FinExpert.e15.cz

Komerční bance se daří a zvyšuje zisky

Komerční banka zveřejnila své konsolidované hospodářské výsledky za 1. čtvrtletí 2007 podle IFRS.

Čistý zisk Skupiny Komerční banky se zvýšil o téměř 4 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 a dosáhl 2 511 milionů Kč. Ke zlepšení přispěl zejména nárůst čistých výnosů a navýšení podílu KB ve stavební spořitelně Modrá pyramida v říjnu 2006. Provozní zisk se zvýšil o 4,4 % na 3 688 milionů Kč. Provozní efektivita vyjádřená poměrem nákladů a výnosů dosáhla výborných 46,5 %.

Obchodní výsledky

V prvním čtvrtletí připravila Komerční banka několik inovací produktů a služeb, které pomohou její komplexní nabídku přesně přizpůsobit potřebám a přáním zákazníků. Jako první na českém trhu nabízí hypotéku, která klientům dovolí měnit výši splátek podle toho, jak potřebují, nebo si dokonce odložit až tři splátky - KB Flexibilní hypotéka. V nově zavedených „all-inclusive“ balíčcích Extra konto a Premium konto získají klienti všechny služby a produkty, které opravdu potřebují a využijí. Další novinkou pro klienty, kteří chtějí lépe zhodnotit své peníze, je Rodina KB podílových fondů, která obsahuje mimo jiné i Fond Realitních společností. Klienti si také budou moci vybrat, jak bude vypadat jejich platební karta nebo si sami zvolit PIN karty.

Společnosti Skupiny KB byly úspěšné ve zvyšování počtu zákazníků. Samotná Komerční banka měla na konci letošního března 1,53 milionu klientů, což je o 49 tisíc více než v březnu 2006. Z nich 1,24 milionu byli občané. Penzijní fond KB zvýšil počet účastníků penzijního připojištění o 15 % na 436 tisíc. Modrá pyramida stavební spořitelna sice snížila celkový počet klientů, což souvisí s celkovým vývojem trhu stavebního spoření, ale počet nově uzavřených spořících smluv se zvýšil o 26 % na téměř 34 tisíc. Společnost spotřebitelského financování ESSOX měla na konci čtvrtletí 155 tisíc aktivních klientů.  

Mezi zákazníky stále roste obliba přímého bankovnictví. Alespoň jeden z jeho kanálů, jakým je Mojebanka na internetu, Expresní linka přes telefon nebo Mobilní banka v mobilním telefonu, využívá již 56 % klientů Komerční banky. Celkem zákazníci ke konci 1.čtvrtletí používali 1 168 tisíc aktivních produktů přímého bankovnictví, což představuje meziroční zvýšení o 10 %. Další zvýšení možností přímého bankovnictví pro klienty celé Skupiny KB bude znamenat otevření nového společného call centra v roce 2008 ve Zlíně. Na vzestupu je i počet platebních karet u zákazníků, např. počet aktivních kreditních karet se zvýšil o 34 % na skoro 178 tisíc na konci března 2007.

Úspěšně se rozvíjejí úvěrové aktivity zejména v retailovém segmentu. Objem hypoték občanům stoupl o 31 % na 59,9 miliardy Kč. Stavební a překlenovací úvěry od Modré pyramidy vzrostly o 29 % na 26 miliard Kč. Objem spotřebitelských půjček poskytnutých Komerční bankou a společností ESSOX se zvýšil o 27 % na téměř 20 miliard Kč.

Objem úvěrů poskytnutých podnikovým klientům se zvýšil o 15 % oproti stejnému období loňského roku. Úvěry podnikatelům a malým podnikům stouply o 23 % na 12,2 miliardy Kč. Úvěry středním a velkým podnikům, které poskytuje KB a slovenská Komerční banka Bratislava, vzrostly o 12 % na 143,2 miliardy Kč a objem factoringových pohledávek společnosti Factoring KB se zvýšil o 19 % na 2,6 miliardy Kč.    

Nadále se zlepšuje dostupnost produktů společností Skupiny KB a partnerských společností. Počet nově uzavřených smluv o penzijním připojištění u Penzijního fondu KB vzrostl meziročně o 6 % na 29 600. Nové půjčky poskytnuté společností ESSOX měly o 22 % vyšší objem ve srovnání s prvním čtvrtletím 2006. Také počet uzavřených smluv neživotního pojištění nabízeného ve spolupráci s Allianz se meziročně zvýšil o 20 % na 5 100.     

Finanční výsledky

Celkové provozní výnosy Skupiny se zvýšily ve srovnání s loňským 1.čtvrtletím o 8,2 % na 6 854 milionů Kč. K nárůstu přispěly všechny hlavní složky výnosů a také zvýšení podílu v Modré pyramidě. Po očištění o vliv akvizice Modré pyramidy stavební spořitelny (MPSS) by zvýšení provozních výnosů činilo 4,1 %.

Čisté úrokové výnosy vzrostly o 9,2 % na 4 237 milionu Kč, zejména díky rostoucím objemům poskytnutých úvěrů, které vyrovnávají dopad snižujících se úrokových marží. Pozitivně působí také zvyšující se objem prostředků na běžných účtech. V loňském roce naopak čisté úrokové výnosy zlepšil jednorázový výnos z předčasného splacení části portfolia CDO ve výši 167 milionů Kč. Čisté výnosy z poplatků a provizí stouply o 6,2 % na 2 241 milionů Kč. Na zlepšení mělo vliv zvýšení počtu transakcí provedených klienty, zvýšení počtu využívaných balíčků finančních služeb a také přínos z akvizice MPSS. Čisté poplatky za zpracování úvěrů klesly i přes nárůst počtu poskytnutých úvěrů. KB poskytovala v rámci reklamní kampaně slevy z poplatků za zpracování a zvýšil se rovněž počet hypoték sjednaných s klienty nezávislými agenty. Čistý zisk z finančních operací stoupl o 8,8 % a dosáhl 347 milionů Kč. K příznivému výsledku přispěly jak obchody na vlastní účet, tak i transakce pro klienty.

Celkové náklady se ve srovnání se stejným obdobím roku 2006 zvýšily o 13 % na 3 166 milionů Kč, významný vliv přitom měla jednorázová položka z minulého roku ovlivňující personální náklady. Ty se zvýšily meziročně o 31 % a dosáhly 1 440 milionů korun. Důvodem je kombinace zvýšení průměrného počtu zaměstnanců Skupiny o 7,6 %, zejména vlivem akvizice MPSS, zvýšení průměrné mzdy a rozpuštění rezervy na věrnostní odměny zaměstnanců v roce 2006 ve výši 147 milionů Kč. Bez posledně jmenované jednorázové položky by zvýšení personálních nákladů činilo 16 %. Všeobecné administrativní náklady zůstaly pod kontrolou a vzrostly o 3,9 % na 1 341 milionů Kč, zejména v důsledku rozšiřování obchodních aktivit (náklady na karty, čtečky karet, marketing atd.) Položka odpisy a snížení hodnoty zaznamenala pokles o 6,3 % na 385 milionů Kč, ovlivněna příznivě změnou doby odepisování některých softwarových aplikací.  

Vyšší výnosy v retailovém i korporátním bankovnictví i u společností Skupiny, kontrolovaný nárůst nákladů a akvizice Modré pyramidy přispěly ke zlepšení provozního zisku o 4,4 % na 3 688 milionů Kč. Úprava o vliv navýšení podílu v MPSS by znamenala snížení meziročního růstu provozního zisku na 0,9 %. 

Náklady rizika obsahují opravné položky k úvěrům a tvorbu rezerv na ostatní rizika (především právní spory). V prvním čtvrtletí roku 2007 zaznamenala Komerční banka čistou tvorbu rezerv ve výši 421 milionů Kč ve srovnání s 344 miliony Kč v roce 2006, tj. vyšší o 22 %. Toto zvýšení se týkalo rezerv k úvěrům. Bylo ovlivněno vyšším objemem rozpuštěných rezerv k úvěrům podnikům v roce 2006 a odpovídá rostoucím aktivitám Skupiny v oblasti financování individuálních klientů, živnostníků a malých podniků. Tvorba rezerv na ostatní rizika se meziročně snížila o 64 % na 20 milionů Kč. Konsolidované náklady rizika v prvním čtvrtletí 2007 dosáhly hodnoty 45 bazických bodů, u samotné banky pak 38 bazických bodů.

Daň z příjmů dosáhla 689 milionů Kč, což představuje snížení o 5,2 % ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2006.

Čistý zisk Komerční banky v prvním čtvrtletí roku 2007 dosáhl 2 511 milionů Kč a meziročně se zvýšil     o 4 %.

Zisk z pravidelných aktivit po očištění o mimořádné položky (rozpuštění věrnostní rezervy a splacení CDO v roce 2006 a akvizice MPSS v roce 2007) vzrostl o 14,7 %.

Celková aktiva Skupiny Komerční banky dosáhla výše 613,9 miliardy Kč, což představuje proti konci března 2006 zvýšení o 21 %. Čisté úvěry a pohledávky za klienty vzrostly o 29 %, celkové závazky vůči klientům se zvýšily o 25 %. Vlastní kapitál KB včetně zahrnutí čistého zisku za běžné období dosáhl 52,2 miliardy Kč, což představuje snížení o necelé 1 % způsobené výplatou dividendy přesahující čistý zisk v roce 2006.

Konsolidované výsledky hospodaření k 31. 3. 2007, v souladu s Mezinárodními standardy pro finanční výkaznictví (IFRS)

(mil. Kč)31. března 200731. března 2006Meziroční změna
Provozní výnosy6 8546 3328,20 %
Provozní náklady-3 166-2 80013,10 %
Provozní zisk3 6883 5324,40 %
Náklady rizika-421-34422,40 %
Daň z příjmů-689-727-5,20 %
Čistý zisk2 5112 4154,00 %
Aktiva celkem613 901506 43121,20 %
Čisté úvěry klientům256 588198 53029,20 %
Vklady klientů490 147393 34724,60 %
Vlastní kapitál52 22752 520-0,60 %
 31. března 200731. března 2006Meziroční změna
ROAE (Rentabilita průměrného kapitálu)19,50 %18,60 %-
Kapitálová přiměřenost (ČNB)11,20 %12,80 %-
Tier 1 kapitál (IFRS)9,80 %13,30 %-
Riziková vážená aktiva (Kč mld.)32726125,30 %
Poměr nákladů k výnosům46,20 %44,20 %-
Čistá úroková marže3,10 %3,30 %-
Čistý zisk na akcii (Kč)66,163,54,00 %
Průměrný počet zaměstnanců8 3887 7927,60 %
Počet poboček38035921
Počet bankomatů65161338
Počet klientů1 526 0001 477 0003,30 %

Výsledky nejsou auditovány

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená