FinExpert.e15.cz

Komu hrozí soudní dohra?

Sdružení obrany spotřebitelů se rozhodlo aktivně vstoupit do sporu mezi Sazkou a Interkoncerts na jedné straně a poškozenými spotřebiteli na straně druhé. Jde o sporný „servisní poplatek“, který je strháván z každé vrácené vstupenky za neuskutečněné představení francouzského cirkusu Cirque du Soleil.

V případě, že se nezdaří mimosoudní řešení sporu, bude SOS usilovat ve spolupráci s advokátem o vrácení neoprávněně strhávaného servisního poplatku prostřednictvím hromadné žaloby. Vedle toho SOS zůstává možnost využít práva daného zákonem o ochraně spotřebitele a podat na poškozující stranu žalobu na zdržení se protiprávního jednání, které spočívá obecně v praxi nevracení plných částek při zrušení pořádaných akcí. 

Sdružení obrany spotřebitelů zatím oslovilo společnost Sazka a upozornilo jí, že dle právního názoru SOS zde dochází k rozporu se zákonem. Dle vyjádření mluvčího Sazky Zdeňka Zikmunda Servisní poplatek vrátit nelze, protože je to příjem organizátora. Organizátor – společnost Interkoncerts také tvrdí, že mu servisní poplatek nezůstal. Jediné, co je jisté je, že vzniklo bezdůvodné obohacení na úkor spotřebitelů, které je třeba vydat. Pokud k tomu nedojde, bude muset rozhodnout soud, na čí straně bezdůvodné obohacení vzniklo a kdo je tedy povinen ho vydat. 

SOS upozorňuje na to, že v žádném případě není možné přenášet břemeno nákladů souvisejících se zrušením představení na třetí osobu – spotřebitele. Občanské právo totiž takovéto smlouvy k tíži třetí osoby zakazuje. SOS též upozornilo, že argument Sazky, že ustanovení o servisním poplatku je součástí jejího reklamačního řádu, neobstojí. „Je možné je považovat za tzv. nepřiměřené smluvní ujednání, které je ve spotřebitelských smlouvách zakázáno občanským zákoníkem a Směrnicí Rady 93/13/EHS o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách. Tato směrnice ve své  příloze výslovně stanoví, že nepřiměřenou smluvní podmínkou je ujednání, které dává prodávajícímu nebo poskytovateli možnost, aby v případě, že sám zrušuje smlouvu, si ponechal částky zaplacené za služby, které neposkytl“, říká právník SOS Mgr. Jan Šulc. Tato směrnice byla implementována do Občanského zákoníku § 55 a 56. Takové ujednání je tedy neplatné.

 

Zdroj: tisková zpráva SOS

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená