FinExpert.e15.cz

Komentář: kam kráčí české zdravotnictví?

David Rath se Sociální demokracií v zádech se domnívá, že zdravotní systém v ČR je na vzestupu. Je naprosto přesvědčen o tom, že nemůže fungovat jinak než pod diktátem centrálního plánování. Na konci však může být velký omyl...
Komentář: kam kráčí české zdravotnictví?

Lékař může selhat, ovšem vláda také

Myšlenka popsaná v úvodu článku není nijak originální a pokud pominu komunistickou ideologii o sociální spravedlnosti, jejíž důsledky jsme mohli v nedávné minulosti sami na sobě pocítit, pramení podobné úvahy také z představ lidí, kteří mají dojem, že nesčetné decentralizované chování jednotlivců na trhu nezajistí dostatečnou bezpečnost a jistotu pacientů. Proto je třeba „to“ řídit. Mnozí se domnívají, že pacienti jsou nástroje v rukou mnohem lépe informovaného lékaře, který rozhoduje o jejich osudu a standardy či regulace jsou tím nejlepším způsobem, jak zajistit pacientům tu pravou a naprosto bezpečnou péči. Lékař může podlehnout morálnímu hazardu a z důvodu nedokonalých informací na straně pacienta i lékaře, může tato situace vést až ke katastrofálním důsledkům. Trh zde selhává. Bohužel tato logická dedukce nijak neřeší možnost, jestli vláda neselhává stejně, ne - li více, což je možné dokázat na historických skutečnostech.

V Anglii se o zdraví staraly charity i placení lékaři

Před rokem 1911, kdy byl schválen tzv. National Insurance Act, fungovalo v Británii poskytování zdravotní péče třemi způsoby. Především ale bylo velmi slabě podpořeno zákonem, který je znám jako Zákon chudých (Poor Law). První způsob fungoval  prostřednictvím placených zdravotních služeb. Pacient platil lékaři podle vlastního výběru částku, která odpovídala jeho příjmu, kde jeho životní renta byla brána jako hlavní ukazatel platební schopnosti. Velká část obyvatel Británie devatenáctého století byla také ošetřována bezplatně, prostřednictvím charity. V Londýně a větších městech měli lidé možnost využít volných ambulantních ordinací a dobrovolnických nemocnic. Jiní odebírali bezplatné léky v lékárnách. Nejběžnějším způsobem zabezpečení zdravotní péče bylo schéma přednostních plateb, nazývané „contract practise“, založené na principu každoroční jednotné platby.

Na začátku devatenáctého století bylo možné nalézt na Britských ostrovech 7 200 soukromých podílových zdravotních sdružení (mutual aid societies), které měly přes 648 000 dospělých členů, což zhruba odpovídá počtu lidí, kteří profitovali ze Zákona chudých. Splátkové plány byly velmi důležité a různorodé, nejdůležitější roli zde však hrály schémata spřátelených spolků „friendly society“. Ty zahrnovaly pravděpodobně stejné množství členů jako již zmíněná podílová sdružení.  Na počátku roku 1890 byla převaha podílových sdružení podpořena 6 až 7 miliony členů, což bylo asi více než 50% dospělé populace v Británii. V dalších letech Britská vláda uvedla v praxi systém povinného pojištění pro 12 milionů obyvatel pod hlavičkou National Insurance Act. Z toho 9,5 milionů bylo již před tímto činem zajištěno registrovanými i neregistrovanými pojišťovacími společnostmi, převážně ale spřátelenými spolky. V roce 1910 bylo 6,6 milionů lidí členy registrovaných spřátelených spolků. To ale nebereme v úvahu lidi patřící do spolků neregistrovaných.

Francie volila spřátelené spolky

Ve Francii fungoval systém podílových zdravotních sdružení podobně jako v Británii. Byl založený především na spřátelených spolcích. Přestože bylo jejich množství menší než v Británii a dosáhlo počtu 10 000 s 600 000 členy až v roce 1870, stojí za povšimnutí, že sehráli velmi významnou roli v poskytování zdravotního pojištění. Navíc zde existovalo mnoho jiných soukromých organizací poskytujících lidem pomoc i pojištění. Odbory a výdejny léků poskytovaly odškodnění v případě nezaměstnanosti a podporovaly členy v hledání práce. Pojišťovny dokonce začaly poskytovat sociální podpůrné programy. Zkomercionalizovaly úrazové pojištění už na začátku šedesátých let devatenáctého století a odstartovaly konkurenční boj s podílovými zdravotními společnostmi tím, že zavedly služby zahrnující náklady na chirurgické zákroky.

Existence konkurence je nejlepší pro pro zdraví pacientů

Historie nám může také ukázat jakým způsobem soukromé poskytování zdravotní péče řešilo problém morálního hazardu a nepříznivého výběru. Byla to především konkurence mezi lékaři, která umožňovala pacientům vyrovnat se s nedokonalými informacemi. Ta vytvářela tlak na neustálé zlepšování zdravotních služeb. Spřátelené spolky navíc vyvinuly systém podávání stížností, který bránil lékařům v chování spojeným s morálním hazardem. Využívaly také nezávislé arbitrární komise, které řešily konflikty mezi pacienty a lékaři. Ve Francii měly soukromé podílové společnosti smlouvy s jedním nebo více lékaři a tyto smlouvy bývaly obnovovány koncem každoročního hlasování. Tento systém umožňoval redukci nákladů na zdravotní výdaje, neboť lékaři, kteří měli jistotu stálého přísunu zákazníků povolovaly společnostem významné slevy. Navíc pojišťovny tím, že chránily vlastní zájem sehrávaly významnou roli jako prostředníci na farmaceutickém trhu. Rozhodovaly o tom, jaké dohody jsou ochotny přijmout a redukovaly sazby výrobců a lékárníků.

Zásahy státu vždy zdravotnictví poškozují

Zkusme ale porovnat systém soukromých zdravotních pojišťoven a veřejné poskytování zdravotních služeb. Už v počátku koexistence těchto dvou systémů ve Francii lze jasně rozpoznat selhání veřejného poskytování zdravotních služeb. Národní životní plán a plán úrazového pojištění neuspěly v získávání klientů i přesto, že byly určeny přímo k uspokojování těch, kteří byly z řad soukromých společností vyloučeni. Navíc se nedokázaly vyrovnat ani s problémy morálního hazardu. National Insurence Act zvedl poplatky za zdravotní péči, ale také oslabil moc konzumentů zdravotních služeb, čímž umožnil rozšíření možností k morálnímu hazardu, neboť praktičtí lékaři už nepodléhali tak účinné kontrole.

Vládní intervence nakonec vedly k vymazání soukromoprávních prvků z obou zdravotních systémů. Ve Franci veřejné regulace poškodily evoluci prvních soukromých zdravotních pojišťoven tím, že uváděly v praxi náročné manažerské úkoly, se kterými se byly nuceny podílové zdravotní pojišťovny vyrovnat. Legislativa utlačovala podílové zdravotní společnosti, které nezahrnovaly více jak 500 členů a které neměly možnost realizovat v pojišťovnictví obzvlášť významné výnosy z rozsahu. Stejným způsobem dopadly také pojišťovny – oběti regulatorních aktivit. Největší dopady mělo zasahování do fungování zdravotních pojišťoven v oblasti pojistné matematiky, neboť nevybíravě narušoval proces pokus – omyl, který provází veškerou praktickou pojistnou kalkulaci.

19. století je mnohými ekonomy považováno za období prosperity, ale také nekontrolovaných někdy zhoubných tržních sil. Fungování soukromého zdravotního systému v době, kdy nebyla technologie, jež je užívána dnešními lékaři, ani představitelná se však dokázalo dobře vyrovnat s problémy, které mají obhájit potřeby regulací a centrálního řízení. Podle mého názoru je krátkozraké přistupovat k řešení problému ve zdravotnictví s předsudky, které jsou příčinou samotných problémů.

Další článek


 

 


Další články

Spouštíme nový FinExpert!

Spouštíme nový FinExpert!

Několik posledních měsíců jsme intenzivně pracovali na nové verzi webu FinExpert.cz.

5.  4.  2017  |  Ondráčková Kamila

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Sociální pojištění pro OSVČ v roce 2017

Zálohy živnostníků na sociální pojištění v roce 2017 porostou. Výše zálohy se vypočítává dle zisku v předchozím období. (aktualizováno)

4.  4.  2017  |  Gola Petr  |  9

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

Velká mapa malého podnikání: kde je konkurence, kde jsou příležitosti?

4.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš
Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

Aplikace Záchranka pomáhá už rok. Nic nestojí, ale může být k nezaplacení

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1
V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

V Praze je blaze. Z evropských regionů je v HDP na hlavu na 6. místě

3.  4.  2017  |  Pospíšil Aleš  |  1

Mzdová kalkulačka

Student
Držitel průkazu ZTP/P
Invalidita 1. nebo 2. stupně
Invalidita 3. stupně
Penze / rodičovská dovolená