FinExpert.e15.cz

KOMERČNÍ BANKA: Skupina vykázala dynamický růst v prvním čtvrtletí 2008

Komerční banka dnes oznámila své konsolidované hospodářské výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) za první čtvrtletí 2008. Čistý zisk Skupiny KB vzrostl o 17,1 % ve srovnání se stejným obdobím 2007 a dosáhl 3 048 milionů korun. Skupina byla úspěšná ve všech hlavních aktivitách a pokračoval nárůst počtu zákazníků a obchodních objemů. Silný růst výnosů pomohl KB dále zlepšit vynikající ukazatele provozní efektivnosti. Náklady rizika rostly pomaleji než úvěrové portfolio Skupiny, což potvrzuje obezřetný přístup KB k řízení rizik.

Na základě dobrých výsledků za rok 2007 a silné kapitálové pozice Komerční banky schválila valná hromada banky konaná 29. dubna 2008 výplatu dividend ve výši 6 842 milionů Kč, což představuje 180 Kč na akcii a poměr dividenda/zisk na jednu akcii ve výši 61 %. Valná hromada rovněž zvolila pana Bořivoje Kačenu členem dozorčí rady.

Obchodní výkonnost

Celkový objem poskytnutých úvěrů narostl o 23,8 % na 328,5 miliardy Kč. Z toho 42 % činil podíl retailového úvěrování. Hypotéky poskytnuté občanům stouply o 30,1 % na 78,0 miliard Kč. Od začátku roku 2008 se portfolio občanských hypoték zvětšilo o 3,9 %. Objem stavebních úvěrů poskytnutých společností Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) se meziročně zvýšil o 31,7% na 34,3 miliardy Kč. Spotřebitelské financování poskytnuté KB a společností ESSOX vzrostlo ve stejném období o 28 % na 25,6 miliardy Kč.

Úvěry poskytnuté Skupinou podnikatelským subjektům se zvýšily o 20,7 % na 186,3 miliardy Kč, z čehož úvěry KB malým podnikům a podnikatelům vzrostly o 35,2 % na 16,5 miliardy Kč, úvěry podnikům (které poskytuje KB a KB Slovensko) stouply o 19,7 % na 167 miliard Kč a faktoringové pohledávky společnosti Factoring KB vzrostly o 8,6 % na 2,8 miliardy Kč.

Celková depozita se zvýšila o 10 % ve srovnání s koncem března 2007, a dosáhla objemu 539,5 miliardy Kč. Podíl retailových depozit byl 43 %. Vklady občanů v KB narostly o 7,2 % na 146,6 miliardy Kč. Úspory ve stavebním spoření MPSS stouply o 6,5 % na 63,7 miliardy Kč. Aktiva klientů penzijního fondu rostla o 19,4 % na 23,3 miliardy Kč. Podnikatelská depozita se zvedla o 10,8 % na 292,3 miliardy Kč.

Počet klientů samotné KB narostl o téměř 64 000, tedy o 4 %, od března 2007, až na 1 590 000. Od začátku roku narostl počet zákazníků banky o 13 000. MPSS evidovala 763 000 klientů, přičemž počet smluv o stavebním spoření nově uzavřených v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 12 %. Penzijní fond KB i ESSOX také pokračovaly v rozšiřování své klientské báze a na konci března obsluhovaly tyto společnosti skoro 476 000 a 174 000 zákazníků.

Výkonnost ostatních společností ve Skupině KB byla rovněž úspěšná. Výnosy společnosti Factoring KB byly za první tři měsíce 2008 vyšší o 6 %, když dosáhly úrovně 32,6 milionů Kč. Počet nově sjednaných pojistek Komerční pojišťovny přidal 10% na téměř 136 000.

KB otevřela své druhé telefonní centrum ve Zlíně, v době, kdy se kapacita centra v Liberci blíží naplnění. KB tak zajišťuje plnou dostupnost služeb Skupiny prostřednictvím klasických i přímých bankovních kanálů. Komerční banka dále v prvním čtvrtletí 2008 otevřela tři nové pobočky a jejich celkový počet dosáhl 389. Na konci března 2008 používalo 58 % klientů banky alespoň jeden kanál přímého bankovnictví, jakou jsou Mojebanka na internetu, telefonní aplikace Expresní linka, nebo Mobilní banka pro mobilní telefony. Celkový počet aktivních platebních karet vydaných KB stoupl o 8 % na 1 635 000, z toho se počet kreditních karet zvýšil o 20 % na 213 300.

Jako doplněk k síti 663 bankomatů připravila Komerční banka spuštění služby cashback, tedy možnost výběru hotovosti na pokladně u obchodníků, a to ve vybraných hypermarketech a menších obchodech. Byly dokončeny přípravy potřebné k tomu, aby klienti Komerční banky mohli od dubna využívat výhodné SEPA platby v rámci celého Jednotného evropského platebního prostoru. Dále byly představeny nové podílové fondy, zajištěné proti kursovým výkyvům cizích měn.

Finanční výkonnost

Komerční banka začala od ledna 2008 reportovat podle standardů Basel II pro výpočet kapitálové přiměřenosti. KB implementovala pokročilé přístupy pro kreditní riziko (AIRB – pokročilý model založený na interním ratingu) a operační riziko (AMA – přístup pokročilého měření) a tyto modely byly schváleny Českou národní bankou i francouzskou Commission Bancaire (pro skupinu Société Générale). Ve srovnání s výsledky podle předchozích standardů Basel I KB zlepšila svou kapitálovou přiměřenost. Ke 31. březnu 2008 byla konsolidovaná kapitálová přiměřenost 9,79 % podle standardů Basel I, zatímco podle standardů Basel II činila 11,65 %. Poměr Tier I dosahoval 8,60 % podle Basel I oproti 10,67 % podle Basel II. KB bude dále pokračovat v implementaci druhého pilíře rámce Basel II. Příprava přijetí Basel II

vedla k celkovému upevnění metod řízení rizik bankou.

Čisté provozní výnosy vzrostly o 12,5 % na 7 845 milionů Kč. Relativně nejvýznamněji k nárůstu přispěl růst čistých úrokových výnosů.

Čisté úrokové výnosy se zvýšily o 16,5 % na 5 074 milionů Kč. Růst čistých úrokových výnosů byl založen na rostoucích objemech úvěrování (meziroční nárůst úvěrů činil 23,8 %) a na desetiprocentním zvýšení vkladů. Růst byl podpořen širším úrokovým rozpětím u vkladů, naopak u úvěrů pokračoval trend snižování úrokové marže. V prvním čtvrtletí 2008 pokračoval růst čistých výnosů z poplatků a provizí, který činil 4,3 % a vzrostl na 1 954 milionů Kč. Příjem z poplatků těžil ze silné ekonomické aktivity, která sebou přinesla zvýšení počtu klientských transakcí a také z vyššího počtu klientů. Čistý zisk z finančních operací oproti prvnímu čtvrtletí 2007 vzrostl o 7,0 % a dosáhl 766 milionů Kč. Těžil zejména z kursových operací a

operací s cennými papíry.

Výnosy rostly v prvním čtvrtletí 2008 rychleji než náklady. Celkové provozní náklady byly vyšší o 12 % a dosáhly 3 569 milionů Kč. Poměr nákladů a výnosů se tak dále zlepšil na 45,5 % ze 45,7 % v prvním čtvrtletí 2007. Růst personálních nákladů zpomalil na 3,8 % na úroveň 1 495 milionů Kč. Pro Skupinu pracovalo v průměru o 3,5 % zaměstnanců více, a to v souvislosti s otevřením devíti nových poboček v období mezi březnem 2007 a 2008. Všeobecné provozní náklady zaznamenaly růst ve výši 17,6 % na 1 604 milionů Kč. Nárůst plynul ze zvýšených marketingových výdajů, vyšší inflace (náklady na údržbu, energie) a nižší srovnávací základny.

Odpisy, znehodnocení majetku a prodej majetku stouply o 22,4 % na 470 milionů Kč, ovlivněny jednorázovými položkami v prvních čtvrtletích jak 2008 tak i 2007.

V prvním čtvrtletí 2008 pokračoval pozitivní trend u čistých výnosů ve všech obchodních segmentech. Hrubý provozní zisk proto meziročně vzrostl o 12,9 % na 4 276 milionů Kč.

Náklady rizika tvoří rezervy a opravné položky na ztráty z úvěrů a snížení hodnoty cenných papírů a opravné položky a rezervy na ostatní rizika, zejména soudní spory a určitá operační rizika. V prvním čtvrtletí 2008 Skupina zaúčtovala čistou tvorbu rezerv a opravných položek ve výši 458 milionů Kč, to je oproti 398 milionům Kč v prvním čtvrtletí 2007 více o 15,1 %. Nárůst rizikových nákladů byl nižší než nárůst úvěrového portfolia.

Konsolidované náklady kreditního rizika proto klesly na 37 bazických bodů, ve srovnání se 45 bazickými body v prvním čtvrtletí 2007.

Daň z příjmů dosáhla 699 milionů Kč, tedy o 2,6 % méně ve srovnání s rokem 2007, a to díky nižší sazbě daně z příjmu právnických osob.

Čistý zisk Skupiny KB za první čtvrtletí 2008 činil 3 048 milionů Kč, což představuje meziroční nárůst o 17,1 %.

Nárůst zisku z pravidelných aktivit, který je očištěn o mimořádné položky (prodej budov v 1.čtvrtletí 2007, snížení hodnoty budovy v investičním portfoliu Penzijního fondu KB v 1.čtvrtletí 2008 a efekty revaluace aktiv MPSS v obou čtvrtletích) dosáhl 20,6 %. Očištěné čisté provozní výnosy narostly o 12,9 %, z toho úrokové výnosy o 17,1 % a neúrokové výnosy o 6,0 %. Očištěné provozní náklady stouply o 9,2 %, z toho personální náklady o 3,8 % a ostatní provozní náklady o 13,6 %, což znamená nárůst očištěného hrubého provozního zisku o 16,1 %.

Celková aktiva Skupiny ke 31. březnu 2008 meziročně vzrostla o 10,5 % na 679,1 miliardy Kč. Konsolidovaný vlastní kapitál se zvýšil o 4,6 % na 54,3 miliardy Kč.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená