FinExpert.e15.cz

KOMERČNÍ BANKA: Rekordní zisk za rok 2007 potvrdil silné postavení banky

Komerční banka dnes oznámila neauditované konsolidované finanční výsledky podle IFRS (Mezinárodní standardy finančního výkaznictví) za rok 2007. Ve srovnání s rokem 2006 vzrostl čistý zisk Skupiny KB o 21,9 % na 11 225 milionů Kč. Výsledky skupiny Komerční banky nebyly podstatněji zasaženy nepříznivou situací na mezinárodních finančních trzích. Skupina naopak těžila z pokračujícího dynamického rozvoje české ekonomiky. Zvýšení zisku velkým dílem ovlivnilo získání Modré pyramidy v říjnu 2006, k úspěchu přispěl také nárůst počtu klientů a objemů úvěrů, vkladů i počtu transakcí. Udržení nízkých nákladů rizika je potvrzením obezřetného přístupu k řízení rizik. Poměr mezi náklady a výnosy ve výši 45,7 % řadí KB mezi vedoucí banky ve střední Evropě podle provozní efektivnosti.

Na základě dobrých výsledků a silné kapitálové pozice Komerční banky se představenstvo rozhodlo navrhnout dozorčí radě výplatu dividend ve výši 6 842 milionů Kč, což představuje 180 Kč na akcii a poměr dividenda/zisk na jednu akcii ve výši 61 %.

Obchodní výsledky

Nárůst počtu klientů Komerční banky o 62 000 tisíc je oceněním stálé snahy zlepšovat služby a zaměřit se na dlouhodobé vztahy se zákazníky. Na konci roku celkový počet zákazníků samotné KB dosáhl 1,58 milionu. Důvěře se těšily i ostatní společnosti skupiny. Modrá pyramida stavební spořitelna (MPSS) obsluhovala 771 tisíc klientů a Penzijní fond KB registroval 470 tisíc účastníků penzijního připojištění. Počet aktivních klientů společnosti spotřebitelského financování ESSOX narostl na 172 tisíc.

Rok 2007 byl v KB rokem inovací. Komerční banka představila více než 50 nových nebo inovovaných produktů.

Zcela nový soubor „modrých“ produktů byl nabídnut klientům Modré pyramidy, včetně plnohodnotných bankovních účtů, spotřebitelského financování nebo výhodné kreditní karty.

Na trhu nepřekonanou novinkou je Flexibilní hypotéka, která umožňuje klientům podle jejich potřeb a bez velkých formalit snížit měsíční splátku až o 50 %, zvýšit až o 100 % nebo odložit až 3 splátky a to i opakovaně. Naposledy KB Flexibilní hypotéku vylepšila o možnost odložit začátek splácení až o 12 měsíců. Nová Hypotéka 2v1 umožňuje klientům použít až 20 % výše hypotečního úvěru neúčelově na cokoli podle jejich potřeb. Oblibu si získala možnost změnit si v kterémkoliv bankomatu PIN platební karty, anebo rovnou dát kartě „vlastní tvář“ dodáním obrázku, který pak tvoří její přední stranu. Ohleduplný k životnímu prostředí je elektronický archiv výpisů z účtu, akceptovaný finančními úřady. Začínající podnikatelé získali například výhodný balíček služeb Efekt Start. Centra KB EU POINT poskytují na jednom místě a zdarma komplexní informace o vhodných dotačních zdrojích a zároveň na míru šité financování s úvěrovým programem Ponte II.

Zákazníci získali nové možnosti investování v podílových fondech IKS/SGAM, včetně zajištěných fondů a fondů specializovaných například na země Latinské Ameriky nebo výrobce luxusního zboží. Celkovou nabídku tak tvoří již několik desítek fondů oceňovaných v české koruně, euru nebo americkém dolaru. Rozšířeny byly také investiční varianty investičního životního pojištění Vital Invest Komerční pojišťovny.

Na konci roku 2007 využívalo 57 % klientů alespoň jeden z kanálů přímého bankovnictví, jako jsou Mojebanka na internetu, telefonní Expresní linka nebo Mobilní banka obsluhovaná prostřednictvím mobilního telefonu. Celkový počet aktivních produktů přímého bankovnictví se zvýšil o 10 % na více než 1,26 milionu. Ve stejné době vzrostl počet kreditních karet používaných zákazníky KB o 21 % na více než 206 tisíc. Z tohoto čísla 155 tisíc kreditních karet vydala banka občanům.

Objem hrubých úvěrů vzrostl o 20,5 % na 314,1 miliardy Kč. Podíl retailových úvěrů oproti předchozímu roku dále vzrostl a tvořil 42 % portfolia. Hypoteční úvěry fyzickým osobám (v hrubé výši) vzrostly o 31,9 % a přesáhly 75 miliard Kč. S celkovým objemem úvěrů ze stavebního spoření ve výši 33 miliardy Kč vzrostlo portfolio MPSS meziročně o 33,6 %. Spotřebitelské úvěry poskytované KB a společností ESSOX za stejné období vzrostly o 28 % na 24,5 miliardy Kč.

Objem podnikatelských úvěrů skupiny vzrostl o 16,9 % na 178,2 miliardy Kč, z čehož úvěry malým podnikům poskytnuté KB vzrostly o 26,6 % na 15,5 miliardy Kč, úvěry korporacím (poskytované KB a KB Bratislava) se zvýšily o 16 % na 159,5 miliardy Kč a objem pohledávek financovaných pomocí faktoringu vzrostl o 18,1 % na 3,2 miliardy Kč.

Vklady dosáhly celkového objemu 540,8 miliardy Kč, což představuje nárůst o 12,4 % oproti konci roku 2006. Podíl retailových vkladů činil 43 %. Vklady klientů – občanů v KB vzrostly o 10 % na 145,7 miliardy Kč. Objem stavebního spoření v MPSS vzrostl o 7,3 % na 64,1 miliardy Kč. Aktiva klientů penzijního fondu vzrostla o 20,8 % na 22,7 miliardy Kč. Vklady firem vzrostly o 14,8 % na 304,7 miliardy Kč.

Ostatní dceřiné společnosti byly rovněž úspěšné. Počet účastníků penzijního připojištění v Penzijním fondu KB vzrostl o 13 % na více než 470 tisíc. Faktoringový obrat Faktoringu KB se zvýšil o 6 % na 18,1 miliardy Kč. Počet nově uzavřených smluv životního pojištění s Komerční pojišťovnou vzrostl o 4 % na téměř 158 tisíc.

V roce 2007 získala Komerční banka několik prestižních ocenění. V soutěži MasterCard byla KB jmenována „Bankou roku“ a „Firemní bankou roku“, Modrá pyramida se stala „Stavební spořitelnou roku“

Finanční výsledky

Čisté provozní výnosy vzrostly o 12,3 % na 29 665 miliónů Kč. V absolutním měřítku ke zvýšení nejvíce přispěly čisté úrokové výnosy, zatímco nejrychleji rostl čistý zisk z finančních operací.

Čisté úrokové výnosy vzrostly o 14,7 % na 18 674 milionů Kč. Růst čistých úrokových výnosů byl tažen rostoucími objemy úvěrových aktivit (vzhledem ke zvýšení hrubých klientských úvěrů meziročně o 20,5 %) a růstem vkladů ve výši 12,4 %. K nárůstu přispělo také zvýšení repo sazby Českou národní bankou. Naproti tomu přetrvával trend snižování úrokové marže u úvěrových produktů. Celkový objem čistých poplatků a provizí dosáhl 9 283 milionů Kč, což představuje nárůst o 5,9 %. Výnosy z poplatků se opíraly o rozšíření klientské základny, větší počet klientských transakcí a rostoucí křížový prodej. Příjmy z poplatků za vedení účtů se nezměnily, protože klienti nadále přecházeli na cenově výhodnější finanční balíčky. Čistý zisk z finančních operací ve srovnání s rokem 2006 vzrostl o 23 % a dosáhl 1 566 milionů Kč.

V roce 2007 rostly výnosy opět rychleji než náklady. Celkové provozní náklady byly vyšší o 9,3 % a dosáhly 13 558 milionů Kč. Poměr nákladů k výnosům se dále zlepšoval ze 46,9 % v roce 2006 na 45,7 % v roce 2007. Personální náklady stouply o 14,3 % na 5 910 milionů Kč. Související 7,8 % růst byl poháněn rostoucím průměrným počtem zaměstnanců doprovázejícím expanzi obchodních aktivit a zvýšením průměrné mzdy. Průměrný počet zaměstnanců skupiny vzrostl o 3,2 % v souvislosti s otevřením 8 nových poboček a celkovým posílením prodejní síly skupiny. Všeobecné administrativní náklady zaznamenaly zvýšení o 10,8 % na 6 174 milionů Kč. Příčinou tohoto zvýšení byly vyšší náklady na pojištění vkladů, marketingové výdaje související s uvedením nových produktů na trh a náklady na prodej. Výše odpisů, znehodnocení a prodeje majetku poklesla o 11,2 % na 1 474 milionů Kč.

V roce 2007 se nadále příznivě vyvíjely tržby všech obchodních segmentů a náklady, což vedlo ke zvýšení provozního zisku o 14,9 % oproti předchozímu roku na 16 107 milionů Kč.

Náklady rizika tvoří opravné položky k úvěrům a k cenným papírům a tvorba rezerv na ostatní rizika, která souvisejí především s právními spory a některými provozními riziky. Skupina zaznamenala v roce 2007 náklady na tvorbu čistých opravných položek ve výši 1 364 milionů Kč, které tak poklesly z 1 807 milionů Kč v roce 2006 o 24,5 %. Tento povzbudivý výsledek byl ovlivněn příjmy z historického portfolia (vzniklého před privatizací KB) ve výši 145 milionů Kč i dobrou ekonomickou situací v České republice.

Konsolidované náklady úvěrového rizika v roce 2007 dosáhly 37 bazických bodů, zatímco náklady rizika samotné KB dosáhly 31 bazických bodů. V roce 2006 byly tyto hodnoty 43 bazických bodů, resp. 39 bazických bodů.

Daň z příjmů se v porovnání s rokem 2006 zvýšila o 13,9 % na 3 103 milionů Kč.

Čistý zisk skupiny KB za rok 2007 činil 11 225 milionů Kč, což představuje nárůst oproti roku 2006 o 21,9 %.

Zisk z pravidelných aktivit po očištění o mimořádné položky (rozpuštění věrnostní rezervy, splacení CDO v roce 2006, akvizice MPSS, určení hodnoty aktiv a pasiv MPSS a prodej akcií společnosti MasterCard v roce 2007 a dále tvorba a rozpouštění mimořádných opravných položek v nákladech rizika a prodeje budov v obou letech) vzrostl o 14 %. Meziroční vzestup očištěných provozních výnosů činil 8,8 % a očištěných provozních nákladů 5,2 %, což znamená nárůst provozního zisku z pravidelných aktivit o 12,2 %.

Celková bilanční suma skupiny k 31. prosinci 2007 vzrostla o 10,7 % oproti konci roku 2006 a dosáhla 661,8 miliardy Kč. Konsolidovaný vlastní kapitál dosáhl 50,6 miliardy Kč, což představuje zvýšení o 0,8 %.

Další článek 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená