FinExpert.e15.cz

Komerční cestovní pojištění přináší vyšší jistotu

V ostatních členských zemích EU mají Češi stejná práva na zdravotní péči jako jejich domácí občané. Není však zadarmo.
Komerční cestovní pojištění přináší vyšší jistotu

Právo na poskytnutí lékařsky nezbytné zdravotní péče na území členských států Evropské unie je jedním ze základních práv pojištěnce českého zdravotního pojištění (upraveno Nařízením č. 1408/71 a č. 574/72 Rady). Jedná se o péči, která je pacientovi poskytnuta, aby se nemusel vracet předčasně domů. V žádném případě se nejedná o péči, za níž pacient vycestoval.

Zdravotní péče není v Evropě zadarmo

K uplatnění práva na čerpání lékařsky nezbytné zdravotní péče v cizině je potřeba se prokázat plastovým Evropským průkazem zdravotního pojištění. Pojištěnci tento doklad vystavuje jeho zdravotní pojišťovna. Tento doklad je nutné předložit přímo u lékaře či v nemocnici. V EU a dalších zemích (Island, Norsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko a na základě zvláštní smlouvy i v Chorvatsku) se však musí zdravotní péče čerpat pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů. U soukromých institucí si musí každý zaplatit za zdravotní péči sám. U domácí pojišťovny byste dostali po návratu domů pouze částku stanovenou pro úhradu takové péče na území Česka (což je proti skutečnosti velmi nízká částka).

Co když jsem musel zaplatit v hotovosti?

V některých zemích EU vyžadují lékaři nejdříve platbu v hotovosti. Například ve Francii, Belgii či Lucembursku se za ambulantní péči platí vždy nejdříve v hotovosti. O refundaci za platbu nezbytné lékařské péče lze potom požádat buď u místní zdravotní pojišťovny, nebo po návratu domů svou zdravotní pojišťovnu. Je samozřejmě potřeba uchovat originál dokladu o zaplacení této částky. Proplacení však nečekejte v brzkém termínu. Vaše domácí pojišťovna si bude muset zjistit od domácí instituce, jakou částku vám má proplatit (odečítá se např. míra spoluúčasti). Pokud se jedná o částku do tisíc eur, můžete požádat vaši zdravotní pojišťovnu o proplacení do výše českých tarifů a peníze dostanete podstatně rychleji.

Výše spoluúčasti

V Evropě není zdravotní péče zadarmo. Je zavedena míra spoluúčasti, která se liší stát od státu. Výše spoluúčasti činí v mnoha zemích EU více než 20 %. V Česku je zdravotní péče z 95,4 % hrazena ze zdravotního pojištění a jenom zbylá část připadá na soukromé výdaje občanů (především u stomatologa). To je suverénně nejméně ze všech zemí EU. Čeští pojištěnci musí tuto spoluúčast platit ve stejné výši jako domácí občané dané země.

V některých zemích je míra spoluúčasti velmi vysoká. Domácí občané platí v zemích EU především za stomatologické ošetření, léky, hospitalizaci, ambulantní péči, nemocniční péči či za návštěvu lékaře vysokou spoluúčast (dosahuje stovek eur, u komplikovanějších případů tisíce eur). Pro zajímavost si uvedeme spoluúčast u stomatologického ošetření: Belgie 25-40 %, Dánsko 100 %, Estonsko 100 %, , Francie 100%, Itálie 50-100 %, Litva 100 %, Lotyšsko 100 %, Maďarsko 20-100 %, Malta 100 %, Nizozemí 100 %, Polsko 100 %, Portugalsko 50-100 %, Řecko 50-100 %, Španělsko 50-100 %, Velká Británie 80 %.

Co nabízí komerční cestovní pojištění navíc

Přestože je Evropský průkaz zdravotního pojištění dobrá věc, komerční cestovní pojištění přináší podstatně větší jistotu. Myslet si, že lékařskou pomoc nebudeme potřebovat, není rozumné. Komerční cestovní pojištění totiž nabízí navíc:

  • asistenční službu, která poskytuje klientům pobývajícím v zahraniční profesionální pomoc v češtině 24 hodin denně (při stresových situacích, které nelze vyřešit bez znalosti jazyka, se jedná o velmi užitečnou věc)
  • u komerčního pojištění je jedno, zda-li budete ošetřeni ve veřejném nebo soukromém lékařském zařízení (hledání veřejného zařízení může trvat dost dlouho – adresy jsou k dispozici v místních zdravotních pojišťovnách)
  • spoluúčast je z komerčního pojištění také hrazena
  • je hrazen převoz nemocného zpět do ČR, v případě smrti jeho ostatků.

Tyto čtyři základní výhody navíc jsou pro většinu klientů pádným důvodem pro uzavření komerčního pojištění. Důležité je však vědět, že každá smlouva je jiná. Je nutné si prostudovat uzavřené podmínky a smluvní ujednání. Správně zvolit pojistnou dobu a limity plnění. A samozřejmě mít u sebe identifikační kartu. Kolik se za komerční cestovní pojištění platí, závisí především na délce pojištění a zvoleném pojistném limitu. Základní pojištění přijde zhruba na 40 Kč na den.

Závěrem

Záleží samozřejmě na každém jednotlivci, jestli pojede do ciziny pouze s Evropským průkazem zdravotního pojištění či s komerčním pojištěním. Dá se říci, že komerční pojištění by si určitě měli uzavřít především rodiny s dětmi, občané cestující do ciziny za adrenalinovými sporty a občané se zdravotními problémy. Rovněž se vyplatí uzavřít si komerční pojištění při cestách do vzdálenějších zemí či zemí s vysokou mírou spoluúčasti úhrady za zdravotní péči (např. Španělsko, Rakousko, Velká Británie či Německo).

Další článek


 

Související články


 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená