelů o podporu v nezaměstnanosti. Týdně přibude víc jak 400 tis. nových žadatelů, což je ještě úroveň typická pro recesi.

Klepněte pro větší obrázek

Je možné předpokládat, že nezaměstnanost bude v nejbližších letech relativně vysoká. I když bude postupně klesat a svého vrcholu již pravděpodobně dosáhla. Mzdy však mohou v některých odvětvích zůstat delší dobu nízké, což má následně vliv na spotřebu a úspory. Největší část majetku Američanů tvoří nemovitosti, ale svou úlohu hrají i investice do akcií. Vzhledem k tomu, že nemovitosti ztratily více než 30 % ze své hodnoty z roku 2006 a akciové trhy zažily nejhlubší propad od doby Velké hospodářské krize (téměř -60 %), majetek Američanů zaznamenal největší meziroční pokles od začátku existence indexu Federálního rezervního systému, který tento údaj sleduje od roku 1952. Akciové trhy vzrostly od března loňského roku do poloviny května 2010 o přibližně 73 % a ceny nemovitostí vykazují určitou stabilizaci. To se podepsalo pod zlepšení nálady spotřebitelů, zvláště těch, kteří nepřišli o práci.

Realitní sektor a důvěry spotřebitelů

Riziko dalších poklesů cen domů v rozsahu 5 % až 10 % však nadále podle analytiků přetrvává. To znejišťuje i akciové trhy a důvěru v zotavení ekonomiky. Realitní sektor podle odhadů tvoří více než 15 % ekonomiky, tzn. že bez stabilizace tak velké složky nebude ekonomika zdravá. Testem stability realitního trhu bude blížící se ukončení federální daňové podpory pro nákup nových domů. Dá se předpokládat, že pokud sektor v tomto testu neuspěje, vláda přijme další opatření na jeho podporu. To však jen poukáže na jeho slabost a může to vyvolat zvýšení nejistoty na trzích. Revitalizace realitního sektoru souvisí i s poskytováním úvěrů. S ohledem na výši podílu špatných úvěrů ve svých bilancích, drží banky poskytování úvěrů na uzdě. To brzdí spotřebu, trh nemovitostí, investování, ale i jiné podnikání menších firem. Předpokládá se, že změna nastane na přelomu roku. To je však i v čase předpokládaného začátku zvyšování sazeb Fedu. Opatrní jsou i spotřebitelé, kteří se zbavují dluhů a zvyšují úspory. Ve prospěch odkladu zvýšení sazeb aspoň na závěr roku hraje skutečnost, že inflace momentálně není rizikem číslo jedna. I když se využívání výrobních kapacit zlepšilo a je na úrovni přibližně 73 %, deflační mezera je zatím podle všeho dostateční velká.

Klepněte pro větší obrázek

Celková důvěra spotřebitelů je navzdory mírnému zlepšení ještě stále křehká. Před dosažením dna akciových trhů byla důvěra na nejnižších historických úrovních od vzniku indexu v roce 1967. Pod její prudký propad se podepsalo vysoké tempo propouštění a očekávání hospodářské deprese. Pokud zůstane důvěra spotřebitelů nízká, opatrní budou i manažeři v najímání nových pracovníků vzhledem k očekávání nízké spotřeby. Pro její zlepšení se musí vylepšit i obraz o zotavení ekonomiky. Tomu by výrazně pomohla stabilizace realitního sektoru. V minulosti rostoucí ceny domů, relativní pocit bohatství a jen malé obavy o budoucí příjmy živily spotřebu i proto, že rostoucí hodnota nemovitostí sloužila jako zabezpečení úvěrů, ze kterých byly prostředky použity na spotřebitelské účely. Tuto podporu však v nejbližším období není možné čekat, proto se předpokládá, že růst amerického HDP v letech 2010 a 2011 bude pod průměrem. Pozitivní vývoj indexů zobrazujících aktivitu v průmyslu a nevýrobním sektoru (ISM indexy) však ukazuje na další zotavení ekonomiky.

Situace na akciových trzích

Letošní výkonnost globálních akciových trhů se v polovině května přiblížila k -1 %. Rozbuškou korekce v úvodu roku byly zprávy o omezení poskytování úvěrů v Číně. Šlo o obavy opět spojené se zpomalením zotavení taženého čínským motorem, ale rovněž neprospěly ani zprávy o představě Baracka Obamy o určitém znovuzavedení regulace rizikových obchodů bank (investování do private equity nebo hedge fondů), ze kterých pramení velká část zisků. Později vyplavaly na povrch problémy se zadlužení zemí, které jsou přezdívány PIIGS (Portugalsko, Irsko, Itálie, Řecko, Španělsko). Situace se po uspokojení a vymazání poklesu znovu vyhrotila na začátku května. Trhy z počátku ignorovaly makroekonomické údaje z USA potvrzující pokračování zotavení, aby se po zdlouhavých jednáních končících přijetím záchranného balíku v objemu 750 mld. eur postupně začaly vracet do kladných čísel. Ve prospěch růstu trhu aktuálně hovoří ještě stále atraktivní riziková prémie, která se sice významně snížila od března minulého roku, navzdory tomu zůstává nadprůměrná. Podíl nezainvestované hotovosti ještě stále vytváří prostor pro růst, zejména po korekci, kdy se manažeři fondů snažili nastoupit do trhu. Firmy budou muset v následujícím období přesvědčit trhy pokračujícím růstem zisku.

Postupně bude vyprchávat efekt prodeje ze zásob podpořený vládními stimuly. Katalyzátorem růstu budou slabá spotřeba, stále nízká důvěra v ekonomické zotavení a očekávání podprůměrného vývoje HDP. Společnosti však zefektivnily svoje fungování pomocí snižování nákladů v čase krize. S každou revizí předpokládaného růstu zisků se zlepšuje jejich fundamentální ocenění, a to vytváří prostor pro další pozitivní vývoj. Je však možné předpokládat častější výskyt korekcí, trhy může dočasně uvrhnout do nárůstu rizikové averze začátek zvyšování sazeb v druhé polovině roku. Do začátku zvyšování sazeb však pravděpodobně zbývá několik měsíců a podle Deutsche Bank trhy v minulosti před zvyšováním sazeb vykazovaly kladnou nadprůměrnou výkonnost. Celkem se očekává pozitivní výkonnost akciových trhů za rok 2010, ruku v ruce se slabším, ale kladným, růstem HDP. Rizikem je i přehřívání se čínské ekonomiky, která bude muset zvolnit tempo dalšími opatřeními (např. posilováním jüanu). To může mít za následek zpomalení zotavení se světové ekonomiky a přibrzdění růstu akciových trhů. 

Historické statistiky

Akcie prezentované indexem S&P 500 začaly v roce 2009 nejsilnější akciovou „rally“, která v poválečné historii následovala po recesi. Předcházející propad trhů byl stejně rekordní. Proto se není možné divit, že po odeznění obav z deprese a pod vlivem mimořádných stimulů a použití netradičních nástrojů narostly trhy v závratném tempu téměř na úroveň předcházející panickým výprodejům z doby před krachem Lehman Brothers.

Když se podíváme do historie průměrných oficiálních statistik americké ekonomiky za období let 1854–2009 zjistíme, že trvání expanzí ode dna po vrchol je v průměru okolo 39 měsíců, tj. necelých 3,25 let. V novodobé poválečné historii se cykly prodlužují, expanze trvá v průměru 58,4 měsíců, tj. necelých 5 let. Celkem v tomto období můžeme napočítat 11 cyklů (recesí). Čistě ze statistického pohledu bychom tedy mohli odhadovat příchod další recese v polovině roku 2014. Výkonnost akciových trhů v období ode dna po vrchol cyklu není nutně každý rok kladná. Celkově však bývá za toto období plusová. Z toho vyplývá, že trhy v čase krátce před dosáhnutím dna ekonomického cyklu až po období před začátkem recese, rostou.

Klepněte pro větší obrázek

Pokud budeme definovat medvědí trh jako pokles od posledního absolutního maxima hodnoty indexu (all time high) o alespoň dvacet procent a jako další medvědí trh budeme počítat až následující pokles o dalších dvacet procent po dosáhnutí nového maxima ceny indexu, potom v historii S&P 500 od roku 1928 napočítáme 10 medvědích trhů. Trhům trvá v průměru 5,8 let než se opět dostanou na úroveň posledního absolutního maxima hodnoty indexu. Pokud bychom vynechali dlouhé zotavení se trhů z krize ve 30 letech, průměr by se zkrátil na 3,4 let. Index S&P 500 by tak zaostával zhruba 27 měsíců od dosáhnutí posledního vrcholu, hodnoty 1 565 USD. Znamenalo by to roční výkonnost přibližně 13 %. Dosáhnout takové zhodnocení je reálné.

Průměrná výkonnost býčích trhů – tedy ode dna medvědího trhu po následující vrchol, je 261,8 %. To při průměrném trvání 7,25 let, představuje roční výnos 19,41 %. Vynecháním extrémního zhodnocení, které eliminovalo 86 % propad indexu v období 1929–1932, získáme průměr 165,72 %. Průměrné trvání růstu se v takovém případě zkrátí na 5,13 let a roční zhodnocení se posune na úroveň 20,91 % p.a. To by znamenalo, že index S&P 500 má stále před sebou víc jak polovinu cesty nahoru. Pokud by index měl dosáhnout jen výkonnost býčího trhu předcházejícího krizi z let 2007–2009, vzrostl by alespoň o dalších 28 %.

Autor je spolupracovníkem redakce časopisu FONDSHOP.

Článek vyšel v časopisu FOND SHOP 11/2010 dne 4. června 2010.

Klepněte pro větší obrázek

Další články z časopisu FOND SHOP 11/2010:

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

začít uvažovat o tom, kdy prodat akcie
Jaromír Adámek
8. 6. 2010, 10:28

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená