FinExpert.e15.cz

Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Pro některé profese bude výhodné přejít na podnikání formou s.r.o.
Komu se vyplatí přechod z podnikající fyzické osoby na s.r.o.

Změna daňových, pojistných a dalších zákonů, známá jako „stabilizační balíček“ výrazně postihne – mimo jiné – zejména fyzické osoby podnikající podle zvláštních předpisů. Tedy profese, jakou jsou advokáti, daňoví poradci, auditoři nebo lékaři se soukromou praxí. Pro řadu příslušníků této skupiny bude výhodné přejít na podnikání formou s.r.o. 

Zvláště výhodné může být, pokud by se změnu podařilo provést ještě v tomto zdaňovacím období, tedy do konce letošního roku. Z toho, kolik lidí nás v posledních dnech požádalo o konzultaci zaměřenou na tuto oblast, soudím, že této možnosti využije nemalá skupina lidí.

Zmíněná novela přinese daňovým poplatníkům následující změny:

  • Omezení výdajů uplatňovaných paušálem částkou 800 000 ročně.
  • Tzv. solidární zvýšení daně o 7 % z částky přesahující 48-násobek průměrné mzdy (což by pro rok 2013 měla být částka 1 242 432 Kč).
  • Zrušení maximálního vyměřovacího základu pro odvody pojistného na zdravotní pojištění pro roky 2013 – 2015.
     

Z toho je zřejmé, že ty, jejichž honoráře přesahují 100 000 měsíčně, čeká významné zvýšení odvodů. Asi právě proto zvažují příslušníci uvedených profesí, zda pro ně bude z daňového hlediska výhodné podnikat i nadále jako fyzická osoba či zda raději své podnikatelské aktivity převést pod právnickou osobu a podnikat nadále jejím prostřednictvím – nejčastěji společnosti s ručeným omezeným.

Takové rozhodování přináší dvě otázky:
1) Bude podnikání prostřednictvím s.r.o. výhodnější z hlediska odvodů?
2) Jak podnikatelskou činnost co nejvýhodněji transferovat.

Zodpovězení první otázky je poměrně jednoduché, je však potřeba vyjít z konkrétních čísel – tj. z konkrétní odhadované výše příjmů a skutečných výdajů dané osoby. 

Orientačně lze říci, že u fyzické osoby může celkové zdanění, včetně odvodů na sociální a zdravotní pojištění, činit až 40 % ze skutečně realizovaného hrubého zisku, zatímco při podnikání prostřednictvím právnické osoby to bude pouze 31 %. Nejčastěji volenou variantou bude zřejmě přechod na podnikání formou s.r.o. K nejmarkantnějšímu rozdílu bude docházet u osob s ročním hrubým ziskem zhruba kolem 2 300 000 Kč.

Nabízí se několik řešení

Odpověď na druhou otázku, tedy jak provést transfer podnikatelské činnosti z fyzické osoby na právnickou osobu, již tak jednoduchá není. Nabízí se totiž několik řešení. Některá z nich s sebou přináší jako bonus navíc i možnost daňově ušetřit a oproti výše avizovanému zdanění 31% získat po několik budoucích zdaňovacích období další daňovou úsporu. Tak je tomu v případě, že transfer probíhá formou prodeje podniku – podnikatelské aktivity fyzické osoby a její obchodní majetek jsou oceněny jako  podnik, a tento celek je prodán právnické osobě (s.r.o.), přes kterou bude osoba nově podnikat.

Pokud bude prodej uskutečněn ještě v letošním roce, bude možné pro příjem z prodeje podniku využít poměrně výhodné podmínky zdanění fyzických osob, paušální výdaje bez omezení a zastropování odvodů. Navíc si tak firma připraví podmínky pro snížení daňových odvodů v dalších letech.

Uvažujeme-li případ fyzické osoby, která dosáhla v roce 2012 stropu pro odvody na zdravotní a sociální pojištění i bez realizovaného prodeje podniku, bude dodatečný příjem z prodeje podniku zdaňován efektivní daňovou sazbou pouze 9 %, přičemž o objem tohoto prodeje bude snížen daňový základ v dalších letech. Dá se říct, že tak vymění zdanění svých budoucích příjmů v efektivní sazbě 31 % za jejich současné zdanění, avšak pouze v úrovni 9 %.

Autorka je partnerkou společnosti LERIKA Tax.

Další článek


 

celkem 1 komentář

Nejnovější komentáře

Možná by ještě stálo za zmínku to, že bych jako mini...
Pošuk
12. 12. 2012, 12:54

Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená